demtech_nyjpg'

DEMtech

Dansk-catalansk samarbejde med fokus på teknologibaseret demenspleje.

Kategori : Internationalisering
Ejer : Welfare Tech og Mental Health Cluster

DEMtech (Teknologibaseret demenspleje) er et dansk-catalansk samarbejde mellem Welfare Tech og den catalanske klynge Mental Health Cluster. Formålet med projektet er at støtte internationaliseringen af små og mellemstore virksomheder gennem videndeling om det catalanske marked, matchmaking, samarbejde og innovationsprojekter.

Den øgede gennemsnitslevealder er årsagen til en forventet stigning i antallet af mennesker, der rammes af demens. Antallet forventes at gå fra de nuværende 25 % af den ældre befolkning til over 33 % i løbet af det næste årti. Globalt blev antallet af demensramte mennesker i 2015 anslået til at være 47 millioner. Et tal der forventes at nå 76 millioner mennesker i 2030 og 135 millioner i 2050.

Der er et presserende behov for at udvikle strategier, der gør demensramte mere selvhjulpne og inkluderer dem i samfundet så længe som muligt trods deres demenssygdom. Strategierne skal sikre social bæredygtighed og holder omkostningerne i sundhedsplejen under kontrol. Ligeledes er der behov for at sikre særlige plejefaciliteter og metoder, som lever op til demenspatienters specifikke behov. Her spiller introduktionen af nye plejeteknologier en vigtige rolle.

DEMtech ønsker at bygge bro mellem innovationen inden for demenssundhedspleje i det nordlige Europa med innovationen inden for sundhedspleje i det sydlige Europa. Formålet er at etablere et dansk-catalansk samarbejde, der kan bidrage til udvikling af nye værdikæder indenfor teknologibaseret demenspleje.

Projektet giver samtidig Welfare Techs medlemmer mulighed for at få en større forståelse for det catalanske marked og identificere strategiske partnere på området.

DEMtech tilbyder:

  • Brobygning mellem det nordlige og det sydlige Europa
  • Nye værdikæder indenfor teknologibaseret demenspleje
  • Forståelse for det catalanske marked 
  • Identificering af strategiske partnere på området  

Bliv en del af netværket

Virksomheder og organisationer, der ønsker at blive involveret i DEMtech's aktiviteter kan være med som netværkspartner. Kontakt Karen Lindegaard, seniorkonsulent, Welfare Tech, T. +45 2461 1931, karli@welfaretech.dk, for mere information.

Partnere i DEMtech

DEMtech støttes af Baltic Sea Region - Innovation Express. Projektet løber fra: 01.01.2018 - 30.06.2019.

     

Kontakt

Karen-Lindegaard_NY.jpg

Karen Lindegaard

Seniorkonsulent

Welfare Tech

Internationalt samarbejde, klyngeudvikling, forretningsudvikling

T: +45 2461 1931

LinkedIn

Skype id : karen.santos.lindegaard

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png