OPI-SUBSITE
2019-01-16-Gør-funding-til-en-del-af-din-innovationsstrategi.jpg

Gør funding til en del af din innovationsstrategi

Udnytter du mulighederne for finansiering til udvikling og implementering af din innovative løsning? Danmark er førende indenfor innovation, og der er flere måder, du kan søge funding på.

Danmark er blandt verdens førende lande indenfor innovation, viser European Innovation Scoreboard 2018. Højtuddannet arbejdskraft og offentligt-privat samarbejde er grundelementer i formlen for succes med innovation. Det ses også i en dansk sammenhæng, hvor der allerede er stort fokus på samarbejde mellem offentlige organisationer og private virksomheder. Ikke mindst inden for sundheds- og velfærdsområdet. Der er tale om  samarbejder med fokus på alt fra udvikling af nye innovative produkter til indkøb, implementering og drift. 

Som virksomhed er en central del af innovationsstrategien at sikre funding. Og her er der heldigvis en lang række muligheder for at søge midler. Når du som virksomhed arbejder med funding, er det centralt at udarbejde et projekt, der er i overensstemmelse med din virksomheds overordnede strategi. Både i forhold til at afsætte de fornødne ressourcer, i forhold til forankring i virksomheden og i forhold til at sikre egenfinansiering. De forskellige funding-programmer, herunder eksempelvis Velfærdsteknologisk Vækstløft, kan være en rigtig god ramme for samarbejdet og giver mulighed for at udvikle og teste nye produkter og løsninger.

Hør mere om finansieringsmuligheder

Den 1. marts 2019 inviterer Welfare Tech i samarbejde med Det Syddanske EU-Kontor til morgenmøde om finansieringsmuligheder til innovative løsninger.

Arrangementet afholdes i Odense og sætter særligt fokus på, hvordan samarbejde kan skabe innovation, produkter og konkrete løsninger i en europæisk kontekst. 

- Danmark står rigtig godt rustet til at levere konkurrencedygtige partnerkonsortier med en veludbygget offentlig sundhedsindsats, et internationalt anerkendt forskningsmiljø og et stadigt stigende antal teknologiske virksomheder med kompetencer og erfaringer på området. Jeg håber, at netop denne fordel i sammenspillet mellem offentlige og private aktører kan skabe endnu flere konkurrencedygtige EU-ansøgninger fremover, siger EU-konsulent Allan Nordby Ottesen, der er blandt oplægsholderne på morgenmødet.

Tilmeld dig morgenmødet

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK 580b.png