2018-Subimage-illustration-OPI-PULJE.png
samarbejde - når du er i gang m logo.jpg

Støttede projekter

Syddanske virksomheder har søgt om midler fra OPIpuljen siden 2015. Her kan du se eksempler på hvilke virksomheder, der har søgt og fået midler og hvilke projekter, der stadig er i gang.

"Syddansk OPI-pulje er en rigtig god fond at søge. De giver støtte til at skrive en bedre ansøgning, og processen er mere dialogbaseret. Ansøgningsprocessen er især god for små- og mellemstore virksomheder, fordi den ikke er så omkostningsfuld."

- Rasmus Juhl Kallesøe, projektleder hos Applikator

"Det er virkelig dyrt at udvikle evidensbaserede screeningsværktøjer, og støtten fra OPI-puljen er afgørende for, at vi kan finansiere udviklingen"

- Mette Stryhn, direktør Come-back

 

Hvordan behandler Welfare Tech ansøgningerne?

Alle modtagne ansøgninger bedømmes først af et internt udvalg i Welfare Tech jf. puljens udvælgelseskriterier, og udarbejder samtidig en indstilling til Welfare Techs bestyrelse. Indstillingens art vil enten være (betinget) tilsagn eller afslag. Bestyrelsen træffer herefter endelig afgørelse og om indstillingen følges.

Behandlede OPI-pulje-projekter ved ansøgningsfrist 1. oktober 2019

Ansøgninger modtaget ved ansøgningsfristen 1. oktober blev behandlet ved Welfare Techs bestyrelsesmøde d. 13. november 2019. 

Welfare Tech modtog 4 projektansøgninger hvoraf 3 blev fik tilsagn og 1 fik afslag. Projekternes indstillinger samt uddybende bilag ses herunder.

Behandlede OPI-pulje-projekter ved ansøgningsfrist 1. december 2019

Ansøgninger modtaget ved ansøgningsfristen 1. december blev behandlet ved Welfare Techs bestyrelsesmøde d. 6. februar 2020. 

Welfare Tech modtog 3 projektansøgninger hvoraf 1 blev fik tilsagn og 2 fik afslag. Projekternes indstillinger samt uddybende bilag ses herunder.

Behandlede OPI-pulje-projekter ved ansøgningsfrist 1. marts 2020

Ansøgninger modtaget ved ansøgningsfristen 1. marts 2020 blev behandlet ved Welfare Techs bestyrelsesmøde d. 22. april 2020. 

Welfare Tech modtog 4 projektansøgninger hvoraf 3 blev fik tilsagn og 1 fik afslag. Projekternes indstillinger samt uddybende bilag ses herunder.

Behandlede OPI-pulje-projekter ved ansøgningsfrist 1. juni 2020

Ansøgninger modtaget ved ansøgningsfristen 1. juni 2020 blev behandlet ved Welfare Techs bestyrelsesmøde d. 20. august 2020.

Welfare Tech modtog 4 projektansøgninger hvoraf 2 blev fik tilsagn og 2 fik afslag. Projekternes indstillinger samt uddybende bilag ses herunder.

Behandlede OPI-pulje-projekter ved ansøgningsfrist 1. oktober 2020

Ansøgninger modtaget ved ansøgningsfristen 1. oktober blev behandlet ved Welfare Techs bestyrelsesmøde d. 25. november 2020.

Welfare Tech modtog 3 projektansøgninger hvoraf 1 blev fik tilsagn og 2 fik afslag. Projekternes indstillinger samt uddybende bilag ses herunder.

Behandlede OPI-pulje-projekter ved ansøgningsfrist 4. januar 2021

Ansøgninger modtaget ved ansøgningsfristen 4. januar 2021 blev behandlet ved Welfare Techs bestyrelsesmøde d. 3. februar 2021.

Welfare Tech modtog 6 projektansøgninger hvoraf 4 blev fik tilsagn og 2 fik afslag. Projekternes indstillinger samt uddybende bilag ses herunder.

 

Støttede OPI-pulje-projekter før 2019

 • Støttende Borger-Bobler (SBB)
 • Ernæring af gravide kvinder og deres ufødte børn
 • Køling fra fjernvarme
 • Commercializing CareForColon (CCFC)
 • VR Buddies
 • ShowerEcoGuide
 • PLUMA (Patient Lifting, Utility and Moving semi-autonomous robot)
 • Infektionshygiejnisk kvalitetsrengøring
 • Test af RehabiliteringsSoftboard - TARS
 • MeWe Connect
 • Kvalicare
 • VR Demensplatfrom
 • Styring af Robotiseret Transport (START)
 • HyMon
 • Fælles Tryghed
 • Safe Track
 • KAKI - Kvalitetssikring af Kommunale Indkøbsaktiviteter
 • CERTWARE
 • HandiWall
 • PowerMonitor
 • KOLD - Kollektiv Opvarmning i LandDsitrikterne
 • Test af Inducas
 • Lydeo
 • Vækst i Lystfisketurisme: Lets Fish
 • Mind Fitness 

Læs mere

Vil du søge om midler fra OPIpuljen?

 

Kontakt

Alina.jpg

Alina Ryvænge Hansen

Konsulent

Welfare Tech

Innovationsnetværket Danish Healthtech

T: +45 6054 0985

LinkedIn

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png