OPI-SUBSITE
2019-03-26-De-5-trin-til-OPI.jpg

De 5 trin til OPI - ny feature på OPIguide.dk

OPIguide.dk har fået en ny feature: De 5 trin til OPI. Med de 5 trin får du et hurtigt overblik over OPI-processen og de vigtigste beslutningstrin. Uanset om du kommer fra en privat virksomhed, offentlig organisation eller videninstitution.

De 5 trin til OPI på OPIguide.dk har systematiseret indholdet og gør sitet mere brugervenligt. Det skal være endnu nemmere for brugerne at finde de rigtige værktøjer og cases til brug i de enkelte trin i deres OPI-proces og skabe bedre forudsætninger for et vellykket OPI-samarbejde.

Den nye OPIguide.dk

Som bruger af OPIguide kan du finde nye relevante værktøjer og cases– om dit udgangspunkt er privat virksomhed, offentlig organisation eller videninstitution. Guiden er inddelt efter hvem du er, og hvor i en OPI-proces, du befinder dig.

Se video: De 5 trin på OPIguide.dk

- Med De 5 trin til OPI har vi udviklet guiden for at gøre det nemmere at navigere rundt og være mere brugervenlig. Vi vil gerne gøre det mere synligt, hvor du er i din proces, hvad du kan gøre videre m.m. Du kan bruge de opdaterede og nye værktøjer, og få inspiration til, hvordan andre har gjort i et OPI-samarbejde, forklarer Dorte Malig Rasmussen, seniorkonsulent og projektleder på OPIguide.dk.

- Vi vil gerne illustrere, at OPI-processen ikke er lineær, men at faserne kan gå ind i hinanden; det er en iterativ proces. I et OPI-samarbejde kan de forskellige parter have forskelligt ståsted afhængigt af perspektiv; men OPI er noget man arbejder fælles om. Derfor er det vigtigt at have en forståelse af, hvad der er værdifuldt for de andre parter i de forskellige faser. Det skaber bedre samarbejde.

Er du OPI-parat?

- Med udvikling af OPI-testen vil vi skabe et OPI-mindset: Er OPI den ideelle samarbejdsmåde til at arbejde med den pågældende udfordring? OPI er ressourcekrævende, og det er derfor vigtigt, at alle parter vil løse det sammen. Med den nye feature: De 5 trin til OPI, vil vi skabe bedre rammer og vilkår for at OPI-samarbejder lykkedes, dvs. nye teknologier eller services kan udvikles og implementeres og være til gavn for slutbrugeren.

Tag testen: Er du OPI-parat?

Welfare Tech overtog i 2015 OPIguide.dk med det formål at videreudvikle portalen med vægt på brugervenlighed og relevant indhold. OPIguide.dk skulle være guiden til et bedre OPI-samarbejde. Med projektet Triple Helix OPI inddrages samtidigt også videninstitutionerne, som det tredje ben i OPI.

OPIguide.dk bliver løbende tilført nye værktøjer, cases, nyheder og arrangementer.

Besøg OPIguide - De 5 trin til OPI

Kontakt

Dorte-Malig-WEB.jpg

Dorte Malig Rasmussen

Seniorkonsulent

Welfare Tech

Offentlig-privat innovation, OPIguide

T: +45 2917 6178

LinkedIn

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK 580b.png