OPI-SUBSITE
2021 02 12 Smarte boliger baner vej for personligt tilpasset pleje.jpg

Smarte boliger baner vej for personligt tilpasset pleje

I fremtiden skal plejen være tilpasset den enkelte borger. Men hvordan tilrettelægger man bedst en borgers personlige plejeforløb med øje på både ressourcer og værdi? Det vil Haderslev Kommune finde ud af via et projekt, der samler data direkte fra borgernes hjem.

Med ny teknologi kan man samle uanede mængder af data fra vores boliger. Via sensorer kan man for eksempel se, hvor aktive vi er derhjemme, hvor ofte vi forlader vores hjem, og hvor mange gange toilettet benyttes.

Men hvilke data er mest nyttige? Hvilke tal skal vi bruge, for at sikre den bedst mulige individuelle hjemmepleje?

Det skal et nyt projekt i Haderslev Kommune give svar på.

- Vi skal væk fra standardløsninger i hjemmeplejen. Med projektet håber vi at få mere viden om, hvordan vi bruger vores ressourcer bedst til at skabe værdi for vores ældre i eget hjem, siger Martin Hørlück Aunsborg, udviklingskonsulent i Haderslev Kommune.

Kan få afgørende betydning for fremtiden hjemmepleje

Kommunen er netop ved at udvikle en ny strategi for Voksen og Sundhed, som blandt andet omfatter ældreområdet. Strategien hedder ’Værdifuld hverdag’, og her er den individuelt tilrettelagte pleje en vigtig del. Derfor er Haderslev Kommune en del af projektet Smart Home Health, der de næste par måneder skal indsamle data fra fem forskellige lejeboliger i kommunen.

Projektet Smart Home Health er en del af Syddansk OPI-pulje, som administreres af Welfare Tech.

Data kan vise, hvis borgeren mistrives

Haderslev Kommune er nu ved at lave aftaler med en håndfuld beboere i HAB (Haderslev Andels Boligforening) om tilladelse til at sætte måleudstyr op. Virksomheden Public Intelligence har stor erfaring i at arbejde med borger-data, og projektleder Joachim Kristensen vil opsætte sensorer 30 forskellige steder i hver af de fem boliger.

Sensorerne skal bl.a. måle på:

  • Hvor ofte borgeren går ind og ud af sin bolig
  • Hvor meget borgeren bevæger sig rundt i boligen
  • Hvor meget vand borgeren drikker
  • Hvor ofte borgeren går på toilettet

Data vil vise, om borgeren ændrer dagsrytme og adfærd

De indsamlede oplysninger fra sensorerne kan give indikationer på, om borgeren pludselig ikke kommer så meget ud, eller han eller hun er meget oppe om natten eller går mere på toilettet.

- Det er ikke hensigten med projektet at klarlægge hele borgerens hverdag. Vi foretager monitorering, hvis der er en sundheds- eller velfærdsfaglig vurdering for det. Vi monitorerer altså hverken mere eller mindre end personalet selv ville gøre. Med sensorerne kan vi bare monitorere hurtigere, mere målrettet og simpelthen mere smart, fortæller Joachim Kristensen.

Han forklarer, at data dermed kan fungere som et beslutningsstøtteværktøj for personalet, når plejetilbuddene til den ældre skal tilrettes.

Fremtidens attraktive lejeboliger

Haderslev Kommune har inddraget HAB i projektet for at finde en model for, hvordan man kan gøre fremtidens boliger mere attraktive for ældre. Martin Hørlück Aunsborg forudser, at kommunens ældre vil værdsætte en monitorering, der kan forbedre deres pleje.

- Både for Haderslev Kommune og for boligselskabet bliver det en fordel, hvis vi fremover kan tilbyde smarte lejeboliger, hvor opsporingen af plejebehovene er en integreret del. Derfor ser vi frem til resultaterne fra de næste måneders arbejder, siger Martin Hørlück Aunsborg.

Kan bevare selvstændigheden

Rie Jakobsen fra Welfare Tech, der er projektleder på Smart Home Health, fortæller, at projektet er valgt pga. det store potentiale, der ligger i at kortlægge vaner og rytmer via data fra vores hjem.

På sigt kan resultaterne fra projektet medvirke til en bedre og mere værdiskabende pleje, og Smart Home Health kan derfor få stor betydning for måden, vi tænker hjemmepleje på i fremtiden.

- Ved at opsamle og strukturere data direkte fra borgerens hjem kan kommunen i højere grad tilrettelægge pleje, der passer ind i borgerens eksisterende rytmer. Dermed bliver plejebesøgende mindre forstyrrende, og selvstændigheden bevares. Samtidig kan det bidrage til tidlig opsporing af sygdomme og nye plejebehov, når der sker afvigelser i de opsamlede data, siger Rie Jakobsen.

Fakta om Smart Home Health:

Illustration: Pixabay.com

Public Intelligence er medlem af Welfare Tech.

Syddansk OPI-pulje er støttet af Den Europæiske Regionalfond.

 

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png