OPI-SUBSITE
2016-11-21 Fra skolegården til handicapområdet med OPI-puljen.png'

Fra skolegården til handicapområdet med OPI-puljen

Virksomheden PlayAlive har sammen med en række andre partnere fået tildelt midler fra OPI-puljen. Pengene skal bruges til at lave en ny udgave af virksomhedens læringsprodukt, e-Wall, målrettet borgere med psykisk/fysisk funktionsnedsættelse.

Kategori : Innovation

Der er travlt hos virksomheden PlayAlive. Deres interaktive legepladser og læringsprodukter er i høj kurs, og virksomheden vokser med 30 % om året. Men fremover kan der blive endnu mere travlt på kontoret i Vejle. For PlayAlive er gået sammen med en række offentlige partnere, herunder Syddansk Universitet, i et Offentlig-Privat Innovationssamarbejde (OPI) om at udvikle et nyt produkt på basis af læringsproduktet e-Wall. Projektet har fået 1 mio. kr. i støtte af Syddansk OPI-Pulje.

 

Mens e-Wall henvender sig til børn i skolealderen, bliver det nye produkt, HandiWall, målrettet til borgere med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse. HandiWall bliver hængt op på en væg og består af seks elektroniske enheder, der indeholder lys-, lyd- og berøringsfunktioner i en transportabel kasse. De enkelte funktioner bliver kædet sammen til en række fysiske og kognitive øvelser, der fremmer læring og bevægelse.

 

Test af prototype

 

I OPI-projektet skal PlayAlive og de offentlige partnere udvikle og teste en HandiWall-prototype i samarbejde med borgere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse og pædagoger, lærere og sundhedspersonale. Testen foregår på tre institutioner over en periode på seks måneder. Herefter skal der udarbejdes en evalueringsrapport og en effektmåling til dokumentation af produktets værdi for borgere og personale.

 

En central partner i dét arbejde bliver Syddansk Universitet. Her er to institutter involveret: Institut for Idræt og Biomekanik og Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse.

 

- Vi skal afdække designindsigter fra konteksten og om borgerne på institutionerne. Disse indsigter danner efterfølgende grundlag for designforslag med kvalificerede aktiviteter til specifikke målgruppe. Senere videreudvikler vi, på baggrund af gentagne test, aktivitetsforslagene. Vi har blandt andet koblet en interaktionsdesigner fra instituttet på projektet, som har syv års erfaring fra institutioner med senhjerneskader, siger Lars Elbæk, lektor og forskningsleder i Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet.

 

For PlayAlive er netop samarbejdet med specialister kernen i et godt OPI.

 

- En bevilling fra Syddansk OPI-Pulje er meget mere værd end selve pengene. Vi får nemlig samtidig adgang til fagkompetencer, vi ellers ikke ville kunne komme i nærheden af. Vi har tidligere været med i et OPI-projekt, og vi har store forventninger til det nye samarbejde, siger Lau Kofoed Kierstein.

 

Behov for videreudvikling

 

Idéen til HandiWall opstod, fordi en håndfuld specialinstitutioner købte e-Wall systemet. PlayAlive kunne se, at der var behov for at videreudvikle systemet, så borgere med funktionsnedsættelse kunne få det maksimale udbytte. For PlayAlive er der tale om et produkt med stort eksport- og omsætningspotentiale. Virksomheden forventer en omsætning på 29 mio. kr. de første fem år efter markedsintroduktionen og regner med at sælge HandiWall i en række lande heriblandt England, Tyskland og USA.

 

Det er anden gang, at PlayAlive får støtte fra OPI-Puljen til et OPI-samarbejde. Derfor er Lau Kofoed Kierstein opmærksom på en meget almindelig faldgrube:

 

- Du risikerer at udvikle noget, som er så specifikt, at det passer lige præcis til den offentlige partner i projektet og ingen andre. Man skal huske at tænke bredere, så der er mulighed for at skabe en forretning efterfølgende. Derfor har vi valgt at bruge tre institutioner til at teste prototypen, så vi får mere bredde i testens tilbagemeldinger, siger Lau Kofoed Kierstein.

 

Partnerne i HandiWall-projektet er:

 

  • Bo- og rehabiliteringscenteret Bjerggårdshaven
  • Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse, Syddansk Universitet
  • Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet
  • PlayAlive A/S
  • Sanderumskolen, Heldagsafdelingen
  • Østruplund - Specialcenter for Voksne med Handicap

 

Læs mere om HandiWall

 

 

 

Se en video med e-Wall konceptet:

 

Relaterede værktøjer og cases

Årshjul over fonde og støttemuligheder

05.07.2018 | OPI værktøj

Skal du i gang med et udviklingsprojekt og har brug for ekstra kapital – fx eksterne midler, men ved ikke, hvor du skal søge? Syddansk Sundhedsinnovation har udarbejdet et årshjul over relevante fonde og støttemuligheder til innovationsprojekter. Få overblik over aktuelle muligheder for funding af dit næste projekt.

Læs mere

Hjælp til effektmåling

09.12.2015 | OPI værktøj

Hvad er udfordringerne i at effektmåle OPI-projekter? Bliv god til effektmåling i dit OPI samarbejde. Få hjælp og konkrete værktøjer til effektmåling.

Læs mere

Fliser med indbygget leg får ældre til at smide stokken

29.09.2016 | OPI case

150 procent bedre balance, stærkere ben og potentiale til at spare millioner af kroner. Det er nogle af de overraskende resultater, ældre har opnået med en legende træning på specialudviklede fliser. Det er godt nyt for sundhedsvæsenet og muligheden for at kunne flytte genoptræning og forebyggende træning fra hospitalerne til kommunerne og borgernes eget hjem.

Læs mere

OPI-støtte giver projekter liv og gør løsninger salgbare

06.06.2016 | OPI case

Applikator fik i marts 2016 tilsagn om støtte fra Syddansk OPI-pulje til et projekt, der skal træne kognitive funktioner hos ældre borgere og borgere med handicap, og gøre dem mere selvhjulpne i hverdagen. De klare rammer og fælles mål i projektet har givet Applikator og deres partnere et godt fundament for samarbejde og videre salg.

Læs mere

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png