OPI-SUBSITE

Fremtidens psykiatri er understøttet af teknologi

På konferencen bliver du præsenteret for forskningsprojekter om effekten af teknologi skræddersyet til mennesker med psykiske lidelser. Du vil også høre om, hvordan teknologierne kan understøtte mentalt sundhed generelt.

Syddansk universitet, lokale O100

Campusvej 55

5250 Odense

Start: 27.10.2020 | kl. 09:30

Slut: 27.10.2020 | kl. 16:00

Digitale løsninger giver fleksibilitet og tilgængelighed – men virker det?

Hvordan hjælper vi borgere med psykiske lidelser ved brug af teknologi?

Deltag i konferencen, der formidler resultater fra det flerårige projekt E Mental Health research (ENTER) om udvikling og validering af nye, teknologibaserede løsninger og behandlingsmetoder i psykiatrien. Projektet er gennemført på tværs af behandlere og i samarbejde med det private erhvervsliv. Udgangspunktet er personcentreret behandling, hvor der måles på evidens for resultater og fagligt niveau samt effektivisering.

Projektet ENTER vil bane vejen for teknologiunderstøttet behandling og forebyggelse, der kommer mennesker med psykiske lidelser til gavn, og skal samtidigt give inspiration til fremme af den danske befolknings mentale sundhed generelt.

Læs mere om ENTER-programmet og de tilhørende researchprojekter her. 

Målgruppe

Ledere, konsulenter og fagpersonale på hospitaler og i kommuner samt fra private praksiser. Derudover forskere og virksomheder, der beskæftiger sig med teknologiunderstøttet forebyggelse og sundhedsfremme på socialområdet. Alle med interesse for digitale løsninger i sundhedsvæsnet er velkomne - også patienter og pårørende samt deres interesseorganisationer. 

Program

09:30 Check ind og frit netværk

10:00 Take aways fra projektet

 • Velkomst v/ Telepsykiatrisk Center, Innovationsfonden og Welfaretech
 • Præsentation af mDiarystudiet v/ Stig Helweg-Jørgensen, Cand.psych., ph.d. studerende: Kan en app hjælpe patienter med borderlinepersonlighedsforstyrrelse?  
 • Præsentation af Blended Care No Depstudiet v/ Kim Mathiasen, Cand.psych., ph.d. studerende: Depressionsbehandling fra din computer
 • Præsentation af angstmonitoreringsstudiet v/ Trine Holmberg, Cand.psych., forskningsassistent: Mål din angst i en app
 • Samfundsøkonomiske analyser v/ forsker fra Ålborg: Kan ENTER betale sig?

11:15 Pause og kaffe

11:30 Oplæg fra ekstern samarbejdspartner

 • Oplæg fra ledelsen i Telepsykiatrisk Center og Psykiatrihuset - implementering af ENTER i sygehuset

12:30 Frokost og Tech Demo

Netværk med praktikere, forskere og virksomheder over din frokost

13:15

 • Oplæg fra patient i ENTER og interview mellem behandler og patient
 • Politisk indspark
 • Ekstern samarbejdspartners vurdering af perspektiver for teknologiunderstøttet psykiatri

14:30 Pause og kaffe

Tech-demo fortsat i receptionsområde

14:45

 • Oplæg fra ekstern samarbejdspartner om ny teknologi i fremtidens psykiatri
 • Paneldebat om ny teknologi i fremtidens psykiatri
 • Afslutning og tak for i dag ved ledelsen Psykiatrisygehuset i Region Syddanmark, Telepsykiatrisk Center og Innovationsfonden

Programmet opdateres løbende, og der kan derfor forekomme ændringer undervejs.

Welfare Tech er repræsenteret i ENTER-programmets advisory board.

ENTER-programmet er en del af den bredere ”E Mental Health” forskningsenhed inden for Institut for Klinisk Forskning, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, og Syddansk Universitet.

Billede: ENTER

Information

Sted:

Syddansk universitet, lokale O100
Campusvej 55
Odense

Dato, Start:

27.10.2020
kl. 09:30

Dato, Slut:

27.10.2020
kl. 16:00

Arrangør:

Telepsykiatrisk Center og Forskningsprogrammet ENTER finansieret af Innovationsfonden Danmark i samarbejde med Region Syddanmark, WelfareTech, Monsenso, SDU og Innovationsfonden Danmark

Pris:

Deltagelse er gratis

Kontakt

Malene Anni Lagoni

Konsulent

Telepsykiatrisk Center

Udvikling og implementering

Download vCard

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png