OPI-SUBSITE
kom-godt-i-gang-med-samarbejdet-med-vidensinstitutionerjpg'

Succesfuldt samarbejde med videninstitutioner

Hvordan får du et godt samarbejde med en videninstitution? Denne guide giver dig gode råd og praktiske tips til, hvordan du får et succesfuldt samarbejde med universiteter, erhvervsakademier, erhvervsskoler, professionshøjskoler, GTS-institutter eller hospitaler.

OPI værktøj udarbejdet af:
REG LAB  |  reglab.dk  |   > Send en email

Samarbejde med videninstitutioner kan give din virksomhed stor værdi og vækst og hjælpe med udvikling af fx nye innovative teknologier og forretningskoncepter. Men samarbejdet kan også skabe udfordringer, da kultur, mål og tidshorisonter kan være meget forskellige. Denne guiden baserer sig på indsigter og erfaringer fra mere en 50 succesfulde vidensamarbejder.

Læs i guiden om:

  • Forskellige samarbejdsformer.
  • Faser i samarbejdet og hvordan de bedst håndteres.
  • Detaljeret gennemgang af 14 kritiske punkter i vidensamarbejdet.

Hvem er målgruppen?

Værktøjet henvender sig primært til små og mellemstore virksomheder.

Hvem har udarbejdet guiden?

Guiden er lavet af REG LAB. Har du spørgsmål til guiden kontakt da REG LAB.

Hvad koster guiden?

Værktøjet er gratis og ligger frit tilgængeligt. For ydereligere inspiration se REG LAB’s hjemmeside, hvor du kan finde den bagvedliggende rapport og casesamling.

Hent guiden: Videnbroer til vækst

Har du udfordringer med at finde den rigtig vidensamarbejdspartner til netop dit projekt, så kontakt Danish Life Science Cluster.

Download - Guide: Videnbroer til vækst

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png