OPI-SUBSITE
2021-01-01 Brug standarder som redskab til dit arbejde med FNs verdensmål.jpg

Brug standarder som redskab til dit arbejde med FN’s verdensmål

For virksomheder kan standarder give adgang til nye markeder, styrke konkurrenceevnen og give højere produktivitet m.m. Standarder kan også bruges som redskab til arbejdet med FN’s verdensmål. Lær mere om standarder og få 7 tips fra et tidligere webinar med Maibritt Agger, afdelingschef hos Dansk Standard.

Standarder skaber en fælles forståelsesramme for fx produkters kvalitet og egenskaber verden over. Med standarder kan vi som leverandør, kunde eller myndighed være sikre på, at det vi køber eller samarbejder om, lever op til forventningerne.

Dansk Standard (Danmarks standardiseringsorganisation) vil være med til at fremme grøn omstilling og en bæredygtig udvikling gennem standarder:

- Standarder er et godt værktøj til bl.a. at styrke virksomhedernes arbejde med Verdensmålene samt brande Danmark og de danske mærkesager. Standarder hjælper virksomhederne med at strukturere, styre og effektivisere indsatsen omkring arbejdet med verdensmålene. Standarder kan samtidig også bruges til at dokumentere og rapportere om virksomhedernes indsats i forhold til gældende og fremtidige krav, fortæller Maibritt Agger.

Standarder er også med til at skabe bevidsthed om virksomhedens indvirkning (impact) i forhold til verdensmålene – og det er igen med til at danne udgangspunkt for nye innovative løsninger i virksomhederne (produkter og processer).

- Danske virksomheder kan bruge standarder til at bane vejen til fx udenlandske markeder. Derudover spiller standarder en central rolle for forbrugernes tillid, siger Maibritt Agger, Dansk Standard

 • 69% mener, at standarder forenkler eksporten af varer og ydelser
 • 84% mener, at standarder hjælper med at overholde regulering
 • 85% mener, at standarder skaber tillid og tryghed hos kunderne
 • 87% betragter standardisering som en vigtig del af fremtidige forretningsplaner

(Kilde: Nordisk analyse gennemført af Oxford Research baseret på svar fra 1179 nordiske virksomheder)

Hvad er standarder?

Standarder er et ’frivilligt markedsinstrument’, medmindre der bliver henvist til det i national lovgivning eller de europæiske direktiver, som tit henviser til standarder i forhold til specifikke krav på et område. Standarder kan også bruges i forhold til en aftale mellem to parter eller i forbindelse med et udbud, hvor man henviser til standarder - og skal leve op til krav. Standarder kan:

 • Stille vejledning og best practice til rådighed
 • Stille krav til/give vejledning i systemer og processer
 • Stille krav til metoder, terminologi, symboler, konstruktioner eller ydeevne
 • Stille krav om hensyntagen til kvalitet, miljø, sundhed og sikkerhed

7 tips til at komme videre med standarder i forhold til Verdensmålene

webinaret 10. november 2020 blev deltagerne spurgt til deres arbejde med Verdensmålene. Her svarede 22,22% at ’de allerede har valgt og implementeret målene’. 55,56% har endnu ikke udvalgt målene. 

Så hvad skal der til for at komme i gang?

Her er Maibritt Aggers 7 tips, når du skal i gang med arbejdet med Verdensmålene:

 1. Kig ind i din type virksomhed – hvad er dit/jeres DNA og hvad er strategien?
 2. Hvad påvirker jer og hvad påvirkes I af – hvad er jeres interessenters forventninger? Hvad giver mening for jeres medarbejdere?
 3. Integrer arbejdet med verdensmålene i virksomhedsstrategien. Kortlæg og analyser hvilke verdensmål, der kan understøtte forretningen og hvilke der understøtter og bidrager til strategien.
 4. Prioriter verdensmål – vælg 2-3 mål, som er de vigtigste for jer
 5. Kortlæg de projekter og opgaver, der understøtter de valgte verdensmål
 6. Sæt ambitiøse men realistiske mål
 7. Undersøg (eller få hjælp til) hvilke standarder, der kan understøtte de udvalgte verdensmål (evt. koble det til allerede eksisterende ledelsessystemer)

Dansk Standard faciliterer 240 forskellige udvalg, du kan være med i. I et udvalg kan du få indflydelse på fremtidens standarder på et givent område indenfor alt lige fra biobanker, robotteknologi og sundheds-IT til cirkulær økonomi. Derudover tilbyder Dansk Standard kurser, rådgivning og sparring. Du kan også købe dine standarder. Læs mere på www.ds.dk.

Se optagelse og deltag i virtuel workshop om FN's verdensmål

Hvis du gerne vil se optagelsen af Maibritt Aggers oplæg og/eller være med på næste virtuelle workshop og netværksmøde den 28. januar 2021, så kontakt Randi Villebro, konsulent i Welfare Tech, ravi@welfaretech.dk.

Deltag i virtuel workshop 28. januar 2021

Dansk Standard var inviteret med på virtuelt oplæg i Welfare Techs netværk for FN’s Verdensmål 10. november 2020. Læs mere om netværket her.

Dansk Standard er medlem af Welfare Tech. 

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png