OPI-SUBSITE
præsentation-ved-tavle.jpg

Publikationer fra OPIguide

 

PUBLIKATIONER UDGIVET AF OPIguide

Inspirationskatalog om videokonsultation og skærmbesøg (2020)


Download pdf

Publikation: 30 råd, myter og anbefalinger fra sundhedssektorens OPI-eksperter (2020)


Download pdf

Publikation: Offentlig-privat Innovation - I fællesfront mod fremtidens udfordringer (2018)


Download pdf

Præsentationsfolder: OPIguide - Din indgang til viden, inspiration og værktøjer (2016) 


 Download pdf

Logo: OPIguide


 Download eps

 

RAPPORTER & PUBLIKATIONER OM OPI

Videnskabelige publikationer


A Journal of University-Industry-Government Innovation and Entrepreneurship (Triple Helix, 2018)

Centrale samarbejdskompetencer i OPI netværkskonsortier: Fokus på private virksomheders erfaringer (Center for Entreprenørskab og Småvirksomhedsforskning, 2014)

Rapporter 2018


Regional Experiences with PPI - Analysis Regarding Regional Use of New Tender Opportunities to Support Public-Private innovation (Clusterix 2.0, 2018)

Nyt sammen Bedre. En håndbog om innovative samarbejder i den offentlige sektor (Center for Offentlig Innovation, 2018)

Innovationspartnerskaber - Tværgående nordiske erfaringer med en ny udbudsform (Erhvervsstyrelsen, 2018)

Strongholds and Qualities of the Nordic Health Tech Ecosystem (Nordic Innovation, 2018)

Innovationsbarometret. Offentlig innovation skaber effektivitet og kvalitet i Norge og Danmark (Center for Offentlig Innovation, 2018)

Rapporter 2017


Når teknologien holder mere, end den lover. Kritisk perspektiv på ledelse af velfærd (Nyt fra Samfundsvidenskaberne, 2017) Bestilt hjem fra bib.dk

Nordic infrastructure of test facilities (Nordic Innovation, 2017)

Handbook to Nordic Startup investor Market (Nordic Innovation, 2017)

Rapporter 2016


Innovation øger effektivitet og kvalitet i den offentlige sektor (Center for Offentlig Innovation, 2016)

Innovationsbarometeret - højere effektivitet og kvalitet i den offentlige sektor gennem innovation (Center for Offentlig Innovation, 2016)

Offentlig -privat samarbejde - Redegørelse 2016 (Dansk Industri, 2016)

Rapporter 2015


DI analyse Offentlig-privat samarbejde Redegørelse 2015 (Dansk Industri, 2015)

Analyse af Innovative Offentlige Indkøb (Markedsmodningsfonden, 2015)

Hvilken værdi skaber offentlig-privat innovationssamarbejder? (Roskilde Universitet/Center for Offentlig Innovation, 2015)

Rapporter 2014


Når nye løsninger skal på markedet (Erhvervsstyrelsen, 2014)

Virksomheders syn på udfordringer og muligheder ved tidlig inddragelse i OPI-samarbejder (Syddansk Universitet og OPI-Lab, 2014)

Store data - store muligheder (Region Sjælland og OPI-Lab, 2014)

Udbudskulturen i Danmark (Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde, 2014)

Offentlige-private innovationspartnerskaber (OPI) (KORA, 2014)

Rapporter 2013


OPI Guide til virksomheder (Netværket Service Platform, 2013)

Analyse Innovationsfremmende indkøb (Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde, 2013)

Vejledning Innovationsfremmende indkøb (Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde, 2013)

Vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger (Erhvervs- og Vækstministeriet, 2013)

Velfærdsteknologi -12 anbefalinger til politikere og indkøbere (Dansk Industri, 2013)

Sund vækst (Danske Regioner, 2013)

Rapporter 2012


Offentlig-Privat samarbejde (Jurist og økonomiforbundets Forlag, 2012)

 

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png