OPI-SUBSITE

Dialogmøde: Implementering af apps på socialområdet - AFLYST

Mulighederne for mobile løsninger og apps udvikles hastigt. Videndel og opdag samarbejdsmuligheder mellem offentlige og private aktører.

Sundby Væksthus

Løvstikkevej 69

2300 København S

Start: 07.05.2019 | kl. 09:30

Slut: 07.05.2019 | kl. 15:15

Hvilke tendenser er der for mobile løsninger på socialområdet? Hvordan kan vi sammen sætte en kommunal retning for arbejdet med apps?

Gennem de sidste par år har Socialforvaltningen i Københavns Kommune undersøgt muligheder for at støtte borgere via mobile løsninger, som eksempelvis apps. Mange borgere med handicap, misbrug, familiære udfordringer mv. kan få stor gavn af digitale tilbud, der kan hjælpe dem i hverdagen. Der findes allerede mange løsninger, men der er et løbende behov for at de er overskuelige og simple for både borgere, pårørende og personale.

Dialogmødet om implementering af apps på socialområdet, er et afsæt for det videre arbejde med teknologier og implementering, som sker i et samarbejde imellem borgere, kommuner, regioner og virksomheder.

Københavns Kommunes Socialforvaltning arbejder aktuelt med, hvordan en infrastruktur for apps og mobile løsninger på socialområdet kan etableres. Samtidig skal Socialforvaltningen nu lave en ny handleplan for den fremtidige udvikling. Der er allerede mange vigtige erfaringer og fakta, som kommunen på dette dialogmøde vil dele med alle offentlige og private aktører.

Formål

Formålet med dagen er at skabe en platform for dialog, erfaringsudveksling og videndeling om nuværende og kommende mobile løsninger. Derudover giver dialogmødet den 7. maj 2019 mulighed for netværksudbygning.

Målgruppe

Kommuner, regioner, vidensinstitutioner, virksomherd, interesseorganisationer og andre interesserede. Arrangementet er rettet både såvel ledere, konsulenter, social- og sundhedsfagligt personale og beslutningstagere.

Løsninger og produkter

Du vil møde en række virksomheder og nogle af deres samarbejdspartnere som primært er offentlige kunder, der har erfaringer med deres løsninger. Virksomhederne har produkter og løsninger til bl.a. struktur, kommunikation og infrastruktur på bl.a. socialområdet:

Du møder Applikator, EG, IBG ProReact, Life-Partners, Mobilize Me og Monsenso

Virksomheder bliver løbende annonceret.

Program

Programmet inkluderer to oplæg og syv dialogmøder med leverandører og deres samarbejdspartnere. Du vil i løbet af dagen besøge hver virksomhed i en mindre gruppe af deltagere.

09:30 Ankomst, morgenmad og netværk

10:00 Velkomst
V/ Dorthe Solgaard Pedersen, Københavns Kommune, Socialforvaltningen og Krista Ebsen Blaabjerg, Welfare Tech

10:05 Opbygning af infrastruktur på socialområdet i samarbejde med virksomheder
V/ Dorthe Solgaard Pedersen, Københavns Kommune, Socialforvaltningen

Som leder af et offentlig-privat innovationsprojekt om mobile løsninger vil Dorthe fortælle om udgangspunktet for, at socialforvaltningen ser et behov for at arbejde fokuseret med apps til udsatte borgere. Hun fortæller om processen med at udvælge og samarbejde med fire leverandører, som sammen har lavet et Proof of Concept (POC) på en platform kaldet Orange Box. I Orange Box kan Københavns Kommune og leverandørerne udveksle data og dele komponenter til bl.a. Login, som har stor betydning for, om medarbejderne får implementeret de gode mobile løsninger, som er til rådighed.

10.30 Igangsættelse af dialogerne

10:35 Første dialog og anden dialog

11:15 Kaffe- og netværkspause

11:35 Tredje dialog og fjerde dialog

12.15 Frokost og netværk

13.15 Implementering på socialområdet til gavn for borgeren og som en praktisk mulighed for medarbejderne

13:40 Femte dialog

14:00 Kaffe- og netværkspause

14.20 Sjette dialog og syvende dialog

15.00 Afrunding af dagen og fremtidige samarbejdsmuligheder
V/ Dorthe Solgaard Pedersen, Københavns Kommune, Socialforvaltningen og Krista Ebsen Blaabjerg, Welfare Tech

Arrangementet slutter kl. 15:15.  

Læs om Københavns Kommunes Socialforvaltnings markedsdialog om apps her

Om Welfare Tech-dialogmøder

På Welfare Tech-dialogmøder zoomer vi ind på det centrale i et social- eller sundhedsemne, hvor velfærdsteknologi kan bidrage. Det kan f.eks. være det nære sundhedsvæsen, medicinhåndtering, skærmbesøg eller sundhedsfremme. Der vil være korte faglige oplæg og mere tid til at se og røre løsninger, som virksomheder sammen med offentlige parter fremviser og går i dialog med deltagerne om. Viden, teknologi, offentlig praksis og implementering er omdrejningspunktet, og alle deltageres kompetencer og erfaringer bliver sat i spil.

Offentliggørelse af billeder og video


Bemærk! Ved tilmelding til dette arrangement giver du samtidigt tilladelse til, at Welfare Tech må offentliggøre billeder og video fra arrangementet, hvor du er på. Læs mere om offentliggørelse af billede og video.

Information

Sted:

Sundby Væksthus
Løvstikkevej 69
København S

Dato, Start:

07.05.2019
kl. 09:30

Dato, Slut:

07.05.2019
kl. 15:15

Arrangør:

Welfare Tech og Socialforvaltningen i Københavns Kommune

Pris:

Det er gratis at deltage men tilmelding er nødvendigt

Kontakt

Krista-Blaabjerg_NY.jpg

Krista Ebsen Blaabjerg

Chef for medlemsservice og kommunikation

Welfare Tech

Netværksudvikling og eventkoordinering

T: +45 3139 7892

LinkedIn

Skype id : krista.blaabjerg2

Kontakt

Miriam Lerkenfeld

Projektleder Digitalisering

Københavns Kommune

Socialforvaltningen

T: +45 2624 4881

Download vCard

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK 580b.png