2018-Subimage-illustration-OPI-PULJE.png
timeglas.jpg

Sådan søger du

Før du søger om støtte fra Syddansk OPI-Pulje skal din virksomhed indgå en aftale med en offentlig part om test, afprøvning eller udvikling af prototypen eller løsningen.

Et OPI-samarbejde kan opnå støtte fra Syddansk OPI-pulje ved at sende en ansøgning til Welfare Tech.

Selve ansøgningen skal blandt andet indeholde en beskrivelse af projektets formål, aktiviteter, effekter og samarbejdspartnere. Derudover også hvilke udfordringer det nye produkt eller den nye løsning vil løse.

Læs om vilkår, krav og støtteberettigelsesreglerne i OPI-puljens ansøgningsvejledning.


Herunder finder du ansøgningsskemaet og en række obligatoriske bilag, du også skal udfylde. For de første 9 dokumenter henter du blot dokumentet ved at trykke på teksten, mens du kan lave en tidsplan og plan for markedsintroduktion.

 1. Ansøgningsskema (download)
 2. Budgetskema + vejledning (download)
 3. Erklæring om likviditet (download)
 4. Partnererklæring på alle partnere (download)
 5. Erklæring om de-minimis-støtte (download)
 6. Erklæring om SMV-status (download)
 7. Erklæring om forventet udbytte (indsendes af offentlige parter - evt. i form af en mail)
 8. Forretningsplan (download)
 9. Blanket til underretning af personoplysninger (download)
 10. Tidsplan
 11. Plan for markedsintroduktion

De gældende støtteberettigelsesregler for Regionalfonden er gældende for alle projekter i Syddansk OPI-Pulje. Det er vigtigt, du orienterer dig i disse, inden du udfylder ansøgningen. Find dem her.

Eksempler på godkendte udgifter i OPI-projektet

 • Projektaktiviteter skal være supplerende ift. aktiviteter, der normalt gennemføres uden tilskuddet. Derfor kan der ikke opnås støtte til drift eller aktiviteter, der alene er begrundede i lovkrav.
 • Projektaktiviteter kan udelukkende modtage tilskud til faktiske, projektrelevante og projektrelaterede direkte udgifter: løn, ekstern konsulentbistand og revision (direkte udgifter). Heraf beregnes et udokumenteret tillæg på 18 % som udgør projektets indirekte udgifter.  De indirekte udgifter (tillægget på 18 %) og de direkte udgifter udgør projektets samlede udgifter. De indirekte udgifter skal anvendes til projektets øvrige udgifter, der ikke er løn, ekstern konsulentbistand og revision. Dette kunne f.eks. være udgifter til husleje, materialer, forsikringer, annoncering, rejser, kørsel og forplejning.
 • Projekter skal udvise sund finansforvaltning. Dette betyder bl.a. at der ved køb af ekstern konsulentbistand, til en værdi på over 30.000 kr. ekskl. moms, skal foretages markedsafsøgning og at både Danmarks og EU’s udbudsregler skal overholdes.  

Kriterier for godkendelse af OPI-projektet

 • Projektet skaber varig omsætningsvækst og arbejdspladser i Region Syddanmark,
 • Projektet skal være additionelt – dvs. ikke kunne gennemføres uden tilskud fra puljen,
 • Det ydede tilskud vil have en umiddelbar effekt på området inden for sundheds- og velfærdsinnovation
 • Det offentlige behov – herunder interesse – for produktet er tilstede på ansøgningstidspunktet,
 • Produktet adskiller sig tydeligt fra eksisterende på markedet,
 • Der foreligger en velbeskrevet forretningsplan og plan for markedsintroduktion af produktet,
 • Der foreligger en realistisk tidsplan,
 • Et tydeligt kommercielt sigte med projektet,
 • Produktet har et internationalt salgspotentiale,
 • Den offentlige part, brugeren og den private virksomheds potentielle udbytte er uddybet
 • Den private virksomhed har kapacitet til at løfte opgaven som projektleder / leadpartner.

 


Se også dokumenter til: 

Når du er i gang

Afrapporteringer

Q&A

Kontakt Welfare Tech, hvis du har spørgsmål, rija@welfaretech.dk.

Kontakt

Rie-Jakobsen_NY.jpg

Rie Jakobsen

Konsulent

Welfare Tech

OPI-pulje

T: +45 2091 3983

LinkedIn

Ansøgningsfrister til OPI-puljen

 • 1. oktober 2019
 • 1. december 2019
 • 1. marts
  Ansøgninger sendes til OPIpuljen@welfaretech.dk

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK 580b.png