OPI-SUBSITE

KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum 2019

Deltag på KL’s årlige Social- og Sundhedspolitiske Forum, hvor temaet er: Sundhed er noget, vi skaber sammen.

Aalborg Kongres & Kultur Center

Europa Plads 4

9000 Aalborg

Start: 09.05.2019 | kl. 10:00

Slut: 10.05.2019 | kl. 12:00

I år stilles der skarpt på nogle af de temaer på sundhedsområdet, som alle kommuner skal forholde sig til nu og fremadrettet. Borgernes sundhed er også afgørende i forhold til andre kommunale velfærdsområder, herunder ikke mindst socialområdet.

Samtidig er social- og sundhedsområdet ikke et område, som kommunerne eller andre aktører kan løfte alene. Den enkelte borger, civilsamfundet, virksomheder og offentlige sektorer må løfte sammen, hvis vi skal lykkes med at håndtere de komplekse problemstillinger, som fx ulighed i sundhed. Men hvordan gør vi det?

Temaer på konferencen

 • Hvordan laver vi sundhedstilbud til de mest udsatte?
  Socialt udsatte og borgere med psykiske problemer lever markant kortere og har dårlige sundhedstilstand. Samtidig viser forskningen, at gruppen har mindre adgang til sundhedstilbud og behandling. Så hvordan sikrer vi et sundhedsvæsen, der også er gearet til de socialt udsatte borgere?
 • Kommunale samarbejder på sundhedsområdet
  Kommunerne vil fremadrettet blive mødt af fortsat flere kvalitetskrav på sund¬hedsområdet. Hør hvilke kvalitetskrav, der vil komme, og hvordan kan kom¬munerne lave velfungerende samarbejder?
 • Forebyggelse med fokus på børn og unge 
  Fortsat flere unge har dårlig trivsel og dårlig mental sundhed – hvad er årsagerne, og hvad kan gøres for at vende udviklingen? Et ungepanel debatterer, hvad de unge selv finder vigtigt at sætte fokus på, samt hvordan man kan lave effektive forebyggelsesindsatser til unge. Et fokus på forebyggelse i barnets første år kan have positive effekter i et livs¬perspektiv. Hvorfor er det vigtigt, og hvad kan kommunerne gøre?
 • Dilemmaer i nye behandlingsmuligheder og prioriteringer
  Den teknologiske udvikling skaber nye behandlings- og diagnosemuligheder, eksempelvis via genteknologi. Hvad er perspektiverne for de nye muligheder, og hvilke etiske og prioriteringsmæssige dilemmaer skaber de nye mulig¬heder nu og fremadrettet?
 • Politiske møder
  KL's Socialudvalg samt KL's Sundheds- og Ældreudvalg inviterer undervejs til politiske workshops med de politiske deltagere fra kommunerne. Udvalgene ønsker at drøfte udvalgenes fokusområder, og hvordan KL og kommuner sammen kan sætte dagsordenen på henholdsvis socialområdet samt sund-heds- og ældreområdet.

Desuden vil programmet rumme en række inspirerende indslag og oplæg, herunder en række konkrete kommunale eksempler, samt muligheden for at vælge sig ind på en række debatmøder.

Welfare Tech Temasession med guidede ture i udstillingen

Welfare Tech afholder på konferencens første dag en temasession, der primært består af tematiske guidede ture i udstillingen. Temaerne for turene er sundhed, socialområdet samt ældre og omsorg. Sessionen rammesættes af Pia Gjellerup, leder af Center for Offentlig Innovation og Christian Graversen, administrerende direktør i Welfare Tech. De vil give deltagerne viden om, hvilke effekter der ses ved at skabe innovation på tværs af sektorer, og hvilke konkrete muligheder kommuner har for at få tættere samarbejder med virksomheder og vidensinstitutioner.

Målgruppe

I 2018 deltog 1.300 kommunalpolitikere og embedsmænd i konferencen. Desuden deltog gæster fra ministerier, private virksomheder og organisationer m.v.

Du møder også

KMD, EG A/S, Guide2know, Boblberg, Viewcare, Evidentia Danmark, Vitec MV og Life-Partners A/S m.fl.

Stand på KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum 2019

Ønsker I som virksomhed, kommune eller organisation, at præsentere jeres produkter eller projekter for konferencens deltagere, kan der bookes en stand her

Information

Sted:

Aalborg Kongres & Kultur Center
Europa Plads 4
Aalborg

Dato, Start:

09.05.2019
kl. 10:00

Dato, Slut:

10.05.2019
kl. 12:00

Arrangør:

Kommunernes Landsforening (KL)

Pris:

4.095 kr. ex. moms. Faktura fremsendes efter afholdelse af konferencen.

Kontakt

Andreas Schløer Madsen

Konsulent

KL

T: +45 3370 3153

Download vCard

Kontakt

Krista-Blaabjerg_NY.jpg

Krista Ebsen Blaabjerg

Chef for medlemsservice og kommunikation

Welfare Tech

Netværksudvikling og eventkoordinering

T: +45 3139 7892

LinkedIn

Skype id : krista.blaabjerg2

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK 580b.png