OPI-SUBSITE

SOSU EVENT 2021

Sundhed, trivsel og kvalitetsuddannelse: Hvordan kan SOSU-skolerne og andre organisationer på SOSU-området i fællesskab bidrage til at nå FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling? Vær med 20. maj online, når Welfare Tech for fjerde gang afholder SOSU EVENT.

Digitalt

Start: 20.05.2021 | kl. 09:00

Slut: 20.05.2021 | kl. 12:00

Welfare Tech og Videnscenter for Velfærdsteknologi Øst er værter for SOSU EVENT 2021, hvor FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling er det overordnede tema. 

Vær med og få inspiration (til handling) fra SOSU-skoler, leverandører af velfærdsteknologi og arbejdspladser i det offentlige – hvordan disse i fællesskab bidrager til FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling.

- Der er behov for, at alle bidrager til bæredygtighed, og alle kan gøre noget – også den enkelte SOSU-medhjælper, studerende, virksomheder og det offentlige, fortæller Maj Britt Weidinger, der er er projektleder for Videnscenter for Velfærdsteknologi Øst.

Verdensmålene er inddelt i 17 områder, men på SOSU EVENT 2021 vil mål nummer 3: ’Sundhed og trivsel’ og mål nummer 4: ’kvalitetsuddannelse’ være omdrejningspunkterne.

Hør og se de spændende oplæg og bliv inspireret af virksomheder på den digitale udstilling.

- Vi ser i Welfare Tech en stærk tendens til at både det offentlige, det private og vidensinstitutioner ønsker at tage ansvar og bidrage til FN’s verdensmål. Derfor er det oplagt at inspirere til at arbejde med dette i praksis, når vi igen i år samler aktører fra alle sektorer på social- og sundhedsområdet til SOSU-event, fortæller Krista Ebsen Blaabjerg, chef for medlemsservice og kommunikation i Welfare Tech.

I 2021 afholder vi for første gang SOSU EVENT i et digitalt format. Deltag hjemmefra eller på kontoret og mød oplægsholdere og øvrige deltagere i trygge rammer.

Det kan du opleve på SOSU EVENT 2021

  • Faglige oplæg
  • Demonstration af innovativ velfærdsteknologi
  • Videndeling om det gode samarbejde imellem SOSU-skoler, kommuner, regioner og virksomheder

Målgruppe

  • Velfærdsteknologiansvarlige og undervisere på SOSU-skoler
  • Uddannelsesansvarlige og fagpersonale i kommuner og regioner
  • Virksomheder der ønsker at indgå i samarbejde med SOSU-skoler
  • Andre der arbejder med tilpasning af uddannelser, så velfærdsteknologi inddrages

Program

09:00 Velkommen til SOSU EVENT 2021
v/ Maj Britt Weidinger Projektleder i Videnscenter for Velfærdsteknologi Øst og Krista Ebsen Blaabjerg, chef for medlemsservice og kommunikation i Welfare Tech.

09:10 Hvordan kommer du i gang med at arbejde med bæredygtighed og verdensmål?  Hvordan arbejder bygge- og anlægsbranchen med det?
v/ Andreas Weidinger, tidl. klima- og bæredygtighedschef i Dansk Byggeri og nuværende fagleder for tværgående klimapolitik i Dansk Industri.

Verdensmålene har samlet alle verdens lande om 17 mål for en bæredygtig udvikling, der nu skal blive til virkelighed. Her spiller uddannelsesinstitutioner og sundhedsområdet en helt afgørende rolle. Alle skal bidrage, men det kan være svært at se, hvordan man kan gøre de flotte verdensmål til konkret virkelighed. Andreas Weidinger fortæller, hvordan den danske bygge- og anlægsbranche har grebet sagen an, og hvordan vi i uddannelses- og sundhedssektoren kan bruge det som inspiration.

09:30 Plejehjemmet Attendo – et Bæredygtigt plejehjem
v/ Søren Andersen, direktør, Plejehjemmet Attendo

Attendo driver friplejehjem med fokus på bæredygtighed. Byggerierne er DGNB guldcertificeret (en bæredygtighedscertificering) og indrettet under hensyntagen til både beboere og miljøet. Hør Søren Andersen fortælle mere om tanker og tiltag.

09:50 Pause

10:00 Digital udstilling

Mød virksomhederne (opdateres):

11:00 Pause

11:10 Oplæg om Augmented Reality 
v/ Lars Jørgensen og Mikkel Gram Hansen, velfærdsteknologiske konsulenter, Videnscenter for velfærdsteknologi Øst

Med omdrejningspunkt i Verdensmål 4 "kvalitetsuddannelse" indenfor SOSU og PAU området, kan du i dette oplæg høre om Augmented Reality (AR) og 360 graders film. Der er fokus på den teknologiske og integrerende del af undervisningen og hvordan man skaber et sikkert, rummeligt og effektivt læringsmiljø. Augmented Reality bruges også som en teknologi til visuel læring i undervisningen.

11:30 Oplæg om Valgfag – teknologiforståelse rettet til SOSU-faglig kontekst  (Mål 4: Kvalitetsuddannelse)
v/ Thomas Ketel Eggersen, videnscenter koordinator, Videnscenter for Velfærdsteknologi Vest

Det er Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmarks formål at forberede elever indenfor omsorg, sundhed og pædagogik til fremtidens arbejdsmarked. Målsætning er at medvirke til at få en høj kvalitet i SOSU-uddannelserne, og til at uddanne elever, der blandt andet kan håndtere den teknologiske udvikling og matche de kompetencer, som virksomhederne efterspørger på et digitalt arbejdsmarked. I denne sammenhæng er teknologiforståelse en vigtig kompetence. Men det skaber en række spørgsmål, som vi må tage stilling til. Vi diskuterer spørgsmålene - og svarene.

11:50: Vi samler op og ser fremad

12:00 Dagen afsluttes

Mere information om programmet og udstillere vil komme løbende, men tilmeld dig allerede nu, så du er sikker på en plads til SOSU EVENT 2021. 

Ja tak - jeg vil gerne med på årets virtuelle SOSU EVENT

Dette event afholdes i samarbejde med Danish Life Science Cluster.

Information

Sted:

Digitalt

Dato, Start:

20.05.2021
kl. 09:00

Dato, Slut:

20.05.2021
kl. 12:00

Arrangør:

Welfare Tech, Videnscenter for Velfærdsteknologi Øst og Danish Life Science Cluster.

Pris:

Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendigt.

Kontakt

Krista-Blaabjerg_NY.jpg

Krista Ebsen Blaabjerg

Chef for medlemsservice og kommunikation

Welfare Tech

Netværk og matchmaking

T: +45 3139 7892

LinkedIn

Skype id : krista.blaabjerg2

Kontakt

Maj Britt Weidinger

Projektleder

Videnscenter for Velfærdsteknologi Øst

M: +45 2510 3767

Download vCard

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png