OPI-SUBSITE
2021-02-22 Hold dialogen i gang online.jpg

Hold dialogen i gang online: Løsninger, behov og udfordringer i sundhedssektoren

Welfare Tech inviterer virksomheder, offentlige organisationer og videninstitutioner til online dialogmøder om bl.a. medicinhåndtering og tryghed i eget hjem med sensorer. Se datoer og tilmeld dig gratis.

De sidste 10 år har Welfare Tech afholdt dialogmøder, hvor offentlige og private aktører kan mødes og høre om løsninger, behov og udfordringer til sundhedssektoren, dele erfaringer og udbygge netværk. 

Temaerne på diaologmøderne handler om forskellige udfordringer i sundhedssektoren, som fx: 

  • Teknologier til mennesker med psykiske lidelser, demens, diabetes…
  • Løsninger til videokonsultation og skærmbesøg
  • Medicinhåndtering
  • Sensorteknologi

Dialogmøder er ikke (kun) salgsgas og priser

Et dialogmøde er en struktureret metode til dig, som arbejder i en offentlig organisation, til at få overblik over løsninger og erfaringer fra andre. Er du fra en virksomhed, så er dialogmødet en platform, hvor du når ud til motiverede fremtidige samarbejdspartnere og kunder på en effektiv måde. 

Dialogmøder handler ikke (kun) om salgspitch og priser, men om at stille en masse afklarende spørgsmål til virksomhederne. Det kan fx være:

  • Kan I fortælle lidt om tilbagemeldingerne fra jeres brugere?
  • Hvad er jeres prisleje for jeres devices?
  • Bliver personalet notificeret, hvis en medicindosis ikke tages?
  • Kræver det en databehandleraftale at tage systemet i brug?  • Kan det uddybes, hvordan der integreres til EOJ og hvilke systemer der er erfaring med at integrere til?
  • Har I services, som kan håndtere lægemidler, som har særlige håndteringskrav, fx. temperaturkrav? 

(Eksempler på spørgsmål fra dialogmødet ’360 grader effektiv administration af medicinhåndtering – del 1')

Et dialogmøde foregik fx sådan her - før corona...

Dialogmøder i en coronatid – på en skærm nær dig

Vi vil stadig gerne mødes – og høre om løsninger, behov og udfordringer til sundhedssektoren. Men pga. af corona er det fysiske møde indtil videre blevet virtuelt:

- Det er lige så vigtigt at mødes om løsninger, behov og udfordringer i social- og sundhedssektoren, som da vi kunne mødes fysisk. Rammerne er ændret, men det er behovet ikke. Derfor arbejder vi ufortrødent videre med at engagere offentlige og private parter. Welfare Techs rolle som accelerator for samarbejde fortsætter på højt blus, siger Krista Ebsen Blaabjerg, chef for medlemsservice og kommunikation i Welfare Tech.

En unik mulighed for at komme i dialog med din næste kunde eller samarbejdspartner

Pga. corona har virksomheder svært ved at komme i dialog med offentlige aktører. Derfor er dialogmødet et godt sted at starte. Henriette Daabeck fra Guide2Know var med som oplægsholder på dialogmøde om medicinhåndtering del 1:

- Vi har fået en del henvendelser efter dialogmødet: Kommunale og private potentielle nye kunder, der ønsker en gæsteadgang til e-læringsmodulet om medicinhåndtering. Derudover har vi booket to salgsmøder på baggrund af dialogmødet. Vi har også fået en henvendelse fra en helt ny målgruppe, som vi ikke tidligere har opdyrket. Så vi er rigtig godt tilfredse.

Sundhedsprofessionelle og ledere i den offentlige sektor arbejder som mange hjemme. Derfor kan det være svært at få overblik over eksisterende sundhedsløsninger – og potentielle leverandører.

Også her kan dialogmøder være en oplagt platform at mødes på.

- Dejligt med et webinar med inspiration til arbejdsopgaverne, nu hvor det er umuligt at mødes på anden vis. Ser frem til del 2, siger en deltager på dialogmødet 4. februar.

Læs mere om næste dialogmøde: 360 grader effektiv administration af medicinhåndtering – del 2

Deltag i kommende dialogmøder online

Vi afholder og udvikler flere dialogmøder de kommende måneder, hvor du kan møde virksomheder, offentlige organisationer og videninsitutioner.

Herunder kan du se datoer for de næste dialogmøder (opdateres løbende) - læs mere og tilmeld dig via linket. Og har du forslag til emner, som interesserer dig, så kontakt os.

04.03.21 - 360 grader effektiv administration af medicinhåndtering - del 2
11.03.21 - Tryghed i eget hjem med sensorer
25.03.21 - 360 grader effektiv administration af medicinhåndtering - del 3
08.04.21 - Tryghed i eget hjem med teknologier

Er du medlem af Welfare Tech og vil gerne vise din løsning eller dele dine erfaringer, så planlægger vi flere dialogmøder, hvor du kan være med som oplægsholder. Kontakt Randi Villebro, ravi@welfaretech.dk.

Foto: Chris Montgomery/Unsplash

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png