access-and-acceleracejpg'

Access & Acceleration

Opbygning af et grænseoverskridende partnernetværk for innovation og sundhed, der gør det lettere for virksomheder at få adgang til og samarbejde med hospitaler og forskningsinstitutioner, så udviklingen af nye digitale sundhedsløsninger og medicoteknologi accelereres.

Kategori : Netværksprogram
Ejer : Syddansk Universitet, Mads Clausen Instituttet

www.accessinnovation.eu

Både den danske og tyske sundhedssektor står overfor store udfordringer som følge af den demografiske udvikling med flere ældre, ændrede behandlingskrav og stigende omkostninger. For at imødekomme disse udfordringer er der behov for nye ideer og teknologier til sundhedssektoren. Desværre opstår de ikke af sig selv, men udvikles gennem en kontinuerlig videnudveksling mellem virksomheder, hospitaler og forskningsinstitutioner. 

Det er kernen i projektet Access & Acceleration. Med en tværfaglig tilgang til kompetencer og ressourcer i den dansk-tyske grænseregion opbygger Access & Acceleration en grænseoverskridende platform, der gør det lettere for virksomheder at få adgang til og samarbejde med hospitaler og forskningsinstitutioner. Målet er at sikre, at brugernes behov (såsom klinikeres og patienters) kombineres med virksomheders krav til teknologierne og den nyeste forskning på området, så udviklingen af nye bæredygtige  løsninger til sundhedssektoren accelereres og tages i brug. 

Access & Acceleration fokuserer særligt på udviklingen af digital sundhed og medicoteknologi, med fokus på tre centrale faser i innovationsprocessen:  

 • Ideudvikling: Udvikling og identificering af ideer til nye sundhedsløsninger, som fremmer virksomheders innovationsaktiviteter og imødekommer brugernes behov. I denne fase involverer projektet også patienter og eksperter fra den regionale sundhedssektor.
 • Udviklingsproces: Projektpartnerne skaber koncepter til udvikling af nye produkter og ydelser og tester dem i to pilotprojekter.
 • Markedsadgang: Projektpartnerne identificerer mulige markedsbarrierer, der kan opstå under introduktionen af nye tekniske løsninger og udvikler strategier, der letter markedslanceringen.

Parallelt opbygges et grænseoverskridende partnernetværk, som samler sundhedsinnovatører fra virksomheder, hospitaler og forskningsinstitutioner, der har interesse for det dansk-tyske sundhedsmarked. 

Welfare Tech står i spidsen for rekrutteringen af virksomheder til netværket. Alle med interesse for det dansk-tyske sundhedsmarked kan deltage. Det er ikke noget krav at have base i området.

Virksomheder, der er interesseret i at deltage kan kontakte Søren Møller Parmar-Sielemann, Welfare Tech, smps@welfaretech.dk, T. +45 2932 7470 og høre mere. 

Access & Acceleration tilbyder

 • Deltagelse i partnernetværk i den dansk-tyske grænseregion (alle er velkomne)
 • Adgang til virksomheder, universiteter (forskere og studerende) og hospitaler (klinikere og patienter)
 • Indsigt i sundhedsvæsenet behov 
 • Roadmap til market entry i Danmark og Tyskland

Aktiviteter i Access & Acceleration

 • Opbygning af grænseoverskridende partnernetværk i den dansk-tyske grænseregion
 • Videndelingsevents
 • Udvikling af en ”best-practice”-proces for ideidentifikation
 • Gennemførelse af pilotprojekter inden for digital sundhed og medtech
 • Værktøjer og metoder, der understøtter adgangen til markederne i Danmark og Tyskland 

Målgruppe

 • Virksomheder med interesse for det dansk-tyske sundhedsmarked
 • Aktører i sundhedssektoren, herunder klinikere, fagpersonale og patienter 
 • Forskere og studerende inden for sundhedsområdet

Partnere i projektet

Vi du være del af Access & Acceleration?

Virksomheder, der er interesseret i at deltage i Access & Acceleration eller høre mere om projektet, kan kontakte Søren Møller Parmar-Sielemann, Welfare Tech, smps@welfaretech.dk, T. +45 2932 7470.

Access & Acceleration medfinansieres med midler fra Interreg5A. Projektet løber fra 01.03.2019 til 31.03.2022.

Billede: Freeimages.com, Ariel da Silva Parreira. 

Kontakt

Søren_NY1.jpg

Søren Møller Parmar-Sielemann

Adm. direktør

Welfare Tech

Projektstyring, innovationspartnerskaber og sundhedsinnovation

T: +45 2932 7470

LinkedIn

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png