2018-Subimage-illustration-OPI-PULJE.png
2019-06-25-Welfare-Tech-uddeler-10-millioner-til-samarbejder-om-teknologi.jpg

Welfare Tech uddeler 10 millioner kroner til samarbejder om teknologi

En pulje på 10 millioner kroner er nu klar til at blive fordelt blandt virksomheder, der ønsker at samarbejde om udvikling af teknologiske løsninger på sundhedsområdet. Welfare Tech administrerer Syddansk OPI-pulje, og ansøgningsfrist til første runde er 1. oktober 2019.

En del af fremtidens udfordringer på sundhedsområdet skal løses med teknologisk innovation. Nu kan syddanske virksomheder få støtte til at samarbejde med det offentlige om at udvikle morgendagens velfærdsteknologi.

Søgningen er i gang efter virksomheder, der har opfundet en teknisk løsning, et nyt system eller en bedre version af et hjælpemiddel, der kan gøre livet nemmere for patienten, borgeren, lægen, de pårørende eller andre på sundhedsområdet.

Pengene skal bruges til et samarbejde mellem en virksomhed, Syddansk Universitet og en offentlig part, f.eks. et sygehus, en kommune eller et plejecenter. Sammen skal parterne udvikle og teste virksomhedens nye løsning. 

Få sparring i Welfare Tech

Welfare Tech giver vejledning til ansøgningen til OPI-puljen og kan hjælpe med at finde partnere til test og tilpasning af et projekt. 

- Vores social- og sundhedssektor står over for store udfordringer de kommende år, og OPI-puljen er en unik mulighed for at skabe løsninger i samarbejde mellem det offentlige og erhvervslivet. Innovationsvirksomheder kan med disse penge samarbejde med kommuner og regioner, som kan bidrage til at skærpe produktet med afsæt i deres behov og udfordringer. Virksomhederne bruger eksempelvis puljemidlerne til at teste og modne en løsning, der næsten er klar til at komme på markedet siger Christian Graversen, adm. direktør i Welfare Tech, som administrerer puljen.

Puljen støtter mindre, korterevarende projektforløb, hvor produkter og services, der er tæt på markedet, afprøves og anvendes i forskellige brugssituationer. Eksempelvis produkter, der mangler den endelige dokumentation for effekt, eller afprøvning i forskellige brugssituationer, som øger vidensniveauet omkring den givne teknologi eller service for virksomhederne og de offentlige partnere.

Is, e-læring og sociale bobler

Offentlig-privat innovation – eller OPI - er en anerkendt metode til at udvikle nye løsninger målrettet den offentlige sektor, ikke mindst på pleje- og sundhedsområdet. Penge fra OPI-puljen har tidligere været delt ud til en række spændende projekter, hvor virksomheder er gået i samarbejde med en offentlig part og en videninstitution for at teste nye løsninger til velfærdsområdet.

En isproducent har fx samarbejdet med et hospital om at skabe en særlig proteinholdig is, der er god til gravide kvinder med henblik på nedbringelse af risiko for for tidlig fødsel. En it-leverandør har samarbejdet med fagpersoner i et kommunalt psykiatri-tilbud om test og videreudvikling af et univers, hvor borgere kan søge nye relationer. Og en tredje virksomhed har i samarbejde med et hospital udviklet en e-læringsplatform, som oplærer kommunalt personale i behandling af særlige diabetiske sår.

Brug for nye løsninger

Små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark kan søge penge fra OPI-puljen de næste to år. Formålet med puljen er at skabe innovation på velfærdsområdet via ny teknologi. Tidligere var det Syddansk Vækstforum, der administrerede OPI-puljen. I dag er den overdraget til sundhedsklyngen Welfare Tech, der fremmer innovation og teknologi på velfærdsområdet.

- Vi ønsker at støtte vidt forskellige projekter, så længe målet er at skabe innovation i velfærden. Welfare Tech har masser af erfaring med offentlig-privat innovation, og vi ser frem til at skubbe endnu flere virksomheder i retning af et udbytterigt partnerskab, siger Christian Graversen.

Det er Welfare Techs bestyrelse, der vurderer ansøgningerne til OPI-puljen. Bestyrelsen repræsenterer både små og mellemstore virksomheder, videninstitutioner og offentlige parter. Puljen er på 10 millioner kroner. Hvert projekt kan søge mellem 400.000 og 1.450.000 kroner. Virksomheden skal selv lægge 25 procent til støttebeløbet.

Ansøgningsfrist til første ansøgningsrunde er 1. oktober 2019. 

Fakta

  • OPI er en forkortelse for offentlig/privat innovation.
  • OPI-puljen består af 10 millioner kroner fra den Europæiske Regionalfond.
  • Syddansk OPI-pulje yder støtte til samarbejder mellem små og mellemstore virksomheder, offentlige parter og forsknings- og videninstitutioner i Region Syddanmark.
  • OPI-puljen administreres af Welfare Tech.

Læs mere om OPI-puljen

Illustration: Pixabay.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png