dch40_project-imagejpg'

Digital Health & Care 4.0

Nordisk klynge-til-klynge-samarbejde, der via markedsindsigt, netværk og produktpræsentationer støtter nordiske SMV’er i at bringe nordisk sundheds- og plejeteknologi ind på det tyske marked. Projektet støttes af statsministrene i de fem nordiske lande under initiativet Nordic Solution to Global Challenges.

Kategori : Internationalisering
Ejer : Welfare Tech

Digital Health & Care 4.0 hjælper små og mellemstore virksomheder (SMV'er) i Norden med at bringe sundheds- og velfærdsteknologi ind på det tyske marked. Via klynge-til-klynge-samarbejde samler projektet virksomheder fra alle fem nordiske lande. Deltagerne får en struktureret vej, fra indledende introduktion til det tyske marked, til dybdegående markedskendskab og markedsintroduktion på en stor tysk sundhedsteknologimesse.

Et samarbejde med den tyske klynge, Gesundheitswirtshaft Hannover, som arbejder for at forbedre effektiviteten i den tyske sundheds- og plejesektor gennem digitalisering og intelligente teknologier, giver netværk og indsigt til at matche nordiske løsninger med tyske behov og udfordringer. Dette styrker mulighederne for samarbejde mellem nordiske virksomheder og mellem nordiske og tyske virksomheder.

Udbud møder efterspørgsel

Tyskland har en af de hurtigst voksende befolkninger i Europa med stadig flere borgere over 65 år. Sammen med stigende sundhedsudgifter og en akut mangel på plejepersonale kalder landet på reformer og øget effektivitet gennem digitalisering og andre intelligente plejeteknologier. Betalingsmodellen i det tyske sundhedsvæsen har ikke tidligere favoriseret digital sundhedspleje, og markedet klassificeres derfor som et ’voksende marked’. Det skaber gunstige muligheder for nordiske virksomheder, der gerne vil ind på internationale markeder.

De nordiske lande har det seneste årti investeret massivt i innovation af nye produkter og teknologibaserede plejeløsninger. Løsningerne omfatter e-sundhed, sundhedsprogrammer, kunstig intelligens, intelligent logistik, automatisering mv. Sundhedsvæsenet og velfærdsmodellerne i de nordiske lande er meget ens, og teknologibaseret pleje ses som et vigtigt element til omsorg, velfærd og livskvalitet for ældre og borgere med handicap.

Med Digital Health & Care 4.0 styrkes værdikædesamarbejdet mellem de nordiske virksomheder. Ved at samle økosystemerne fra fem nordiske klynger skaber projektet en større kritisk masse, som øger mulighederne for succesfuld adgang til det tyske marked. De nordiske virksomheder får adgang til en struktureret dialog med tyske sundheds-it-systemintegratorer og netværk til tyske hospitaler, virksomheder og rådgivere. Deltagerne får viden om udfordringerne i den tyske sundheds- og plejesektor og kan på denne baggrund samskabe nye produkter, services og prismodeller målrettet det tyske marked.

Projektets aktiviteter

De nordiske virksomheder guides gennem en videntragt i seks trin, hvor de kan benchmarke deres egne produkter op mod det tyske marked:

*Aktiviteterne vil foregå på engelsk

1. Pre-seminars (4) about the German market for health tech and digital care. Delivered by German experts in the Nordic countries.

Video from the pre-seminars:

Presentations from the pre-seminars:

2. Webinars (4) about the dos and don’ts in the German marked. Delivered by experts and experienced Nordic companies.

3. Study trip to Hannover (1) with field visits to hospitals and home care units, joint cluster-to-cluster workshop and matchmaking session. 

4. MAST valuation and insights to benchmark own products to a German healthcare setting by using the European model for evaluation, MAST - Model for ASsessment of Telemedicine.

5. Market validation with German market experts giving participating companies an individual market validation and next steps into the German market.

6. Exhibition of products at a Nordic health care boot at Altenpflege 2020, a prominent German fair. 

Digital Health & Care 4.0 giver dig:

  • Indsigt i behovene i den tyske sundheds- og plejesektor
  • Fakta om det tyske marked for sundheds- og velfærdsteknologi 
  • Netværk til nordiske virksomheder og potentielle samarbejdspartnere
  • Viden til at benchmarke egne produkter med MAST-evaluering
  • Markedsvalidering med tyske eksperter
  • Udstilling på nordisk fællestand på tysk messe

Du kan stadig nå at blive en del af Digital Health & Care 4.0

Virksomheder, der er interesseret i at deltage eller vide mere om projektet, kan kontakte Michelle Esbensen, Welfare Tech, mime@welfaretech.dk.

Partnere i Digital Health & Care 4.0

Digital Health & Care 4.0 er støttet af Nordic Innovation og de nordiske statsministre under initiativet Nordic Solutions to Global Challenges Initiative. Projektet løber fra 28.08.2018 - 30.06.2020.

DOWNLOAD PROJEKTBLAD

 

 

Kontakt

Karen-Lindegaard_NY.jpg

Karen Lindegaard

Seniorkonsulent

Welfare Tech

Internationalt samarbejde, klyngeudvikling, forretningsudvikling

T: +45 2461 1931

LinkedIn

Skype id : karen.santos.lindegaard

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png