dch40_project-imagejpg'

Digital Health & Care 4.0

Nordisk klynge-til-klynge-samarbejde, der via markedsindsigt, netværk og produktpræsentationer støtter nordiske SMV’er i at bringe nordisk sundheds- og plejeteknologi ind på det tyske marked. Projektet støttes af statsministrene i de fem nordiske lande under initiativet Nordic Solution to Global Challenges.

Kategori : Internationalisering
Ejer : Welfare Tech

Digital Health & Care 4.0 hjælper små og mellemstore virksomheder (SMV'er) i Norden med at bringe sundheds- og velfærdsteknologi ind på det tyske marked. Via klynge-til-klynge-samarbejde samler projektet virksomheder fra alle fem nordiske lande. Deltagerne får en struktureret vej, fra indledende introduktion til det tyske marked, til dybdegående markedskendskab og markedsintroduktion på en stor tysk sundhedsteknologimesse.

Et samarbejde med den tyske klynge, Gesundheitswirtshaft Hannover, som arbejder for at forbedre effektiviteten i den tyske sundheds- og plejesektor gennem digitalisering og intelligente teknologier, giver netværk og indsigt til at matche nordiske løsninger med tyske behov og udfordringer. Dette styrker mulighederne for samarbejde mellem nordiske virksomheder og mellem nordiske og tyske virksomheder.

Udbud møder efterspørgsel

Tyskland har en af de hurtigst voksende befolkninger i Europa med stadig flere borgere over 65 år. Sammen med stigende sundhedsudgifter og en akut mangel på plejepersonale kalder landet på reformer og øget effektivitet gennem digitalisering og andre intelligente plejeteknologier. Betalingsmodellen i det tyske sundhedsvæsen har ikke tidligere favoriseret digital sundhedspleje, og markedet klassificeres derfor som et ’voksende marked’. Det skaber gunstige muligheder for nordiske virksomheder, der gerne vil ind på internationale markeder.

De nordiske lande har det seneste årti investeret massivt i innovation af nye produkter og teknologibaserede plejeløsninger. Løsningerne omfatter e-sundhed, sundhedsprogrammer, kunstig intelligens, intelligent logistik, automatisering mv. Sundhedsvæsenet og velfærdsmodellerne i de nordiske lande er meget ens, og teknologibaseret pleje ses som et vigtigt element til omsorg, velfærd og livskvalitet for ældre og borgere med handicap.

Med Digital Health & Care 4.0 styrkes værdikædesamarbejdet mellem de nordiske virksomheder. Ved at samle økosystemerne fra fem nordiske klynger skaber projektet en større kritisk masse, som øger mulighederne for succesfuld adgang til det tyske marked. De nordiske virksomheder får adgang til en struktureret dialog med tyske sundheds-it-systemintegratorer og netværk til tyske hospitaler, virksomheder og rådgivere. Deltagerne får viden om udfordringerne i den tyske sundheds- og plejesektor og kan på denne baggrund samskabe nye produkter, services og prismodeller målrettet det tyske marked.

Projektets aktiviteter

De nordiske virksomheder guides gennem en videntragt i seks trin, hvor de kan benchmarke deres egne produkter op mod det tyske marked:

 1. Pre-seminarer (4) om det tyske marked for sundheds- og plejeteknologi. Leveret af tyske eksperter i de respektive nordiske lande.  
 2. Webinarer (4) om dos & don’ts på det tyske marked. Leveret af eksperter og erfarne nordiske virksomheder.  
 3. Studietur til Hannover (1) med besøg på hospitaler og plejecentre, fælles klynge-til-klynge workshop og matchmaking- seance.   
 4. MAST evaluering og indsigt til at benchmarke egne produkter op mod den tyske sundhedssektor med den europæiske evalueringsmetode, MAST - Model for ASsessment of Telemedicine.  
 5. Markedsvalidering med individuel markedsvalidering med tyske markedseksperter, og råd til næste skridt ind på det tyske marked.  
 6. Udstilling af produkter på en nordisk fællesstand på en tysk messe.

Digital Health & Care 4.0 giver dig:

 • Indsigt i behovene i den tyske sundheds- og plejesektor
 • Fakta om det tyske marked for sundheds- og velfærdsteknologi 
 • Netværk til nordiske virksomheder og potentielle samarbejdspartnere
 • Viden til at benchmarke egne produkter med MAST-evaluering
 • Markedsvalidering med tyske eksperter
 • Udstilling på nordisk fællestand på tysk messe

Bliv del af Digital Health & Care 4.0

Virksomheder, der er interesseret i at deltage eller vide mere om projektet, kan kontakte Karen Lindegaard, seniorkonsulent, Welfare Tech, T. +45 2461 1931, karli@welfaretech.dk.

Partnere i Digital Health & Care 4.0

Digital Health & Care 4.0 er støttet af Nordic Innovation og de nordiske statsministre under initiativet Nordic Solutions to Global Challenges Initiative. Projektet løber fra 28.08.2018 - 31.03.2020.

DOWNLOAD PROJEKTBLAD

Kontakt

Karen-Lindegaard_NY.jpg

Karen Lindegaard

Seniorkonsulent

Welfare Tech

Internationalt samarbejde, klyngeudvikling, forretningsudvikling

T: +45 2461 1931

LinkedIn

Skype id : karen.santos.lindegaard

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK 580b.png