2018-Subimage-illustration-OPI-PULJE.png
staffet2 - afraportering m logo.jpg

Afrapportering

Opnår OPI-projektet tilsagn kan de godkendte projektaktiviteter påbegyndes. Undervejs i projektets afrapporteres projektrelevant timeforbrug og aktiviteternes fremdrift.

Regelsæt for projekter finansieret af Syddansk OPI-pulje

Syddansk OPI-pulje 2019-2022 er finansieret af Den Europæiske Regionalfond. OPI-projekter skal derfor gennemføre og afrapportere projekter efter de generelle støtteberettigelsesregler for projekter under Den Europæiske Regionalfond. Se mere information her.

Du finder en opsummering og forkortet udgave for OPI-projekter i Regler vedr gennemførelse af OPI-projekter.  

Alle OPI-projekter skal afrapportere projektets fremdrift og aktiviteter. Dette sker på flere måder og forskellige tidspunkter undervejs i projektet. Se mere herunder.

Timeregistrering

Hver måned skal du indsende timeregistrering af dit tidsbrug på OPI-projektet til Welfare Tech. Metoden for tidsregistreringen afhænger af aflønningsmetoden (faktisk løn uden kontraktansættelse, faktisk løn med kontraktansættelse i projektet eller standardsats).  

Projekter, der anvender faktisk løn uden kontraktansættelse eller standardsats som aflønningsmetode registrerer projektrelevant tid på timesedler fra Den Europæiske Regionalfond.

Find og brug skabelonen: 2014-2020 timeregistrering for projektmedarbejdere her.

Løbende dokumentation

Undervejs i projektet er det vigtigt at dokumentere projektarbejdets indhold og tidsforbrug. Ud over timeregistrering kan møder, seminarer, oplysningskampagner eller analyser supplerende dokumenteres med fx:

  • Mødeindkaldelser, undervisningsplaner, uddannelsesaftaler, deltagerbeviser
  • Dagsordener
  • Mødeprotokoller eller deltagerlister (kan både dokumentere gennemførelsen af en konkret aktivitet og tilstedeværelsen af fremmødte projektdeltagere til aktiviteten)
  • Referater
  • Pjecer
  • Rapporter
  • Annoncer
  • Billeder

Halvårlig afrapportering

 2 gange årligt (februar og august) skal du redegøre for projektets fremdrift og aktiviteter i en statusrapport eller slutrapport. Du modtager materialet fra Welfare Tech op perioden.

Afrapporteringen indeholder:

  • Præcis redegørelse for opnåelsen af projektets måltal i den pågældende periode
  • Opdateret registrering af projektets økonomiske partnere og statsstøttemodtagere

 

 

 

 

Kontakt

Alina.jpg

Alina Ryvænge Hansen

Konsulent

Welfare Tech

Innovationsnetværket Danish Healthtech

T: +45 6054 0985

LinkedIn

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png