OPI-SUBSITE
parathedsvaerktoejjpg'

Er du parat til OPI?

OPI-parathedsværktøjet er udviklet til at hjælpe den offentlige part med at sætte fokus på områder, hvor man skal være særlig opmærksom, når man laver udviklingssamarbejder med private virksomheder.

OPI værktøj udarbejdet af:
Syddansk Sundhedsinnovation  |  www.syddansksundhedsinnovation.dk  |   > Send en email

Parathedsværktøjet er et dialogværktøj, der retter sig mod den offentlige part i et OPI samarbejde. Værktøjet er særdeles velegnet til at sætte fokus på de områder man skal være opmærksom på i forbindelse med igangsættelse af et udviklingssamarbejde med private virksomheder.

Værktøjet kan bruges undervejs i den interne afklaringsproces når projektlederen eller projektteamet skal identificere opmærksomhedspunkter. Det kan også bruges af ledelsen til at få overblik over organisationens generelle parathed til OPI.

Værktøjet er udformet som et spørgeskema bestående af en række tematiske spørgsmål eksempelvis potentiale i samarbejdet, opbakning og indsigt etc. Det er vigtigt at pointere at der ikke kan svares rigtigt eller forkert da værktøjet skal ligge op til dialog. 

Parathedsværktøjet from Syddansk Sundhedsinnovation on Vimeo.

  Download værktøjet: Er du OPI-parat?

Download værktøj

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png