2018-Subimage-illustration-OPI-PULJE.png
staffet2.jpg

Afrapportering

Hver måned skal du indsende timeregistrering af dit tidsbrug på OPI-projektet til Welfare Tech. Derudover skal du 2 gange årligt redegøre for projektets fremdrift og aktiviteter i forhold til aktivitetsplanen for dit specifikke projekt.

Undervejs i projektet er det vigtigt at dokumentere projektarbejdets indhold og tidsforbrug. Ud over timeregistrering kan møder, seminarer, oplysningskampagner eller analyser supplerende dokumenteres med fx:

  • Mødeindkaldelser, undervisningsplaner, uddannelsesaftaler, deltagerbeviser
  • Dagsordener
  • Mødeprotokoller eller deltagerlister (kan både dokumentere gennemførelsen af en konkret aktivitet og tilstedeværelsen af fremmødte projektdeltagere til aktiviteten)
  • Referater
  • Pjecer
  • Rapporter
  • Annoncer
  • Billeder

Skal du afrapportere et i gangværende OPI-projekt? Se skabeloner og vejledninger fra Erhvervsstyrelsen her.

Generelle støtteberettigelsesregler for projekter under den Europæiske Regionalfond findes her.

 

Kontakt

Rie-Jakobsen_NY.jpg

Rie Jakobsen

Konsulent

Welfare Tech

OPI-pulje

T: +45 2091 3983

LinkedIn

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK 580b.png