2018-Subimage-illustration-OPI-PULJE.png
2020-11-13-Flot-evaluering-Welfare-Tech-hjælper-OPI-i-mål.jpg

Flot evaluering: Welfare Tech hjælper OPI i mål

Særligt virksomheder og videninstitutioner har fået værdi af, at Welfare Tech i to år har haft øget fokus på innovation i samarbejde mellem det private og det offentlige. Sitet OPIguide.dk giver værdi og relevant viden. Det viser projektets slutevaluering fra COWI. De offentlige projektdeltagere efterlyser dog stadig generel fokus på mulighederne ved OPI.

OPI er svært.
Det er smaddersvært at udvikle sundhedsløsninger, når en privat virksomhed skal arbejde sammen med spillere i det offentlige sundhedssystem. Derfor er der brug for nogle gode rammer, råd og retningslinjer, når der skal skabes offentlig privat innovation.

En af kerneopgaverne i erhvervsklyngen Welfare Tech er netop at støtte offentligt privat innovation (OPI). Klyngen skal bygge bro mellem det offentlige, virksomhederne og videninstitutioner, og styrke samarbejdet på vejen mod nye innovative sundhedsløsninger.

Welfare Tech har bl.a. drevet projektet Triple Helix OPI siden januar 2019. Målet har været, at skabe de forudsætninger, der er brug for, så alle parter kommer godt i mål med deres innovation, forklarer projektleder Dorte Malig Rasmussen.

Triple Helix OPI er netop blevet slutevalueret af rådgivningsvirksomheden COWI, der vurderer, at projektet er lykkes.

- Projektet opfylder både de mål, der er sat af Welfare Tech og af Region Syddanmark, som er bevillingsgiver, og det er meget positivt, siger Laura Christine Petersen, konsulent i afdelingen Samfund, Økonomi og Miljø i COWI.

 

I september 2020 afholdt Welfare Tech OPI SUMMIT som en del af projektet Triple Helix OPI. Foto er fra arrangementets paneldebat.

Find hjælp til alle projektets faser

Særligt virksomhederne og videninstitutionerne er glade for tilbuddene i Welfare Tech – heriblandt sitet OPIguide.dk, som har flere end 1000 unikke besøgende hver måned.

- De virksomheder, vi har interviewet, har haft gavn af, at OPIguide.dk tager højde for de forskellige faser i et innovationsforløb. Virksomhederne kan klikke ind på det trin, de er nået til og finde nyttige viden, og derfor besøger virksomheden typisk OPIguide.dk ad flere omgange i løbet af et innovationsprojekt. Dette er et godt eksempel på, at Welfare Tech har været på forkant med behovet for viden hos virksomhederne, forklarer Laura Christine Petersen.

OPIguide.dk kan man søge efter hjælp til blandt andet idefasen, markedsmodningen eller implementeringsfasen.

- Et OPI-projekt kan strække sig over måneder eller år, og derfor har vi lagt vægt på, at virksomhederne skal kunne finde værktøjer og tips fra andre cases uanset, hvor langt de er i forløbet, forklarer projektleder Dorte Malig Rasmussen.

Søg støtte til OPI fra Syddansk OPI-pulje

Har matchet dobbelt så mange som målsætningen

Et af projektets mål var at skabe 40 match mellem det offentlige og private virksomheder – i september 2020 var der allerede lavet 88 match, altså flere end dobbelt så mange. Af disse match skulle mindst 12 etableres mellem virksomheder og videninstitutioner. COWIs evaluering slår fast, at det høje antal match bl.a. skyldes den store opbakning til projektet fra både videninstitutionerne og virksomhederne.

- Særligt erhvervslivet og forskningsmiljøet har været glade for Welfare Techs OPI-arbejde. Virksomhederne får værdi af forskningsresultater, som supplerer deres egne markedsanalyser. Forskningen får modsat tæt kontakt til erhverv og brugere, og det gør både forskning og undervisning mere praksisnær, forklarer Laura Christine Petersen.

Deltagere fra OPI SUMMIT giver deres bud på fordele og udfordringer ved offentlig privat innovation.

Kommuner og regioner skal vide mere om OPI

COWIs rapport viser dog, at aktørerne fra sundhedssektoren ikke får samme værdi ud af OPIguide.dk som virksomheder og videninstitutioner. Rapporten konkluderer, at der er ’brug for flere tiltag for at øge opmærksomheden på OPI i det offentlige’.

Et af læringspunkterne fra projektet er derfor, at der er behov for at afdække og afhjælpe de barrierer, som repræsentanter fra regioner og kommuner oplever i forbindelse med offentlig privat innovation.

Projektleder fra Welfare Tech Dorte Malig Rasmussen er tilfreds med projektet og evalueringen af Welfare Techs OPI-indsats.

- For os har det været vigtigt at levere de forudsætninger, der skal til for at få adgang til viden om OPI. Vi har gennem snart to år udarbejdet en lang række værktøjer, skabt match og sørget for vidensformidling på tværs af sektorer. Igennem vores arbejde har vi set det store potentiale, der er, når erhverv og forskning samarbejder med sundhedssektoren. Disse erfaringer vil vi tage med, når Welfare Tech i 2021 overgår til den nationale klynge for life science og velfærdsteknologi, siger Dorte Malig Rasmussen.

Fakta:

Projektet Triple Helix OPI

  • scorer 5 ud af 5 på bl.a. organisering og kvalitet.
  • den samlede målopnåelse ligger på 88 %
  • et af projektets mål var at skabe 40 match mellem det offentlige og private virksomheder – i september 2020 var der allerede skabt 88 match. 

Søg støtte til OPI

Welfare Tech administrerer Syddansk OPI-pulje, der støtter OPI-projekter i de sidste faser inden markedsføringen. Søg støtte fra puljen inden 4. januar 2021.

Syddansk OPI-pulje er støttet af Den Europæiske Regionalfond.

Fotos: Ard Jongsma fra OPI SUMMIT, september 2020.

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png