2018-Subimage-illustration-OPI-PULJE.png
staffet2.jpg

Afrapportering

Dit OPI-projekt skal afrapportere de indikatorer og måltal, der er opstillet i dit specifikke projekt. Dette skal sikre at projektets aktiviteter gennemføres planmæssigt og skaber de forventede effekter.

Månedlig afrapportering

Hver måned skal du indsende timeregistrering af dit tidsbrug på OPI-projektet til Welfare Tech.

Løbende dokumentation

Undervejs i projektet er det vigtigt at dokumentere projektarbejdets indhold og tidsforbrug. Ud over timeregistrering kan møder, seminarer, oplysningskampagner eller analyser supplerende dokumenteres med fx:

 • Mødeindkaldelser, undervisningsplaner, uddannelsesaftaler, deltagerbeviser
 • Dagsordener
 • Mødeprotokoller eller deltagerlister (kan både dokumentere gennemførelsen af en konkret aktivitet og tilstedeværelsen af fremmødte projektdeltagere til aktiviteten)
 • Referater
 • Pjecer
 • Rapporter
 • Annoncer
 • Billeder

Halvårlig afrapportering

 2 gange årligt skal du redegøre for projektets fremdrift og aktiviteter i forhold til aktivitetsplanen for dit specifikke projekt.

Afrapporteringen skal indeholde:

 • Opgørelse over projektets indikatorer og måltal
 • Præcis redegørelse for opnåelsen af måltalene i den pågældende periode
 • Projektets perioderegnskab
 • Opdateret registrering af projektets økonomiske partnere og statsstøttemodtagere

Skal du afrapportere et i gangværende OPI-projekt? Se skabeloner og vejledninger fra Erhvervsstyrelsen her.

Generelle støtteberettigelsesregler for projekter under den Europæiske Regionalfond findes her.

 

 

Kontakt

Rie-Jakobsen_NY.jpg

Rie Jakobsen

Konsulent

Welfare Tech

OPI-pulje

T: +45 2091 3983

LinkedIn

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK 580b.png