OPI-SUBSITE
2020-01-23 Bæredygtige operationer og fleksible testmiljøer Privathospitalet Kollund.jpg

Bæredygtige operationer og fleksible testmiljøer på Privathospitalet Kollund

Det lille privathospital med de store ambitioner. Privathospitalet Kollund ved Flensborg Fjord har siden 2003 vokset sig større med en stigende tilgang af patienter fra både nær og fjern. Nu vil de gerne sætte fokus på bæredygtige operationer og fleksible testmiljøer.

Privathospitalet Kollund lever op til samme krav og standarder som de offentlige sygehuse. Kombinationen af privat virksomhed og offentlige standarder giver nye muligheder, som sygehuset nu vil folde ud. Fremover vil Privathospitalet Kollund tilbyde både offentlig og private virksomheder at teste nye løsninger og udvikle produkter og løsninger i samarbejde:

- Vi har mulighed for at invitere forskellige samarbejdspartnere – både offentlige og private - ind og lave forskellige projekter i et mindre testmiljø, siger Elin Nielsen-Gehrt, direktør og medindehaver af Privathospitalet Kollund- Resultaterne kan derfra skaleres til fx et offentligt sygehus. Ofte kan det være en nemmere og hurtigere måde at teste sin løsning på et lille privat sygehus, fremfor at starte med en offentlig organisation, som kan være lidt ’tungere’ i processen.

Privathospitalet kan også tilbyde sparring og feedback fra både deres fastansatte personale, men også de specialkonsulenter de har tilknyttet.

Offentlig-privat samarbejde løfter kvaliteten på sundhedsområdet

Netop samarbejdet mellem offentlige og private parter anser Privathospitalet Kollund for at være et vigtigt omdrejningspunkt i debatten om, hvorvidt der er plads til både private OG offentlige hospitaler. Elin Nielsen-Gehrt forklarer:

-Privathospitalerne i Danmark står for 1-2 procent af de sundhedsydelser, som bliver foretaget på landsplan. Ofte bruges privathospitalerne som ’buffer’ for de offentlige sygehuse, og det giver patienterne flere muligheder.

- En stor del af Privathospitalet Kollunds patienter kommer med en sundhedsforsikring. Men den næststørste patientgruppe er dem med ’ventetidsgaranti’. Det vil sige, at hvis patienter med tilbud fra et offentligt hospital skal vente længere end en måned, inden for særlige områder, så er der mulighed for at vælge et privathospital. Så på den måde er vi med til at aflaste det offentlige, forklarer Elin Nielsen-Gehrt.

Den sidste gruppe af patienter på Privathospitalet Kollunds betaler selv for behandling.

Fokus på bæredygtighed og genanvendelige engangs- og patientuniformer

Som lille og fleksibel organisation kan der være kortere mellem tanke og handling. Og netop derfor sætter Privathospitalet Kollund fokus på et af tidens store spørgsmål: Hvordan kan vi være med til at bidrage til en bæredygtig fremtid?

- Vi har fokus på FN’s verdensmål og på, hvordan vi kan inddrage dem i vores organisation og daglige virke. Især bæredygtighed set i forhold til vores affald og indkøb kigger vi på lige nu, fortæller Elin Gert Nielsen. - Er det de rigtige indkøb vi gør, har vi et for stort sortiment og de rigtige produkter? Her har vi bl.a. indgået et samarbejde med en stor privat virksomhed i Sydjylland og undersøger mulighederne, slutter Elin Nielsen-Gehrt.

Privathospitalet Kollund er også i gang med at undersøge og teste, hvad der kan være fordelen ved at bruge genanvendelige engangsuniformer fremfor flergangsuniformer. Næste trin kan være beklædningen til patienterne.

Hvad kan DU bruge Privathospitalet Kollund til (– som virksomhed)?

Privathospitalet Kollund vil gerne invitere især virksomheder til at deltage i testforløb og være med i offentlige-privat innovationssamarbejder, som derfra kan skaleres til fx offentlige sygehuse.

Privathospitalet Kollund har også en sportsklinik med nogle af landets dygtigste idrætsmediciner og læger, som servicerer og behandler båder professionelle og amatør idrætsudøvere. Her kan virksomheder finde inspiration og få sparring ift. rehabilitering/genoptræning, forebyggelse og sundhedsfremme. 

Om Privathospitalet Kollund

  • Privathospitalet er internationalt anerkendt, ejet af speciallæge Carsten Bruun og Elin Nielsen-Gehrt, direktør og sygeplejerske
  • Privathospitalet har hovedkontor i Kollund med øvrige lokationer i Esbjerg, Fredericia og Århus. Privathospitalet har 2 fuldt udstyrede operationsstuer i henholdsvis Kollund og Fredericia. Esbjerg + Århus er hhv. konsultation/ambulant kontrol.
  • Speciale: Ortopæd- og rygkirurgi, organkirurgi, plastikkirurgi og sportskirurgi (med professionelt fokus).Kirurgien udføres generelt som minimal invasiv kirurgi som er mere skånsom for patienterne.

Læs mere om Privathospitalet Kollund her.

Privathospitalet Kollund er (nyt) medlem af Welfare Tech.

Kontakt

Elin Nielsen-Gehrt

Direktør

Privathospitalet Kollund

Kollund

T: +45 2333 5753

Download vCard

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK 580b.png