2018-Subimage-illustration-OPI-PULJE.png
q&a værd at vide om yddansk OPI-pulje m logo.jpg

Q&A - værd at vide om Syddansk OPI-pulje

Der kan opstå mange spørgsmål, når du skal ansøge om OPI-puljen - både før, under og efter. Her kan du få svar på nogle af spørgsmålene. Og finder du ikke, hvad du søger, er du altid velkommen til at kontakte os.

Ansøgning


Hvem kan få støtte fra OPI-puljen?

Kun Syddanske virksomheder kan være afsender af en ansøgning (med CVR-nr. på en adresse i Region Syddanmark). Virksomheder fra andre regioner kan dog opnå midler fra puljen, hvis de indgår et samarbejde med en Syddansk virksomhed. Det vil dog altid være den Syddanske virksomhed, der fungerer som administrator i et OPI-projekt (leadpartner) og har ansvar for at udbetale midler til andre projektpartnere.  

Hvorfor skal jeg udfylde alle de skemaer - hvilken betydning har de for min ansøgning?

Ved en ansøgning til Syddansk OPI-pulje udfyldes flere bilag, der sikrer at ansøgeren opfylder Den Europæiske Regionalfonds krav til deltagelse i puljen. Vedlægges de ikke ansøgningen i korrekt udfyldt form, kan ansøgningen ikke bedømmes.

Hvor kan jeg få hjælp til at udfylde ansøgningsskema?

Welfare Tech kan vejlede dig om ansøgningsprocessen og de kriterier et OPI-projekt skal opfylde. Vi kan dog ikke hjælpe dig med udformningen af selve ansøgningen. Du kan kontakte Rie Jakobsen, rija@welfaretech.dk, Dorte Malig Rasmussen, dora@welfaretech.dk.

Hvem behandler min ansøgning og hvornår får jeg svar?

Din ansøgning behandles af udvalgte medarbejdere i Welfare Tech samt Welfare Techs bestyrelse. Ved højt specialiserede/meget tekniske produkter kan Welfare Tech benytte en ekstern konsulent til at bedømme projektets potentiale. Alle er underlagt vores habilitetspolitik og tavshedspligt. Sagsbehandlingen vil tage op til 3 måneder, hvorefter du vil modtage et tilsagn eller afslag på din ansøgning.

Hvad sker der, hvis jeg ikke overholder ansøgningsfristen?

Overholdes ansøgningsfristen ikke, kan ansøgningen ikke bedømmes på det efterfølgende bestyrelsesmøde i Welfare Tech. Såfremt virksomheden ønsker, bliver den bedømt ved bestyrelsesmødet efter næste ansøgningsfrist.

Hvad kan Syddansk OPI-pulje medfinansiere?

Midler fra Syddansk OPI-pulje hører under de minimis-reglerne for statsstøtte. Det betyder at én virksomhed kan modtage maksimum 200.000€ (svarende til ca. 1.500.000kr.) fordelt på 3 regnskabsår. Hvis din virksomhed har modtaget midler under de minimis-reglerne i andre projekter inden for 3 regnskabsår, tæller de med i støtten fra Syddansk OPI-pulje.

Hvilke aktiviteter støtter Syddansk OPI-pulje ikke?

Puljen støtter udelukkende udviklingsaktiviteter herunder test, videreudvikling og effektdokumentation af en prototype. Udgifter til etablering, drift og -optimering samt salgsaktiviteter mm. er ikke støtteberettigede udgifter.

Projekter


Jeg har fået godkendt en ansøgning. Hvad skal jeg gøre?

Du kan orientere dig om de gældende regler for projektet i projekttilsagnet, som er sendt til dig. Derudover er Erhvervsstyrelsens regler og skemaer til afrapportering altid gældende, og kan findes på her.

Hvorfor skal jeg afrapportere - hvad skal det bruges til?

Projektet er finansieret af midler fra Den Europæiske Regionalfond som administreres af Erhvervsstyrelsen. Den Europæiske Regionalfonds midler er opdelt i forskellige programmer med særskilte formål. Syddansk OPI-pulje hører under programmet ”Styrket innovation i SMV”. Du skal afrapportere dit projekts fremdrift og aktiviteter for at dokumentere at projektet bidrager til programmets formål. Det er afgørende at du løbende registrerer udgifter, aktiviteter, projektdeltagere, effekter. Fejl kan i værste fald medføre at dele af midlerne ikke udbetales.

Hvornår kan jeg forvente udbetaling af projektets midler?

Welfare Tech udbetaler til alle OPI-projekterne når den samlede pulje af projekter er afrapporteret, revideret og godkendt af både revisor og Erhvervsstyrelsen. Der kan gå ca. 9-10 måneder efter en udgift er afholdt af din virksomhed til du modtager pengene fra projektet til at dække udgiften. Det er derfor vigtigt, at din virksomhed har tilstrækkelig og stabil likviditet på ansøgningstidspunktet.

Projektændringer – hvem skal jeg informere?

Alle ændringer i projektets partnerkreds, budgetændringer eller andre ændringer skal meddeles Welfare Tech. Herefter træffes der afgørelse om projektets vilkår skal ændres eller om projektet kan fortsætte på de oprindelige vilkår.

 

Kontakt Rie Jakobsen, konsulent i Welfare Tech, hvis du har yderligere spørgsmål til OPIpuljen, rija@welfaretech.dk.

 

 

Kontakt

Alina.jpg

Alina Ryvænge Hansen

Konsulent

Welfare Tech

Innovationsnetværket Danish Healthtech

T: +45 6054 0985

LinkedIn

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png