OPI-SUBSITE
2020-03-01-Mit-Welfare-Tech-Guide2know.jpg

Månedens medlem: Guide2know

I virksomheden Guide2know brænder de for kombinationen af teknik og mennesker. Og så er de overbeviste om, at den digitale måde at lære på er kommet for at blive. Læs mere om digital læring og kompetenceudvikling. Guide2know er månedens medlem i marts.

Guide2know er ledende på markedet for levering af digital læring til kommunerne. Halvdelen af landets kommuner er kunder, og hertil kommer flere af regionerne og en stribe private virksomheder/aktører.

Guide2know har specialiseret sig i at udvikle læringsmoduler i aktuelle emner – halvdelen af porteføljen er løsninger til social- og sundhedsområdet, mens den anden halvdel henvender sig til HR, IT og beskæftigelsesområdet.

I 2018 blev Guide2know opkøbt af forlaget Gyldendal.

Flemming Nielsen, fagkonsulent i Guide2know, fortæller herunder om, hvorfor de er medlem af Welfare Tech, deres udbytte af medlemsskabet og hvad de har særligt fokus på lige nu.

Hvorfor er I medlem af Welfare Tech, og hvad får I ud af at være medlem?

- Vi er medlem af Welfare Tech, fordi det er en markedsdrevet teknologiklynge med fokus på social- og sundhedsområdet. Det er derfor et oplagt forum for os i forhold til at følge med i ny viden og netværke på tværs af offentlige og private aktører. Konkret har vi sammen med Welfare Tech, Herning Kommune og Nationalt Videnscenter for Demens fx afholdt et webinar om praksisnær kompetenceudvikling i demens, og her tog Welfare Tech bl.a. rollen som facilitator og arrangør. Sådanne ting gør det nemt og værdifuldt at være medlem.   

Hvad kan I bidrage med eller tilbyde de andre medlemmer i klyngen?

Vi stiller vores viden om digital læring til rådighed, og vi indgår gerne i tværfaglige udviklingsprojekter. Vi har som følge af vores mange kundeprojekter også stor erfaring med at udrulle digitale læringsløsninger. En ting er nemlig at udvikle gode digitale produkter – en anden er at få dem rullet godt ud, så de til stadighed giver værdi ude i organisationerne. Vi brænder for denne kombination af teknik og mennesker, og vi deler gerne ud af vores implementeringserfaringer.

Hvad har I særligt fokus på lige nu?

- Vi har tiden med os – mere og mere skal digitaliseres, og der er fx mangel på varme hænder. Der efterspørges derfor gode og effektive måder at kompetenceudvikle medarbejdere på, og det er lige her, vi har et godt værditilbud. Jo mere fokus der bliver på digitalisering og effektivisering – jo mere berettigelse får vi. Selvom der er sket meget på området de senere år, er der stadig mange kommuner, som først er ved at tage hul på området. Vi bidrager gerne til, at de får udarbejdet en god strategi på området – det er vigtigt at få startet rigtigt.

Hvad ser I som den største tendens eller udfordring inden for jeres område?

- Tingene flytter sig jo hele tiden – og det gør det også i det offentlige - og vi tror godt, at vi efterhånden kan sige, at den digitale måde at lære på er kommet for at blive. Der er dog stadig mange, der fortsat holder ved i at undervisning og kompetenceudvikling af medarbejdere, skal foregå gennem fremmødeundervisning – og det selvom, der er utallige undersøgelser, som viser, at det isoleret set kun har en begrænset effekt.

- Vi taler derfor meget om blended learning - altså læring ad forskellige veje, hvoraf e-learning er et af de bærende elementer. En trend vi generelt ser indenfor vores verden er, at læringselementer skal kunne anvendes mere fleksibelt og gerne adaptivt – og vi er derfor i gang med at revitalisere hele vores LMS, så det understøtter fremtidens behov, slutter Flemming Nielsen, Guide2know.

Guide2know har været medlem af Welfare Tech siden februar 2018.

Læs også: DFD Viima – månedens medlem i februar.

Foto: Arkiv - Welfare Tech/Videnscenter for Velfærdsteknlologi Vestdanmark


Om Mit Welfare Tech – månedens medlem

I Welfare Tech er der mere end 200 unikke medlemmer. Medlemmerne er både små og store virksomheder, offentlige organisationer og videninstitutioner. De er alle unikke og har meget at byde ind med. For at give et indblik i deres verden sætter vi hver måned fokus på et medlem. Gennem 4 spørgsmål fortæller medlemmet om deres medlemskab, udbytte og hvad de har særligt fokus på lige nu.

Bliv månedens medlem

Er du medlem af Welfare Tech og vil du gerne fortælle, hvad du fx har fokus på lige nu? Så send en mail til Christina Prangsgaard, digital kommunikationskonsulent, chpc@welfaretech.dk.

Ikke medlem? Klik her

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK 580b.png