Hvad er OPI?

Offentlig-Privat Innovation (OPI) er en samarbejdsform til at udvikle nye innovative løsninger til den offentlige sektor. I et OPI-samarbejde indgår en offentlig organisation, der står med en udfordring, og en virksomhed, der har kompetencerne til at udvikle løsningen. Sammen udvikler parterne nye løsninger og inddrager undervejs både personale og borgere.

Er du i tvivl om OPI er noget for dig, kan du læse mere om OPI eller tage testen.

Læs mere om OPI

Et OPI-samarbejde kan inddeles i 5 faser: Idé, Opstart, Innovation, Markedsmodning og Implementering. Du kan læse mere om de 5 faser herunder.

Er du OPI parat?

Hvor mange spørgsmål kan du svare JA til?

Står du med en udfordring, du ikke selv kan løse?

Er der flere, som har udfordringen?

Synes du nuværende løsninger på markedet ikke er gode nok (eller passer til din udfordring)?

Kan en løsning skabe bedre livskvalitet og/eller effektivisering?

Har du tid og ressourcer til at indgå i et samarbejde med andre?

Har du lyst til at tænke ud af boksen og udvikle løsninger på nye måder?

Du er ikke helt OPI parat. Er du nysgerrig efter at vide, hvad OPI kan give dig og din organisation, finder du mere viden om OPIprocessen her. Eller kontakt OPIguide.dk og hør mere.

Du er næsten OPI parat. Kig nærmere på OPI-processen og find viden og inspiration til hvordan du kommer i gang her. Eller kontakt OPIguide.dk og hør mere

Du er OPI parat. Vi ønsker dig god fornøjelse med dit OPI-projekt. Få mere viden og inspiration til processen her. Eller kontakt OPIguide.dk og hør mere.

1

Idé

"Drop ”sådan plejer vi at gøre” – mød OPI samarbejdet med et åbent og nysgerrigt sind"

Kortlæg udfordringen, som den offentlige organisation står med: Hvad er behovet? Hvem er målgruppen? Er der andre, der har behovet, og findes der allerede løsninger på markedet, som dækker det?

Udvælg den idé med største potentiale og definer idéens værdi for borgerne, personalet og virksomheden. Overvej hvilke partnere og kompetencer, der er brug for. Skab fra start forståelse for fælles og individuelle behov og mål med OPI-samarbejdet.

Se eller gense webinaret: Når designtænkning skaber god offentlig privat innovation

 • Vær sikker på, at der ikke allerede findes produkter på markedet, som opfylder behovet.
 • Tag en pejling af markedets størrelse og konkurrenterne i markedet.
 • Lav en foreløbig beregning – har produktet forretningspotentiale?
 • Vurder kritisk om andre har samme behov.
 • Få identificeret og afdækket de behov, som brugere og/eller personalet har.
 • Vær sikker på at ideen, der arbejdes med, matcher brugernes behov.
 • Udarbejd et estimat over, hvor mange brugere, der har samme udfordring.
 • Vær opmærksom på om der allerede findes egnede produkter, som kan indkøbes via udbud.
 • Inddrag indkøbsafdelingen – lav et realitetstjek af ideen.
2

Opstart

"Vær tolerant og dyrk forskelligheden. Det er drivkraften for samarbejde og innovation"

Sæt holdet og fastlæg rammerne for samarbejdet. Sørg for at få kontrakt på aftalerne. Formuler fælles mål og sørg for at afstemme forventninger til ambitionsniveau, tid, økonomi og roller. 

Resultatet af et OPI-samarbejde er ofte ukendt fra start. Det er vigtigt at få projektorganisationen på plads og beslutte, hvordan OPI-forløbet skal finansieres.

Se eller gense oplæg fra OPI SUMMIT 2020: 7 gode tips til, hvordan du laver en god OPI-kontrakt 

3

Innovation

"Innovation er at vove at miste fodfæste for en stund, turde fejle, lære nyt og komme videre"

Innovation foregår typisk som en iterativ proces, hvor virksomhed, videninstitution og offentlig organisation sammen udvikler ideen til et koncept, derefter mock-up og så prototype. I processen inddrages borgere og personale og ideen testes og tilpasses ud fra den feedback, der opsamles undervejs.

Innovationsfasen er den mest omfattende og ressourcekrævende fase i OPI-forløbet. Det er derfor vigtigt at skabe en god innovationskultur, der tillader fejl og sikrer at viden inddrages og skaber læring.

Se eller gense webinaret: Hvordan inddrages brugerne i produktudviklingen?

4

Markedsmodning

"Tag de sidste afgørende skridt inden løsningen kommer ud på markedet"                  

Udarbejd en markedsplan og forretningsmodel. Afklar, hvordan det nationale og internationale marked ser ud, hvilke konkurrenter der er, og hvem der er aftager? Hvordan kommer løsningen på markedet og bliver en succes – og imødekommer behov fra det offentlige? Hvordan skal løsningen sælges?

Åbn markedet og øg kendskabet til løsningen - fx ved at teste løsningen blandt mange forskellige potentielle kunder og brugere. Husk at sikre kapital, ressourcer og kompetencer til at tilpasse og validere løsningen. Skab dokumentation for løsningens effekter og gevinster. Sørg for, at løsningen lever op til krav og standarder og er endeligt klar til salg og udbud.

Se eller gense webinaret: Veje til markedet og erfaringer med udbud

5

Implementering

"Stå sammen og find vejen til succesfuld implementering"

Løsningen skal implementeres og tages i brug for at blive en succes. Udarbejd en plan for, hvordan implementeringen skal foregå - hvad er målet, hvem gør hvad, hvornår og hvordan? Egentlige gevinster opnås ofte først ved ændring i den offentlige organisation, kultur og arbejdsgange. Noget medarbejdere skal motiveres og støttes i.

I implementeringsfasen kan virksomheden levere en viden om produktet, der kan give personalet en oplevelse af tryghed. I samarbejde med den offentlige organisation kan virksomheden få dokumentation og gode referencer til det videre markedsførings- og salgsarbejde. Virksomheden kan også få indsigt i nødvendige produkttilpasninger eller nye ideer til produkter eller services.

Se eller gense webinaret: En virksomheds erfaringer med implementering og skalering

 • Opbyg et godt netværk ind i den offentlige sektor og få løbende feedback på det udviklede produkt.
 • Overvej, om I skal tilbyde jeres offentlige samarbejdspartnere særligt attraktive og strategiske handelsaftaler på den første version af løsningen.
 • Forbered en serviceorganisation og vær klar til at hjælpe kunderne.
 • Tilbyd den offentlige part at hjælpe med implementeringen som en del af salget.
 • Uddan og giv tips og råd til medarbejderne.
 • Udarbejd dokumentation til salg til andre aftagere (sygehuse, kommuner).
 • Udarbejd en implementeringsplan med mål, opgaver, medarbejdere, tidslinje og opfølgning.
 • Sørg for, at der er opbakning fra ledelsen – det er er vigtigt for at implementering lykkes.
 • Vurder behovet for og sæt tid og midler af til at uddanne brugere og personale.
 • Overvej, hvordan I kan opsamle og dele viden og erfaringer på tværs af medarbejdergruppen.
 • Overvej, om det strategisk giver mening at arbejde videre med projektets leverandører om udvikling af flere produkter, så I kan løse flere velfærdsudfordringer.

Du har nu gennemgået de 5 faser et OPI-samarbejde indeholder. Er der opstået nye idéer kan du starte forfra.

Til Top Kontakt

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png