2018-Subimage-illustration-OPI-PULJE.png
timeglas-m-logo2.jpg

Sådan søger du

Før du søger om støtte fra Syddansk OPI-Pulje skal din virksomhed indgå en aftale med en offentlig part om test, afprøvning eller udvikling af prototypen eller løsningen.

Et OPI-samarbejde kan opnå støtte fra Syddansk OPI-pulje ved at sende en ansøgning til Welfare Tech.

Selve ansøgningen skal blandt andet indeholde en beskrivelse af projektets formål, aktiviteter, effekter og samarbejdspartnere. Derudover også hvilke udfordringer det nye produkt eller den nye løsning vil løse.

Læs om vilkår, krav og støtteberettigelsesreglerne i OPI-puljens ansøgningsvejledning.

Du kan finde værktøjer og viden til at opnå succes med dit OPI-samarbejde herunder brugerinddragelse, projektledelse og samarbejde på OPIguiden. Her kan du også læse om tidligere projekters erfaringer og hvordan de har løst udfordringer undervejs i projektet.


Herunder finder du ansøgningsskemaet og en række obligatoriske bilag, du også skal udfylde. For de fleste henter du blot dokumentet ved at trykke på teksten, mens du selv kan lave en forretningsplan, tidsplan og plan for markedsintroduktion.

 1. Ansøgningsskema (download)
 2. Budgetskema + vejledning (download)
 3. Erklæring om likviditet (download)
 4. Partnererklæring på alle partnere (download)
 5. Erklæring om de-minimis-støtte (download)
 6. Erklæring om SMV-status (download)
 7. Erklæring om forventet udbytte (download - udfyldes og underskrives af den offentlige part)
 8. Forretningsplan (download - til inspiration)
 9. Blanket til underretning af personoplysninger (download)
 10. Tidsplan
 11. Plan for markedsintroduktion

De gældende støtteberettigelsesregler for Regionalfonden er gældende for alle projekter i Syddansk OPI-Pulje. Det er vigtigt, du orienterer dig i disse, inden du udfylder ansøgningen. Find dem her.

Eksempler på godkendte udgifter i OPI-projektet

 • Faktiske, projektrelevante og projektrelaterede udgifter: løn, ekstern konsulentbistand og revision (direkte udgifter). Heraf beregnes et udokumenteret tillæg på 18 % som udgør projektets indirekte udgifter.  
 • De indirekte udgifter skal anvendes til projektets øvrige udgifter, der ikke er løn, ekstern konsulentbistand og revision. Dette kunne f.eks. være udgifter til husleje, materialer, forsikringer, annoncering, rejser, kørsel og forplejning. De indirekte udgifter (tillægget på 18 %) og de direkte udgifter udgør projektets samlede udgifter. 
 • Ved køb af ekstern konsulentbistand til en værdi på over 30.000 kr. ekskl. moms, skal foretages markedsafsøgning og at både Danmarks og EU’s udbudsregler skal overholdes (sund finansforvaltning).
 • Projektaktiviteter skal være supplerende ift. aktiviteter, der normalt gennemføres uden tilskuddet. Derfor kan der ikke opnås støtte til drift eller aktiviteter, der alene er begrundede i lovkrav.

Kriterier for godkendelse af OPI-projektet

1. Ansøger og ansøgningen opfylder beskrevne krav

 • Ansøgervirksomheden har kapacitet og kompetencer*** til at gennemføre de beskrevne aktiviteter og løfte opgaven som projektleder/leadpartner,
 • En velbeskrevet forretningsplan og plan for markedsintroduktion af produktet/løsningen,
 • Det offentliges behov og interesse er klart og afdækket tilstrækkeligt på ansøgningstidspunktet,
 • Projektet skal være additionelt – dvs. ikke kunne gennemføres eller gennemføres i samme omfang uden tilskud fra puljen,
 • Projektets aktiviteter, output og effekter (effektkæde) er velbeskrevne, sandsynlige og realistiske i forhold til tidsplanen,
 • Projektets test-setup er vebeskrevet og realistisk i forhold til projektets aktiviteter og output,
 • Projektet er budgetteret realistisk i forhold til de beskrevne aktiviteter,

*** Kapacitet og kompetencer er en samlet vurdering af flere parametre såsom likviditet, egenkapital, erfaring med OPI-projekter/-samarbejder og faglighed inden for projektledelse og sundhedsområdet.

2Ny- og værdiskabelse

 • Produktets/løsningen adskiller sig fra eksisterende produkter/løsninger på markedet med forbedret værdiskabelse,
 • Produktet/løsningen er relevant for målgruppen
 • Udbyttet inden for følgende områder er velbeskrevet og sandsynligt:
  • mere effektiv offentlig sektor
  • bedre kvalitet i sundhedstilbuddet til borgere
  • vækst i den private virksomhed,

3. Forretningsmæssigt potentiale og gevinst

 • Projektet skaber varig omsætningsvækst og arbejdspladser i Region Syddanmark,
 • Et tydeligt kommercielt sigte med projektet og sandsynlighed af markedsintroduktion,
 • Produktet har et internationalt salgspotentiale,

 


Se også dokumenter til: 

Når du er i gang

Afrapporteringer

Q&A

Kontakt Welfare Tech, hvis du har spørgsmål, rija@welfaretech.dk.

Kommende ansøgningsfrister:

 • Puljen er pt. lukket for udmøntning

Ansøgninger sendes til OPIpuljen@welfaretech.dk

Kontakt

Alina.jpg

Alina Ryvænge Hansen

Konsulent

Welfare Tech

Innovationsnetværket Danish Healthtech

T: +45 6054 0985

LinkedIn

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png