danish-healthtech'

Danish Healthtech

Nationalt innovationsnetværk, der styrker det nationale samarbejde omkring udvikling og test af sundheds- og velfærdsteknologi og fremme samarbejdet mellem private virksomheder, kommuner, hospitaler og universiteter på tværs af landet.

Kategori : Netværksprogram
Ejer : Welfare Tech

Innovationsnetværket Danish Healthtech styrker innovation og vækst inden for en af Danmarks erhvervsmæssige styrkepositioner, sundheds- og velfærdsinnovation. Som samlende, nationalt netværk sikrer Danish Healthtech små og mellemstore virksomheder let og enkel adgang til kommuner, hospitaler, videninstitutioner og klynger inden for området. Målet er at udvikle og udbrede løsninger, der skaber bedre sundhed for borgere, vækst for virksomheder og et bæredygtigt samfund. 

Innovationsnetværkets faglige fokus er:

  • Forebyggelse og prædikativ sundhed
  • Lighed i sundhedsvæsenet – det borgernære sundhedsvæsen
  • Bedre brug af danske sundhedsdata
  • Personaliseret behandling 

Danish Healthtech er et nationalt samarbejde mellem fire erhvervsklynger på området - Welfare Tech, LifeScience Innovation, Medtech Innovation Consortium og Copenhagen Healthtech Cluster – som arbejder med hvert deres styrkeområde inden for sundheds- og velfærdsinnovation. Via Danish Healthtech koordinerer klyngerne deres aktiviteterne på tværs af landet og giver virksomheder lettere adgang og kontakt til det sundhedsvæsen, der skal bruge deres løsninger. 

Samarbejdet omfatter desuden fem danske universiteter - Danmarks Tekniske Universitet, Københavns Universitet, Syddansk Universitet, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet - samt GTS-institutterne FORCE Technology og Teknologisk Institut. Dette sikrer, at virksomheder får adgang til den nyeste forskning og knowhow på området. 

Innovationsnetværket Danish Healthtech er samtidig en sammenlægning af innovationsnetværket MedTech Innovation og Welfare Tech Innovationsnetværk for Sundhed og Velfærdsteknologi. Sammenlægningen forener dansk medicoteknologi med dansk sundheds- og velfærdsteknologi og skaber en mere forenklet samarbejdsform, som giver virksomhederne lettere adgang til netværk og de rette kompetencer på området.

Besøg Danish Healthtechs hjemmeside

Tilmeld dig Danish Healthtechs nyhedsbrev

Du kan følge Danish Healthtechs aktiviteter og holde dig orienteret om mulighederne i innovationsnetværket ved at tilmelde dig Danish Healthtechs nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udsendes 5 - 6 gange årlig og bringer nyt om muligheder for samarbejde i samarbejdsprojekter, nyt fra partnerne og det nationale samarbejde om sundheds- og velfærdsteknologi samt kommende arrangementer inden for området. 

Tilmeld dig Danish Healthtechs nyhedsbrev

Følg også Danish Healthtech på LinkedIn

Partnere i innovationsnetværket Danish Healthtech

Danish Healthtech støttes af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte under Uddannelses- og Forskningsministeriet, Erhvervsstyrelsen samt privat medfinansiering fra virksomheder. Projektet løber fra 01.12.2018 – 31.12.2020.


Tilknyttede nyheder


Tilknyttet materiale


Tilknyttede arrangementer


Kontakt

Søren_NY1.jpg

Søren Møller Parmar-Sielemann

Adm. direktør

Welfare Tech

Projektstyring, innovationspartnerskaber og sundhedsinnovation

T: +45 2932 7470

LinkedIn

Kontakt

Thomas Bech Hansen

Vice President

Force Technology

M: +45 7219 4224

Download vCard

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png