OPI-SUBSITE

SOSU EVENT 2021

Sundhed, trivsel og kvalitetsuddannelse: Hvordan kan SOSU-skolerne og andre organisationer på SOSU-området i fællesskab bidrage til at nå FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling? Vær med, når Welfare Tech for fjerde gang afholder SOSU EVENT.

SOSU H – Brøndby

Brøndby Møllevej 4

Bøndby

Start: 20.05.2021 | kl. 09:30

Slut: 20.05.2021 | kl. 16:00

Welfare Tech og Videnscenter for Velfærdsteknologi Øst er værter for SOSU EVENT 2021, hvor vi har FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling som tema. Vi inviterer til debat og inspiration til handlinger, hvor SOSU-skoler, leverandører af velfærdsteknologi såvel som arbejdspladser i det offentlige i fællesskab bidrager til FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling.

- Der er behov for, at alle bidrager til bæredygtighed, og alle kan gøre noget – også den enkelte SOSU-medhjælper, studerende, virksomheder og det offentlige, fortæller Maj Britt Weidinger, der er er projektleder for Videnscenter for Velfærdsteknologi Øst.

Verdensmålene er inddelt i 17 områder, men på dagen vil især mål nummer 3: ’Sundhed og trivsel’ og mål nummer 4: ’kvalitetsuddannelse’ være omdrejningspunkterne. Du vil aktivt igennem spændende oplæg, workshops og udstilling af teknologier blive inspireret og kunne bidrage til ideer.

- Vi ser i Welfare Tech en stærk tendens til at både det offentlige, det private og vidensinstitutioner ønsker at tage ansvar og bidrage til FN’s verdensmål. Derfor er det oplagt at inspirere til at arbejde med dette i praksis, når vi igen i år samler aktører fra alle sektorer på social- og sundhedsområdet til SOSU-event, fortæller Krista Ebsen Blaabjerg, chef for medlemsservice og kommunikation i Welfare Tech.

I løbet af dagen vil du opleve

 • Faglige oplæg
 • Workshops
 • Demonstration og afprøvning af innovativ velfærdsteknologi
 • Videndeling om det gode samarbejde imellem SOSU-skoler, kommuner, regioner og virksomheder

Målgruppe

 • Velfærdsteknologiansvarlige og undervisere på SOSU-skoler
 • Uddannelsesansvarlige og fagpersonale i kommuner og regioner
 • Virksomheder der ønsker at indgå i samarbejde med SOSU-skoler
 • Andre der arbejder med tilpasning af uddannelser, så velfærdsteknologi inddrages

Program

09:30 Du registrerer dig, får lidt morgenmad og netværker i udstilling

10:00 Velkommen til årets teknologievent for hele SOSU-branchen og dens samarbejdspartnere
v/ Maj Britt Weidinger Projektleder i Videnscenter for Velfærdsteknologi Øst og Krista Ebsen Blaabjerg, chef for medlemsservice og kommunikation i Welfare Tech.

10:05 Hvordan kommer du i gang med at arbejde med bæredygtighed og verdensmål?  Hvordan arbejder bygge- og anlægsbranchen med det?
v/ Andreas Weidinger, klima- og bæredygtighedschef, Dansk Byggeri

Verdensmålene har samlet alle verdens lande om 17 mål for en bæredygtig udvikling, der nu skal blive til virkelighed. Her spiller uddannelsesinstitutioner og sundhedsområdet en helt afgørende rolle. Alle skal bidrage, men det kan være svært at se, hvordan man kan gøre de flotte verdensmål til konkret virkelighed. Andreas Weidinger fortæller, hvordan den danske bygge- og anlægsbranche har grebet sagen an, og hvordan vi i uddannelses- og sundhedssektoren kan bruge det som inspiration.

10:25 Plejehjemmet Attendo – et Bæredygtigt plejehjem
v/ Søren Andersen, direktør, Plejehjemmet Attendo

Attendo driver friplejehjem med fokus på bæredygtighed. Byggerierne er DGNB guldcertificeret (en bæredygtighedscertificering) og indrettet under hensyntagen til både beboere og miljøet. Hør Søren Andersen fortælle mere om tanker og tiltag.

10:45 Se udstillingen, tag en kop kaffe og vælg den workshop, du ønsker at deltage i

11:30 Workshops:

 • Workshop 1: Valgfag – teknologiforståelse rettet til SOSU-faglig kontekst v/ Videnscenter for Velfærdsteknologi Vest (Mål 4: Kvalitetsuddannelse)

  Det er Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmarks formål at forberede elever indenfor omsorg, sundhed og pædagogik til fremtidens arbejdsmarked. Målsætning er at medvirke til at få en høj kvalitet i SOSU-uddannelserne, og til at uddanne elever, der blandt andet kan håndtere den teknologiske udvikling og matche de kompetencer, som virksomhederne efterspørger på et digitalt arbejdsmarked. I denne sammenhæng er teknologiforståelse en vigtig kompetence. Men skal der indlemmes et nyt fag (erhvervsinformatik) med teknologiforståelse som omdrejningspunkt i uddannelsen eller skal teknologiforståelse indgå som elementer i de eksisterende fag? Hvilke områder indenfor teknologiforståelse skal man have som SOSU medarbejder? Hvordan sikrer vi en høj kvalitet i SOSU-uddannelsen, så uddannelsen matcher arbejdsmarkedets krav?

 • Workshop 2: Hvordan skaber teknologien bæredygtige rammer v/ Andreas Weidinger, Dansk Byggeri (Mål 3: Sundhed og trivsel)

  Med udgangspunkt i dagens indledende oplæg om verdensmålene bliver der zoomet tæt på verdensmål 3 ”Sundhed og trivsel”. Her vil Andreas Weidinger facilitere en workshop, hvor du som deltager arbejder på tværs af fagligheder mod konkrete forslag til, hvordan velfærdsteknologiske løsninger kan skabe sundhed og trivsel for beboerne på plejehjem og i hjemmeplejen.

 • Workshop 3: Augmented Reality v/ Videnscenter for velfærdsteknologi Øst

  Med omdrejningspunkt i Verdensmål 4 "kvalitetsuddannelse" indenfor SOSU og PAU området, kan I i Workshop 3 opleve Augmented Reality og 360 graders film. Der er fokus på den teknologiske og integrerende del af undervisningen og skaber et sikkert, rummeligt og effektivt læringsmiljø. Augmented Reality bruges også som en teknologi til visuel læring i undervisningen. Videnscenter for Velfærdsteknologi Øst er i gang med at udvikle en app som supplering til sundhedsfaglige fagbøger. App’en viser det sunde og det syge menneske. Der lagt ni forskellige sygdomme ind bl.a. knogleskørhed, leddegigt, diskusprolaps og åreforkalkning. Se, hvordan 360 graders film kan bruges som læringsredskab ved at skabe en udvidelse af læringsrummet. 360 graders film giver mulighed for at være inde i billedet, hvor man kan se rundt om sig selv ved at kigge i forskellige retninger. Du kan også besøge virtuelle rum som fx medicinrum og psykiatriske afdelinger. Steder, der ikke er en muligt at besøge før en praktikperiode

 • Workshop 4: Afprøv DigiRehabs træningsprogram og hør hvordan dataindsamling kan bruges til at øge livskvaliteten hos den enkelte. v/ Niels Heuer, Direktør, Digi Rehab

  DigiRehab er velfærdsteknologi til fysisk træning af ældre i hjemmeplejen. Træningen øger livskvalitet hos de ældre og skaber store besparelser i behovet for pleje. Da det er SOSU-personale, der har det tætte faglige samvær med borgeren, giver det god mening, at SOSU-elever får mulighed for at træne i programmet. DigiRehab har derfor udviklet en sandkassemodel, som landets SOSU-skoler kan træne i og derved opnå de færdigheder og den professionelle tilgang, der skal til inden mødet med borgeren. I denne workshop får du mulighed for at træne i programmet, høre om fordele ved hjemmetræning og hvordan dataindsamling kan bruges til at øge livskvaliteten hos den enkelte.

12:25 Frokost

13:15 Deltag i en workshop (de samme som før frokost)

14:10 Guidede ture på udstillingen

15:05 Debat – Hvordan kan SOSU-området arbejde med verdensmålene?
v/ Jeppe Rosengård Poulsen, direktør – SOSU H, Vinni Jakobsen, næstformand for social-sundhedssektoren – FOA, Sander Harrison, elev på SOSU H

15:25 Vi samler op og ser fremad

Vi løfter sløret for SOSU EVENT 2022

15:30 Dagen afsluttes

På udstillingen kan du møde:

BEKEY, Brehms Spilerdug, Care4lifeDansk Lægemiddel InformationDoseSystemGloria Mundi CareHuman WalkingIBOS, KR BedKvaliCareLiftupProtacRotoBedSund ForluftWear & Care Technologies, Wellness NordicWinncare Nordic

Opdateres løbende

Mere information om programmet og udstillere vil komme løbende, men tilmeld dig allerede nu, så du er sikker på en plads til SOSU EVENT 2021. 

Information

Sted:

SOSU H – Brøndby
Brøndby Møllevej 4
Bøndby

Dato, Start:

20.05.2021
kl. 09:30

Dato, Slut:

20.05.2021
kl. 16:00

Arrangør:

Welfare Tech og Videnscenter for Velfærdsteknologi Øst

Pris:

Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendigt, da der er begrænsede pladser.

Kontakt

Krista-Blaabjerg_NY.jpg

Krista Ebsen Blaabjerg

Chef for medlemsservice og kommunikation

Welfare Tech

Netværk og matchmaking

T: +45 3139 7892

LinkedIn

Skype id : krista.blaabjerg2

Kontakt

Maj Britt Weidinger

Projektleder

Videnscenter for Velfærdsteknologi Øst

M: +45 2510 3767

Download vCard

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png