OPI-SUBSITE
2021-01-04-saadan-implementerer-du-ny-teknologi_vaerktoej_opiguidejpg'

Miniguide til implementering

Implementering af sundheds- og velfærdsteknologi er ikke en nem opgave. Her får du en miniguide med 8 domæner, der sikrer dig succes med implementering af ny teknologi i sundheds- og plejesektoren.

Guiden består af 8 trin, som skal ses som domæner, der tematisk samler de mange udfordringer, der opstår i forbindelse med implementering. Du får mest ud af at bruge guiden, hvis du springer frem og tilbage mellem domænerne, efterhånden som processen forløber, forandringen iværksættes, og du bliver klogere og opdager nye udfordringer og behov.

Hvert af de 8 domæner indeholder en række udfordringer, du skal forholde dig til. Men de er alle til inspiration. Hver implementeringsproces er unik, og du skal medtage netop de udfordringer, som er relevant, for det du implementerer.

Herunder får du en kort introduktion til de 8 domæner. Klik på de enkelte link for at læse den fulde artikel til hvert trin.

1. Forbered implementering af (ny) teknologi

Hvem skal planlægge, følge og lede implementeringsprocessen? Hvem er de vigtigste aktører, der skal inddrages i processen?

2. Sørg for at den nye teknologi skaber værdi

Hvorfor implementerer vi en teknologi? Og hvordan sørger vi løbende for, at teknologien skaber de forventede fordele og den forventede værdi?

3. Planlæg, følg og led implementeringsprocessen

Hvilke aktiviteter er afgørende for en succesfuld implementering? Og hvordan sikrer du, at disse aktiviteter inkluderes i implementeringsprocessen? 

4. Sammensæt dit team af nøglepersoner

Hvilke medarbejdere er afgørende for en succesfuld implementering? - Og hvordan og hvornår skal de inkluderes i implementeringsprocessen?

5. Sæt rammerne for dit team

Hvilke ressourcer skal der sættes af for at sikre en succesfuld implementering? Og hvordan og hvornår skal de inkluderes i implementeringsprocessen?

6. Vær (fortsat) nysgerrig på den implementerede teknologi

Hvordan sikrer man fortsat brug af en ny teknologi? Og hvad kan man gøre for at fremme en undersøgende adfærd blandt medarbejderne der fører til udvidet brug af teknologien?

7. Samarbejd på tværs af professioner

Hvem skal være med i implementeringsteamet? Og hvordan skal de arbejde og kommunikere sammen?

8. Evaluer implementeringsprocessen og organisering

Hvordan kan du evaluere implementeringen? Og hvordan kan implementeringsprocessen evalueres i sin helhed? Hvordan evalueres det arbejde implementeringsteamet har lavet?

Klik og hent grafik som pdf

Hvem er målgruppen?

Værktøjet henvender sig til offentlige implementeringsansvarlige og konsulenter samt private konsulenter og produktleverandører.

Hvem har udarbejdet guiden?

Guiden er udviklet i det internationale projekt DISH (Digital & Innovation Skills Helix in Health). Projektet sætter fokus på de manglende kompetencer, der er hos sundhedsprofessionelle, i forhold til anvendelse af de mange digitale løsninger, som kontinuerligt introduceres i sundhedsvæsenet.

Hvad koster det at bruge værktøjet?

Det er gratis at bruge guiden. 

Hvem skal du kontakte for mere information?

Har du spørgsmål til guiden, så kontakt Karen Lindegaard, seniorkonsulent Danish Life Science Custer, karli@danishlifesciencecluster.dk.

 

Relaterede værktøjer og cases

Nordisk værktøjskasse til implementering af velfærdsteknologi

10.09.2019 | OPI værktøj

Hvordan styrkes det generelle kompetenceniveau og implementeringskraften inden for velfærdsteknologi i den offentlige sektor i Norden? Guiden ’Velfærdsteknologi – værktøjskasse’ fra Nordens velfærdscenter giver forslag til, hvordan kommuner bedst muligt kan arbejde med velfærdsteknologi.

Læs mere

En go-to-guide til implementering af velfærdsteknologi

12.02.2019 | OPI værktøj

Hvordan samarbejder virksomheder og fagpersonale bedst om implementeringen af velfærdsteknologi til borgere med demens? Guiden 'Go-to-guide for your implementation journey’ giver håndgribelige råd og fremstiller på overskueligvis særlige opmærksomhedspunkter til hhv. den private og offentlige part.

Læs mere

Forskeren er livlinen til hurtig(ere) implementering af ny teknologi

28.05.2019 | OPI case

300 familier fra H. C. Andersen Børne- og Ungehospital har indtil nu sagt ja til tilbuddet om telemedicinsk tidligt hjemmeophold. Forældre og sygeplejersker bruger en app, som er udviklet i samarbejde mellem forskeren Kristina Garne Holm fra H.C. Andersen Børne- og Ungehospital og virksomheden MedWare fra Odense. Læs mere om det perfekte match og samarbejde, som kommer alle parter til gavn.

Læs mere

Inddragelse af medarbejdere er nøglen til succesfuld implementering af velfærdsteknologi

06.10.2020 | OPI case

Når Faaborg-Midtfyn skal implementere (ny) velfærdsteknologi til løft af social- og sundhedspersonalets kerneopgaver, så er det især inddragelse af medarbejdere i implementeringsprocessen som er afgørende for, om teknologien rent faktisk bliver en hjælp – og ikke en byrde. Læs om erfaringer og få inspiration til en god implementering af velfærdsteknologi.

Læs mere

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png