demantec_nyjpg'

Demantec

Dansk-tysk demenssamarbejde, der via tilpasning og videreudvikling af teknologier skaber bedre plejetilbud til demente.

Kategori : Netværksprogram
Ejer : Flensburg University of Applied Science

www.demantec.eu

Demantec er et treårigt tværregionalt samarbejdsprojekt mellem Danmark og Tyskland, som udvikler og afprøver sundheds- og velfærdsteknologier målrettet mennesker med demens. Målet er at skabe bedre plejetilbud til demente ved at tilpasse, sammenkoble og videreudvikle eksisterende teknologier, så de imødekommer de særlige udfordringer, der er forbundet med en demensdiagnose. 

Teknologierne skal sikre både øget livskvalitet for den demente og styrke fagpersonalet med bedre arbejdsforløb og procedurer. Den specialiserede viden om teknologiernes muligheder, og hvordan de kan indpasses i demensplejen, bliver som del af projektet integreret i undervisningen af kommende fagpersonale, i efteruddannelsestilbud og i forskningen omkring demens, så nuværende og kommende personale kan drage nytte af projektets resultater og bidrage positivt til bedre pleje og omsorg af demente.  

For virksomhederne betyder det grænseoverskridende samarbejde, at de får en unik indsigt i konkrete udfordringer i demensplejen. De får viden til, hvordan deres løsninger kan skaleres og tilpasses til store markeder og konkret kendskab til kendetegnene ved særligt det tyske og danske marked. 

Demantec tilbyder:

  • Viden om demenspleje og demensløsninger
  • Netværksmøder og netværk
  • Mulighed for at blive netværkspartner  

God og effektiv pleje af demente

I takt med at vi bliver ældre og ældre, stiger risikoen for at få demens. Det betyder desværre, at flere i dag bliver ramt af en demenssygdom. Alene i Danmark lever flere en 85.000 med en demensdiagnose (ca. 1,5% af befolkningen), mens der i Tyskland er over 1.5 millioner mennesker (knapt 2% af befolkningen), der har demens.  

Selv om der endnu ikke findes en kur mod demens, er det, modsat hvad mange tro, muligt at leve et godt liv trods diagnosen. Nye teknologier og forskning på området skaber helt nye muligheder for at understøtte den demente, deres pårørende og det plejepersonale, som skal hjælpe dem i hverdagen. Og løsningerne møder stor politisk og samfundsmæssig interesse. 

Det er denne udvikling Demantec adresserer og skaber viden og løsninger til. Projektet lægger særligt vægt på demenssyge beboere på plejehjem, og hvordan teknologi kan forbedre deres livskvalitet. Anvendelsen af teknologi i sig selv er ikke målet, men derimod at tilpasse, adaptere og videreudvikle teknologier, som baserer sig på brugerkrav, arbejdsforløb og procedurer, der kan understøtte slutbrugeren bedst muligt. 

Projektets overordnede formål er at etablere sundheds- og velfærdsteknologiske løsninger, som kan støtte mennesker, der lider af demens, så de kan fastholde deres rutiner både i vante omgivelser i eget hjem og på plejehjem.

Projektet har fire slutmål:

  • Etablering af et bæredygtigt grænseoverskridende samarbejde
  • Implementering af en markedsorienteret potentiale og behovsanalyse
  • Udvikling af sundheds- og velfærdsteknologier
  • Udvikling af kompetencer inden for eSundhed og demens i forhold muligheder for fremtidig uddannelse 

Se Oversigt over danske demensteknologier

Bliv del af netværket

Virksomheder og organisationer, der ønsker at blive involveret i Demantec’s aktiviteter, kan være med som netværkspartner. Kontakt Karen Lindegaard, seniorkonsulent i Welfare Tech, T. +45 2461 1931, karli@welfaretech.dk, hvis du vil høre mere om mulighederne.

Se mere på Demantec's hjemmeside demantec.eu

Partnere i Demantec

Læs også Dansk-tysk samarbejde skal tackle demens med ny teknologi 

Projektet er finansieret af Interreg Deutschland-Danmark med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Syddansk Vækstforum og løber fra 01.03.2016 - 28.02.2019.


Tilknyttede nyheder


Tilknyttet materiale


Tilknyttede arrangementer


Kontakt

Karen-Lindegaard_NY.jpg

Karen Lindegaard

Seniorkonsulent

Welfare Tech

Internationalt samarbejde, klyngeudvikling, forretningsudvikling

T: +45 2461 1931

LinkedIn

Skype id : karen.santos.lindegaard

Demantec

Dansk-tysk samarbejde mellem virksomheder, sundhedsprofessionelle og forsknings- og uddannelsesinstitutioner, som arbejder for at fremme et selvstændigt liv for mennesker med demens og forbedre plejetilbuddene ved hjælp af teknologi

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png