2018-Subimage-illustration-OPI-PULJE.png
Kom godt i gang med samarbejdet med vidensinstitutioner.jpg

Q&A - værd at vide om Syddansk OPI-pulje

Der kan opstå mange spørgsmål, når du skal ansøge om OPIpuljen - både før, under og efter. Her kan du få svar på nogle af spørgsmålene. Og finder du ikke, hvad du søger, er du altid velkommen til at kontakte os.

Hvorfor skal jeg afrapportere - hvad skal det bruges til?

Projektet er finansieret af midler fra Den Europæiske Regionalfond som administreres af Erhvervsstyrelsen. Den Europæiske Regionalfonds midler er opdelt i forskellige programmer med særskilte formål. Syddansk OPI-pulje hører under programmet ”Styrket innovation i SMV”. Du skal afrapportere dit projekts fremdrift og aktiviteter for at dokumentere at projektet bidrager til programmets formål. Det er afgørende at du løbende registrerer udgifter, aktiviteter, projektdeltagere, effekter. Fejl kan i værste fald medføre at dele af midlerne ikke udbetales.

Hvorfor skal jeg udfylde alle skemaer - hvilken betydning har de for min ansøgning?

Ved en ansøgning til Syddansk OPI-pulje udfyldes flere bilag der sikrer, at ansøgeren opfylder Den Europæiske Regionalfonds krav til deltagelse i puljen. Vedlægges de ikke ansøgningen i korrekt udfyldt form, kan ansøgningen ikke bedømmes.

Hvor kan jeg få hjælp til at udfylde ansøgningsskema?

Welfare Tech kan vejlede dig om ansøgningsprocessen og de kriterier et OPI-projekt skal opfylde. Vi kan dog ikke hjælpe dig med udformningen af selve ansøgningen. Du kan kontakte Rie Jakobsen, rija@welfaretech.dk, Dorte Malig Rasmussen, dora@welfaretech.dk eller Randi Villebro, ravi@welfaretech.dk. 

Hvad sker der, hvis jeg ikke overholder tidsfristen?

Overholdes ansøgningsfristen ikke, kan ansøgningen ikke bedømmes på det efterfølgende bestyrelsesmøde i Welfare Tech. Såfremt virksomheden ønsker, bliver den bedømt ved bestyrelsesmødet efter næste ansøgningsfrist.

Hvem kan få støtte fra Syddansk OPI-pulje?

Kun syddanske virksomheder kan være afsender af en ansøgning (med CVR-nr. på en adresse i Region Syddanmark). Virksomheder fra andre regioner kan dog opnå midler fra puljen, hvis de indgår et samarbejde med en syddansk virksomhed. Det vil dog altid være den syddanske virksomhed, der fungerer som administrator i et OPI-projekt (leadpartner) og har ansvar for at udbetale midler til andre projektpartnere.  

Kontakt Rie Jakobsen, konsulent i Welfare Tech, hvis du har yderligere spørgsmål til OPIpuljen, rija@welfaretech.dk.

 

 

Kontakt

Rie-Jakobsen_NY.jpg

Rie Jakobsen

Konsulent

Welfare Tech

OPI-pulje

T: +45 2091 3983

LinkedIn

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK 580b.png