OPI-SUBSITE
2016-05-26-åben-opi-modelaftalejpg'

Åben OPI modelaftale

Hav rammerne og forventningerne på plads fra start. Skab mere dialog og åbenhed i dit OPI samarbejde. Det er med til at sikre succes og en mere kvalificeret løsning.

OPI værktøj udarbejdet af:
Syddansk Sundhedsinnovation  |  www.syddansksundhedsinnovation.dk  |   > Send en email

Værktøjet oprettet: 26.05.2016

Som ved ethvert andet samarbejde mellem forskellige organisationer kan den private og offentlig part med fordel indgå en juridisk aftale ved etableringen af et samarbejde. Aftalens formål er foruden en sikre en fælles forventningsafstemning, at fastlægge projektets interne spilleregler og tydeliggøre de lovgivningsmæssige rammer, som projektets parter nødvendigvis skal forholde sig til. Uanset hvilket model man vælger, vil partnerskabet være karakteriseret af et interessefællesskab, der strækker sig ud over blot et aftager-leverandørforhold. 

Download den nye modelaftale her (Word)

Åben Modelaftale

Med den Åbne Modelaftale for OPI bliver det nemmere at komme godt i gang med samarbejdet. Det skyldes blandt andet, at aftalegrundlaget gør det lovligt for offentlig part at indgå samarbejdet med den private part uden at skulle gå i udbud. Samtidig er det muligt for offentlig part at dække nogle af omkostningerne for den private parts deltagelse.

Læs om Applikators proces i opstarten af deres OPI-samarbejde

En af de væsentligste fordele ved aftalen er, at den ikke forudsætter - i modsætning til de tidligere Modelaftale 1 og Modelaftale 2 - at der opstilles et såkaldt "statsstøtteregnskab" ved opstart og afslutning. Dette gør det væsentligt nemmere og hurtigere at få aftalen på plads. Aftalen sikrer også en nemmere håndtering af og mere optimal rettighedsfordeling mellem parterne.

Den Åbne Modelaftale erstatter de tidligere Modelaftale 1 og Modelaftale 2, der ikke opdateret er i henhold til den nye Udbudslov gældende fra 1. januar 2016.

Valg af rigtig modelaftale

Hvornår er aftalen den rigtige? Det korte svar er – i langt de fleste tilfælde. Den primære juridiske forskel i den aftalen sammenlignet med de eksisterende OPI modelaftaler, er brugen af en ny og mere relevant opdeling af vidensbegrebet i forhold til, hvad parterne bidrager med hver for sig, og hvad der er fælles skabt viden i projektet. Denne nye sondring gør det muligt i langt de fleste tilfælde at undgå en kompliceret forhandlingsproces omkring rettighedsdeling og licensvilkår. Overordnet får den private part rettighederne til den tekniske konstruktion, mens den offentlige part typisk udelukkende er interesseret i at kende og kunne offentliggøre de fælles fundne funktionsmæssige krav og påviste effekter til den udviklede og/eller testede løsning.

Læs også: Hvem ejer idéerne

Om aftalerne

Den åbne modelaftale er standardiseret og kan tilpasses under kyndig juridisk vejledning til det enkelte projekts vilkår. Det er knyttet vejledninger til aftalerne, der bl.a. kan hjælpe med dette arbejde. 

OPI-Lab og Living Lab Denmark står bag OPI modelaftalerne, der er udarbejdet af Rønne & Lundgren Advokatfirma (nu Lundgrens) i samarbejde med advokatfirmaet Poul Schmith / Kammeradvokaten og OPI-Labs juridiske arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Syddansk Universitet og Region Syddanmark. Den Åbne OPI Modelaftale er efterfølgende udviklet af en fælles arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Region Syddanmark, Syddansk Universitet og Rønne & Lundgren Advokatfirma (nu kaldet "Lundgrens").

Læs mere om, hvordan parternes forskelligheder kan styrkes

Når du downloader den åbne modelaftale har du kun mulighed for at vælge din download som enten doc-fil (word) eller pdf.

Læs også: Forældrestol til neonatalafdeling

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK 580b.png