2018-Subimage-illustration-OPI-PULJE.png
mand-cyklende-paa-linje om OPI puljen m. logo.jpg

Om OPI-puljen

OPI-puljen støtter innovationssamarbejde mellem små og mellemstore virksomheder, offentlige parter og forskningsinstitutioner omkring test og tilpasning af innovative produkter eller serviceydelser.

Mange produkter ender i dag deres levetid inden borgerne og sundhedssektoren får gavn af dem. Med midler fra Syddansk OPI-Pulje 2019-2022 kan produkter eller nye løsninger tæt på markedet nå fra udviklingsstadiet til markedet. Formålet er derfor at øge kvaliteten af den offentlige service til gavn for både borgere og brugere samt udvikle syddanske virksomheders forretningsmuligheder ved at skabe vækst, beskæftigelse og eksport.

For at komme i betragtning til støtte skal prototypen eller løsningen eksempelvis mangle endelig dokumentation for effekten hos brugeren eller afprøvning i forskellige brugssituationer, som øger vidensniveauet om den givne teknologi eller service for virksomheden eller det offentlige. 

Små og mellemstore syddanske virksomheder kan søge midler til mindre kortvarende OPI-projektforløb i samarbejde med én offentlig part og SDU - Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse.

I samarbejdet bidrager den offentlige part med viden og testmiljø mens SDU bidrager med sparring om offentlig-privat innovationsprocesser og generel forretningsudvikling. Ønsker du at vide mere om SDUs rolle, kan du finde information her.

Syddanske virksomheder og samarbejdspartnere kan få støtte til:

 • test af produkt
 • tilpasning af produkt
 • tilpasning eller udvikling af tjenesteydelser
 • dokumentation for produktets effekt eller lignende

Puljens ansøgningsfrister

 • 4. januar 2021 kl. 12

Senere datoer bliver annonceret, når de er fastlagt.

Krav til OPI-samarbejdet:

 • Der skal eksistere en prototype/en ny løsning herunder både varer og tjenesteydelser med kommercielt sigte
 • Innovation skal ske på baggrund af en kommerciel tilgang
 • Erhvervseffekt i Region Syddanmark
 • Virksomheden skal kunne beskæftige minimum 2 årsværk
 • Minimum én lille eller mellemstor virksomhed (SMV) registreret i Region Syddanmark i min. 6 måneder. (Store virksomheder kan deltage i projektet, men kan ikke modtage økonomisk støtte fra Syddansk OPI-pulje)
 • Minimum én offentlig part
 • Samarbejde med SDU – Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse
 • Støttebeløb fra 400.000 – 1.450.000 kr.
 • Virksomheden skal egenfinansiere med minimum 25%
 • Projektet gennemføres inden for ét år.

Fakta

 • Syddansk OPI-pulje 2019-2022 er målrettede projekter, hvor produktet er tæt på markedet.
 • Puljen støtter kommercialisering af sundheds- og velfærdsteknologiske produkter og services.
 • Der er i puljen afsat godt 10 mio. kr. til nye projekter i perioden 1. januar 2019 – 31 oktober 2022.
 • Puljen består af midler fra den Europæiske Regionalfond. 
 • Det er små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark, som kan søge, og der skal være tilknyttet mindst en offentlig part og en forskningsinstitution.

Du kan læse mere om tidligere og igangværende OPI-projekter i Syddansk OPI-Pulje her.

Kommende ansøgningsfrister:

 • Puljen er pt. lukket for udmøntning

Ansøgninger sendes til OPIpuljen@welfaretech.dk

Kontakt

Alina.jpg

Alina Ryvænge Hansen

Konsulent

Welfare Tech

Innovationsnetværket Danish Healthtech

T: +45 6054 0985

LinkedIn

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png