OPI-SUBSITE
mand-og-dame-over-sten1.jpg

Om OPI

OPI (Offentlig-Privat Innovation) er en samarbejdsform, hvor offentlige og private aktører udvikler og implementerer nye innovative løsninger til den offentlige sektor.

I OPI samarbejder en offentlig organisation, fx en kommune, med en virksomhed. Også videninstitutioner indgår i samarbejdet og bidrager fx med den nyeste viden. Sammen udvikler parterne nye løsninger og inddrager brugerne undervejs i processen. 

Hvorfor OPI?

Stigende udfordringer i det danske sundhedsvæsen kræver nytænkning, innovation og samarbejde på tværs af sektorer. Offentlig-Privat Innovation (OPI) skaber vejen til bedre løsninger og teknologier, som er tilpasset brugernes behov og det miljø løsningen skal bruges i.  OPI handler om sammen at udvikle og implementere teknologier, som det offentlige vil og kan bruge, og som samtidigt skaber vækst for virksomheder, effektivisering for samfundet og livskvalitet for borgerne.

Se også oplæg fra OPI SUMMIT 2020: Hvorfor OPI?

 v/Ole Helby Petersen, ph.d., professor, Roskilde Universitet Leder af Center for forskning i offentligt-privat samspil (COPS).

Sådan kommer du godt i gang med OPI

Når du som offentlig organisation, privat virksomhed eller videninstitution indgår i et OPI-samarbejde, er det vigtigt at være åben, nysgerrig og parat til at bruge hinandens forskelligheder (fx viden, kultur, traditioner, værdier, sprog).

På OPIguide har vi allerede samlet en del viden og erfaringer om OPI, som vil være relevant for dig at kende til og inddrage i processen.

Læs også 5 gode råd til succes med OPI for både det offentlige og det private

Hvad er OPIguide.dk?

OPIguide.dk hjælper dig, som virksomhed, offentlig organisation eller videninstitution, med at skabe succesfuldt Offentlig-Privat Innovationssamarbejde.

Med OPIguide.dk får du viden og inspiration til at håndtere processen med OPI. Via den interaktive procesguide får du et hurtigt overblik over OPI-processen og de vigtigste beslutningstrin.

I OPIguide.dk finder du konkrete værktøjer, som kan hjælpe dig (videre) i din OPI-proces. Du kan også søge cases med inspiration og viden om, hvordan andre, der har arbejdet med OPI, har håndteret de udfordringer og opgaver, som opstår undervejs i et OPI-projekt.

Besøg OPIguide.dk

Man bør kende de klassiske faldgruber og de værktøjer og erfaringer, der er skabt, så man ikke starter forfra hver gang. Det handler om at sikre, at de udviklede løsninger også bliver implementeret og skaber effekt.

Rikke Bastholm Clausen, direktør, INNOBA ApS

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png