OPI-SUBSITE
2021-03-03-Sengegynge-skal-give-ro-og-lette-symptomer-på-delir-EU-LOGO 1.jpg

Sengegynge skal give ro og lette symptomer på delir

Et nyt gynge-hjælpemiddel skal hjælpe til mere ro, bedre søvn og psykisk balance for sengeliggende patienter. Gyngen, der monteres under sengen skal nu testes på Herlev Hospital, og arbejdshypotesen er, at sengegyngens gyngebevægelser kan reducere forbruget af medicin.

Det kan være ubehageligt for både patient og pårørende, når en patient oplever delir og bliver konfus. En patient med delir kræver desuden ekstra pleje, og prognose for rehabilitering forværres.

Derfor har virksomheden Wellness Nordic udviklet en løsning, som skal stimulere balancesansen og afhjælpe motorisk uro for sengeliggende patienter, der oplever delir.

Wellness Nordic har årelang erfaring i gyngestolsterapi, der eksempelvis har en positiv effekt på mennesker med demens.

- Vi ved, at de gyngende bevægelser har god effekt. Derfor har vi arbejdet på at udvikle en løsning, der kan anvendes til liggende patienter, og vi har haft fokus på, at sengegyngen bliver let at betjene for personalet, fortæller Bent Bonde, adm. dir. i Wellness Nordic.

Brugervenlighed, sikkerhed, komfort og effekt skal effektdokumenteres

Netop brugervenligheden er en af de første parametre, der skal testes på Herlev Hospital. Helle Kriegbaum, udviklingsansvarlig hos Wellness Nordic, lægger vægt på, at sengegyngen skal være nem at håndtere og installere for personalet – og selvfølgelig skal den mekaniske og elektroniske sikkerhed være i orden.

- Brugervenlighed er en vigtig faktor for alle velfærdsteknologier. Udover at have en positiv effekt på patienten skal sengegyngen også give værdi til personalets arbejdsmiljø, forklarer Helle Kriegbaum.

Sengegyngen placeres direkte under hospitalssengene, så hele sengen kan gynge, og patienten ikke behøver at blive flyttet.

Bent Bonde, adm. dir. og Helle Kriegbaum, udviklingsansvarlig i Wellness Nordic ser frem til at teste virksomhedes nyudviklede sengegynge.

Fokus på arbejdsmiljø og indlæggelsestid

Det bliver en sygeplejerske fra Herlev Hospital, der kommer til at stå for testene af det nye apparat. Sygeplejersken skal gennemføre en lang række gyngesessioner med udvalgte patienter. Undervejs skal han eller hun vurdere, om komforten er god både for personale og patient, og efter hver gyngesession skal der gives en række scores om patientens tilstand. Testforløbet skal munde ud i en rapport, der bl.a. måler på medicinforbrug, udadreagerende episoder, delir, arbejdsmiljø og indlæggelsestid.

Wellness Nordic samarbejder om test og tilpasning med Medicinsk afdeling på Herlev og Gentofte Hospital og SDUs Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse. Projektet har fået støtte fra Syddansk OPI-pulje, som administreres af Welfare Tech.

Læs mere om projekterne i Syddansk OPI-pulje:

 

Syddansk OPI-pulje administreres af Welfare Tech og er støttet af Den Europæiske Regionalfond.

Wellness Nordic og Region Hovedstaden er medlemmer af Welfare Tech.

Fotos: Wellness Nordic og Pixabay.

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png