OPI-SUBSITE

Digitaliseringsmessen19

KL, Borgerservice Danmark og KIT@ inviterer til Digitaliseringsmessen19.

Odense Congress Center

Ørbækvej 350, Indgang Nord

5220 Odense SØ

Start: 03.10.2019 | kl. 09:00

Slut: 03.09.2019 | kl. 16:30

Igen i år afholder KL Digitaliseringsmessen sammen med Borgerservice Danmark og KIT@. Messen tiltrækker hvert år godt 2000 mennesker og ca. 120 udstillere. Den årligt tilbagevendende messe understøtter det fællesoffentlige mål om øget digital kommunikation ved at sætte fokus på digitale løsninger og effektiviseringsmuligheder i kommunerne. Messen er platform for videndeling mellem leverandører, udviklere og chefer, ledere og medarbejdere i kommunerne.

Velfærden skal udvikles og tilpasses borgernes skiftende præferencer og fortsatte krav om bedre velfærd for færre penge. Ny teknologi og digitalisering kan bidrage til kommunernes velfærdsudvikling og opgaveløsning. Digitalisering er et hot emne på offentlige lederes strategiske agenda, og der er en udbredt erkendelse af, at digitale initiativer kan optimere og udvikle offentlige organisationers opgaveløsning markant.  Alle kommuner anvender i dag digitale løsninger i administrationen og borgerbetjeningen. Samtidig oplever kommunale chefer, ledere og medarbejdere et behov for at blive klædt bedre på for at kunne udnytte digitalisering til at skabe en mere effektiv kommunal forvaltning og bedre borgerservice. De efterspørger en viden om aktuelle private og offentlige it-løsninger og -projekter, som kan understøtte og effektivisere den kommunale velfærdsudvikling og opgaveløsning.  

Digitaliseringsmessen ønsker at være leverandørernes foretrukne kanal til kommunerne og kommunernes foretrukne forum for ny viden om løsninger inden for offentlig digitalisering.

Målgruppe

Messen henvender sig til offentlige politikere, ledere og medarbejdere, der arbejder med og interesserer sig for digitalisering og IT.

Udstilling

Er du leverandør, kan du kun få adgang til Digitaliseringsmessen, hvis du udstiller. Du kan læse mere og booke en stand her.

Information

Sted:

Odense Congress Center
Ørbækvej 350, Indgang Nord
Odense SØ

Dato, Start:

03.10.2019
kl. 09:00

Dato, Slut:

03.09.2019
kl. 16:30

Arrangør:

KL i samarbejde med Borgerservice Danmark og KIT@

Pris:

Prisen for at deltage er 900 kr. eks. moms. Deltagerbetalingen dækker fuld forplejning, vand og kaffe i løbet af dagen.

Kontakt

Mads Bechgaard

Konsulent

Digitaliseringsmessen19

T: +45 2835 6467

Download vCard

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK 580b.png