OPI-SUBSITE
2020-10-20-saadan-soeger-du-eu-stoette-til-dit-naeste-opi-projektjpg'

Sådan søger du EU-støtte til dit næste OPI-projekt

Økonomisk støtte fra EU til dit OPI-projekt? Det kan være kompliceret at søge om EU-støtte til et innovationsprojekt. Men heldigvis er der hjælp at hente og gode råd fra Det Syddanske EU-kontor.

EU har mange programmer og støttemuligheder, som kan give din organisation en økonomisk vitaminindsprøjtning. Og ofte er der ikke lige stor konkurrence om midlerne. Frem mod 2020 har der fx været afsat 20 mia. Euro til OPP, OPI, innovative indkøb og projektudvikling på det digitale område. En forudsætning for at få fat i midlerne er dog, at du skriver en god ansøgning og har de rigtige samarbejdspartnere. 

Find og søg det rette program

EU’s mange programmer giver brede muligheder for virksomheder, videninstitutioner, kommuner og andre private og offentlige aktører. Det Syddanske EU-kontor rådgiver om mulighederne for mere end 15 forskellige programmer: Horizon Europe, Erasmus +, Digital Europe, EU4Health og andre.

EU-programmerne kan finansiere en masse forskellige projekt-typer og aktiviteter inden for mange områder. De forskellige puljer, projektkrav, støttesatser m.m. kan dog være lidt af en jungle at finde rundt i:

 • Projektvarighed er ca. 2-4 år
 • Du skal samarbejde med andre EU partere
 • Der vil ofte være en egenfinansiering på 25-40%
 • Du skal være villig til at dele viden og lære af andre  

Det Syddanske EU-kontor har udviklet en guide til EU’s støtte-univers. Her får du en introduktion til programmerne med inspiration fra danske succeshistorier, en oversigt over aktiviteter der kan opnå støtte og de 5 generelle kriterier for EU-projekter.

16 gode råd når du skal søge EU-støtte

 1. Begynd i god tid, gerne ½ -1 år før deadline.
 2. Tjek introduktion til programmerne.
 3. Kontakt EU-kontoret og får vejledning til hvilke projekter, der er relevante at søge.
 4. Sæt et stærkt koordinatorhold – der kan skrive delelementer til ansøgningen.
 5. Strukturer skriveprocessen, læg en plan og stil krav til partnerne om leverancer og hvornår de skal bidrage med hvad.
 6. Sørg for at uddelegere, udarbejd udkast og rettidig indsendelse. 
 7. Lav i skriveprocessen min et partnermøde, hvor de kreative processer og indhold i ansøgningen udvikles og diskuteres. 
 8. Start gerne med et mindre projekt eller indgå som ikke-ledende partner, hvis I ikke tidligere har deltaget i OPI.
 9. Søg inspiration i projekter, der tidligere er blevet godkendt.
 10. Hav fokus på at jeres virksomhed eller organisation kan skabe vækst og nye jobs via projektet.
 11. Ideen skal have høj innovationsgrad og skabe EU-merværdi. Tjek om der allerede findes en lignende løsning – ikke bare i Danmark men også i Europa.
 12. Find de stærkeste og bedste europæiske samarbejdspartere – så I får skabet et konkurrencedygtigt partnerskab, der kan dokumentere deres kompetencer. 
 13. Brug gerne ressourcer på at få sat jeres ansøgning flot op grafisk.
 14. Sørg for at jeres ansøgning svarer på selve EU-indkaldelsen 
 15. Søg om forberedelsesmidler og få ekstern konsulentbistand til at skrive ansøgningen 
 16. Teste din idé til et EU-projekt ved at svare på 6 skarpe spørgsmål.

Hvem er målgruppen for værktøjet?

Virksomheder der har en god ide til et nyt produkt og gerne vil videre med at udvikle det, men mangler penge.  

Hvem skal du kontakte for mere information? 

Det Syddanske EU-kontor tilbyder sparring og vejledning til virksomheder, videninstitutioner, kommuner og andre private og offentlige aktører, der overvejer at søge støtte til et innovationsprojekt. EU-kontoret kan fx hjælpe med vejledning til selve ansøgningen og til at finde mulige samarbejdspartnere.

Her kan du se eller gense Allan Nordby Ottesens præsentation på OPI SUMMIT 2020.

Foto: Pexels.com

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png