OPI-SUBSITE
Månedens medlem MIT WT_CEKURA.jpg

Månedens medlem: Cekura

Dansk leverandør af tryghed. Virksomheden Cekura forhandler nød- og tryghedskald til private borgere og danske kommuner. Lige nu har Cekura især fokus på ”Den varme stemme”, som er nødkald og tryghedssamtaler for psykisk sårbare personer. Cekura er månedens medlem i januar.

Er du kommet til skade, føler du dig utryg, eller har du blot brug for at tale med et andet menneske (og vil ikke forstyrre familien)? Det har virksomheden Cekura en (og flere) løsninger på.

 - Vi mener, at alle borgere i Danmark har ret til at følge sig trygge, sikre og ikke mindst glade – døgnet rundt og året rundt. Derfor tilbyder vi services og produkter, som kan hjælpe med det.

Søren Viktor Nielsen, Senior Marketing Manager i Cekura, fortæller herunder om, hvorfor Cekura er medlem af Welfare Tech, om deres udbytte af medlemsskabet og hvad de har særligt fokus på lige nu.

Hvorfor er I medlem af Welfare Tech og hvad får I ud af at være medlem?

Via Welfare Tech får vi hjælp og adgang til at kontakte nye potentielle samarbejdspartnere, som kan være svære at få kontakt til. Som privat virksomhed kan det være svært at finde en god indgang ind til fx kommuner – og ofte er man endnu en leverandør i køen med velfærdsteknologiske løsninger. Netværket giver os mulighed for at opbygge solide relationer til potentielle samarbejdspartnere.

Hvad kan I bidrage med eller tilbyde de andre medlemmer i klyngen?

- På grund af vores løsninger og services ved vi rigtig meget om data og indsamling af data – og hvordan man bruger det effektivt og konstruktivt i sin forretning. Således at det kommer til gavn og ikke bliver en dataophobning, som ikke bruges til noget.

- Gennem vores mange samtaler med brugerne får vi også et tydeligt billede af tendenser inden for velfærdsteknologi og social- og sundhedsområdet. Med den viden kan vi inspirere og sparre med andre medlemmer. For eksempel kan vi på baggrund af vores indsigt konstatere, at der er en stor stigning i interessen for privat nødkald siden 2013.

Hvad har I særligt fokus på lige nu?

- Lige nu har vi især fokus på nødkald og tryghedskald til private – Her er der både tale om akutte tilfælde, hvor et menneske i nød skal have nem mulighed for at tilkalde hjælp, men ligeledes at støtte psykisk sårbare mennesker via ”Den varme stemme”. Her kan Cekura lave opkald til en borger for lige at tjekke: Har du det godt, er du kommet godt hjem, samt hjælpe personen til at få hverdagen til at fungere bedre. ”Den Varme Stemme” er i dag en del af Svendborg Kommunes løsning på socialområdet, og vi håber at flere kommuner vil få interesse for servicen.

Hvad ser I som den største tendens eller udfordring inden for jeres område?

- Vi oplever en stigende interesse fra især private kunder, som efterspørger velfærdsteknologi, der kan hjælpe med at bevare livskvalitet, selvhjulpenhed – og frihed! De private kunder er blevet mere ’teknologiparate’. Før var det ofte kommunen, som skulle sørge for at komme med velfærdsteknologien – nu er flere borgere også begyndt at købe teknologien selv.

- Det er også vores oplevelse, at der ofte er en kortsigtet fokus på prisen – fremfor at se på udbytte på den lange bane. Både for borgeren og kommunen. For hvad koster tryghed og livskvalitet? Et eksempel er, at borgere i dag får et nødkald, som de kun kan bruge indendørs. Men vil et nødkald til udendørs brug, på længere sigt, øge borgerens sundhedstilstand, evt. reducere fald og give borgeren mere livskvalitet – samt sænke udgifterne på sundhed? Det kunne være spændende at undersøge, slutter Søren Viktor Nielsen, Senior Marketing Manager i Cekura.

Cekura har været medlem af Welfare Tech siden marts 2013.

Læs også om Social - og Sundhedsskolen Fyn - månedens medlem i december.


Om Mit Welfare Tech – månedens medlem

I Welfare Tech er der mere end 200 unikke medlemmer. Medlemmerne er både små og store virksomheder, offentlige organisationer og videninstitutioner. De er alle unikke og har meget at byde ind med. For at give et indblik i deres verden sætter vi hver måned fokus på et medlem. Gennem 4 spørgsmål fortæller medlemmet om deres medlemskab, udbytte og hvad de har særligt fokus på lige nu.

Bliv månedens medlem

Er du medlem af Welfare Tech og vil du gerne fortælle, hvad du fx har fokus på lige nu? Så send en mail til chpc@welfaretech.dk.

Ikke medlem? Klik her

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png