OPI-SUBSITE
Workshop-1-1_pixabay.jpg'

Workshop 1:1

Brugerinddragelse er generelt en vigtig drivkraft til innovation, og i forhold til udvikling af velfærdsteknologi i et OPI-projekt er det helt essentielt. Men hvordan møder man brugerne, hvis det handler om et privat og intimt problem, eller hvis lokaliteten af andre årsager er svært tilgængelig?

Kategori : Innovation

I Region Syddanmarks OPI-projekt 'Det Intelligente Hospitalsbaderum' valgte man at bygge en 1:1-model af et hospitalsbaderum og bruge modellen i en observationsworkshop. Observationsworkshoppen lå som noget af det første i projektforløbet.

Observationsworkshop – sådan oplever brugerne et hospitalsbaderum

I observationsworkshoppen observerede repræsentanter fra virksomhederne i OPI-projektet plejepersonale fra Svendborg Sygehus, mens de gennemspillede fire konkrete daglige plejeprocesser (workflows) i mockuppen:

  • Workflow 1: Handicappet 17-årig skal på toilet med hjælp fra en sundhedsfaglig.
  • Workflow 2: Handicappet barn skal bades, men er ikke i stand til at sidde.
  • Workflow 3: Patient med rollator skal hjælpes på toilet og vaske hænder.
  • Workflow 4: Selvhjulpen patient skal i bad, men bliver dårlig og falder om. De tilkalder hjælp.

Rollespillet levendegjorde de daglige problemstillinger, som patienter og pleje- og servicepersonalet på de danske sygehuse dagligt kæmper med.

Diskussioner og notater undervejs

Plejepersonalet satte fokus på de udfordringer, der opstår i de forskellige plejeprocesser. Både virksomhederne og plejepersonalet fra sygehusene noterede undervejs og diskuterede på tværs. Flere gange blev scenariet sat på pause for at komme til bunds i en særlig problemstilling.

Alle de observerende aktører blev bedt om at notere deres iagttagelser på tavler. Mange detaljer i både patienters og plejepersonales hverdag blev iagttaget, f.eks. ”skimmelsvamp”, ”affaldskurv i vejen ved toilet”, ”patienten skal vride sig på plads”, ”patienten kan ikke regulere vandmængde og temperatur”, ”urene hænder på alarm-snor”, ”vand på gulv” osv.

Noterne blev skrevet ind i et dokument, og efterfølgende viderebehandlet i arbejdsmøder med deltagelse af virksomhederne. Observationsworkshoppen bidrog til, at virksomhedernes repræsentanter fik en direkte indsigt og empati for både plejepersonalets og patienternes udfordringer i brugen af de eksisterende hospitalsbaderum.

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png