OPI-SUBSITE
'

OPI-aftalen

Skal du indgå i et OPI-projekt? Er du usikker på, hvordan I sørger for at overholde reglerne og at alle parter er sikret bedst muligt? Anvend skabelonerne og kom godt i gang med samarbejdet - søg evt. yderligere juridisk bistand ved behov.

OPI værktøj udarbejdet af:
Horten Advokatpartnerselskab

En OPI-aftale er en juridisk bindende aftale (kontrakt) mellem offentlige og private aktører. I aftalen reguleres parternes samarbejde og konkrete opgaver i løbet af OPI-projektet.

OPI-aftalen formaliserer samarbejdet for bedst muligt at sikre:

  • den private parts regulering af rettigheder, herunder offentliggørelse samt rammerne for at undgå inhabilitet i forbindelse med den offentlige parts senere udbud
  • den offentlige parts ageren inden for samarbejder om forskning og udvikling, herunder hjemmelsgrundlag, rammerne for statsstøtte og offentliggørelse

OPI-aftalen er også med til at tydeliggøre hver parts bidrag til projektsamarbejdet i form af kompetencer, viden og rettigheder. Desuden sikrer OPI-aftalen håndtering og fordeling af rettigheder mellem parterne.

Ny opdateret OPI-aftale september 2019

Følgende er ændret i forhold til den tidligere OPI-aftale:

  • Præcisering af parternes forståelse af ”fuld åbenhed” eller ”delvis åbenhed” om projektresultaterne, herunder håndtering af statsstøtte og offentliggørelse af forgrundsviden
  • Håndtering af forsknings- og videninstitutioners deltagelse
  • Databehandleraftale
  • Exit-klausul i forhold til klagesager
  • Bilagsmateriale med hjælpetekster og links
  • En engelsk oversættelse (er på vej)

Hvem er målgruppen?

Både offentlig og private parter der vil indgå i et OPI-samarbejde kan bruge skabelonerne. Desuden vil videninstitutioner med fordel kunne læse og bruge aftalen, hvis de indgår i et OPI-samarbejde med en privat eller offentlig part.

Hvad koster værktøjet?

Værktøjet er gratis og kan downloades til fri afbenyttelse.

Hvem skal du kontakte for mere information?

Har du specifikke juridiske spørgsmål til brug af aftalen, kan du henvende dig til Horten advokatpartnerselskab ved partner Annelouise Dalgaard Pedersen, T. +45 3334 4128, ADP@horten.dk eller advokat Louise Hilton Saggau T. +45 33344345, LHI@horten.dk.

Se også: 7 gode tips til, hvordan du laver en god OPI kontrakt

 

OPI-aftalen (Word)

Bilag til OPI-aftalen

PPI Agreement - English version (Word)

Appendix to PPI Agreement - English version (Word)

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png