OPI-SUBSITE
2020-09-16 Få hjælp til en mere bæredygtig virksomhed.jpg

Få hjælp til en mere bæredygtig virksomhed

Det er ikke et spørgsmål OM du skal inddrage FN’s verdensmål i din forretning. Det er et spørgsmål om, HVORDAN og i hvilket omfang. 3 oplægsholdere gav konkrete forslag på webinar om FN’s verdensmål. Få guldkornene og hjælp til en mere bæredygtig virksomhed.

90 deltog online på webinaret ’Sådan omsætter du FN’s verdensmål til konkret handling’ den 27. august 2020. 3 oplægsholdere fra hhv. Aalborg Universitet, Erhvervshus Fyn og Odense Kommune gav hver især deres bud på, hvordan man som organisation kan komme i gang med at arbejde med verdensmålene. Webinaret var samtidig også startskuddet til Welfare Techs nye netværk om FN’s verdensmål.

Udvikling af ’bæredygtig business’

Christina Melvang, er forretningschef i Erhvervshus Fyn, som hjælper virksomheder med at udvikle en mere ’bæredygtig business’. Det kan bl.a. foregå gennem sparring, finansierede programmer og partnerskaber med både offentlige og private parter og videninstitioner. En af Christinas pointer på webinaret var:

- Godt 2/3 af de fynske SMV’ere er endnu ikke for alvor kommet i gang med at arbejde bæredygtigt. Og det er nok ikke noget specielt for Fyn, men nok kendetegnende for hele Danmark. At få bæredygtighed helt ind i forretningsudviklingen - det er de færreste, der har. Selvom bæredygtighed som sådan ikke er noget kunderne efterspørger i tilstrækkelig grad, så er der en stigende udvikling på efterspørgsel fra både det offentlige og globalt fra især store virksomheder.

Udvikling af konkrete målepunkter i Danmark

Lars Holger Ehlers, professor i sundhedsøkonomi og forsker på Aalborg Universitet (AAU), arbejder i øjeblikket med en undersøgelse, som skal måle om Danmark går den rigtige - eller forkerte vej - i forhold til FN’s verdensmål. Undersøgelsen bliver inden så længe præsenteret i en rapport, som skal danne grundlag for regeringens videre arbejde med verdensmålene. Lars fremhævede på webinaret at:  

- Det som er karakteristisk for undersøgelsen er, at vi har været ude i alle hjørner af Danmark og der har været stor inddragelse af borgere, eksperter fra universiteter og læreanstalter, Danmarks Statistik m.fl. De danske målepunkter, som kommer frem, afspejler danskernes holdninger til, hvad bæredygtighed er – og hvad der er vigtigt.

Udvikling af partnerskaber og samarbejde

Odense Kommune har gjort FN’s verdensmål til kommunens mål, bl.a. gennem samarbejder og partnerskaber. Peer Locher, formand for Verdensmål Udvalget i Odense Kommune forklarede om kommunens arbejde og strategi med verdensmålene.

- Verdensmålene skal være en forandringsdagsorden i Odense. Vi har stærkt fokus på ekstern inddragelse, dvs. både borgere og virksomheder m.v.

Se eller gense de tre oplæg på webinaret her

Få sparring, viden og penge til udvikling af bæredygtig forretning

Danmarks 6 erhvervshuse tilbyder alle forskellige former for sparring, programmer og projekter, du som virksomhed kan deltage i. Du kan også søge penge til at finansiere en mere bæredygtig forretning.

Vælg dit foretrukne erhvervshus herunder:

Vær med i nyt netværk om FN’s verdensmål

Er du medlem af Welfare Tech kan du deltage i vores nye netværk om FN’s verdensmål, hvor vi omsætter de globale verdensmål til konkrete og lokale handlinger. Netværket er både for virksomheder, kommuner og videninstitutioner. Vi arbejder på forskellige datoer og digitale muligheder for at mødes, men du kan allerede nu melde dig til.

Lær mere om Welfare Techs nye netværk om FN’s verdensmål

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png