OPI-boks.png

Offentlig-private innovationssamarbejder

De retlige rammer for og praktiske tips til offentligt-private innovationssamarbejder (OPI'er).

Horten Aarhus

Frederiks Plads 36

8000 Aarhus C

Start: 28.05.2019 | kl. 15:00

Slut: 28.05.2019 | kl. 17:30

OPI'er, offentligt-private udviklingssamarbejder, demonstrationssamarbejder, forskningsprojekter. Kært barn har mange navne, når det kommer til samarbejde(r) mellem offentlige og private parter om at udvikle nye løsninger. Men hvordan skabes de bedste rammer for et OPI-samarbejde?

Med udgangspunkt i de retlige rammer sætter Horten bl.a. fokus på følgende spørgsmål:

  • Kan man indgå OPI'er uden udbud?
  • Hvordan håndterer vi i OPI-kontrakten bedst emner som f.eks. fremdrift, fordeling af rettigheder, parternes ansvar, betalingsvilkår og mulighed for ophør/udtræden?
  • Skal der altid udarbejdes et statsstøtteregnskab i forbindelse med et OPI?

Målgruppe

Arrangementet er åbent for alle, men er målrettet offentlige myndigheder og private aktører med interesse for innovationspartnerskaber.

Oplægholdere 

  • Andreas Christensen, Partner i Horten
  • Annelouise Dalgaard Pedersen, Partner i Horten

Tilmelding og yderligere information om arrangementet

Information

Sted:

Horten Aarhus
Frederiks Plads 36
Aarhus C

Dato, Start:

28.05.2019
kl. 15:00

Dato, Slut:

28.05.2019
kl. 17:30

Arrangør:

Horten Advokatpartnerselskab

Pris:

500 kr. ekskl. moms

Kontakt

Jette Nim Larsen

Advokatsekretær

Horten Advokatpartnerselskab

T: +45 3334 4197

Download vCard

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK 580b.png