ildacare_ny2jpg'

ILDA-Care

Dansk-tysk samarbejde om intelligent logistik, digitalisering og automatiserede arbejdsprocesser indenfor hjemmepleje - og plejehjemsektoren.

Kategori : Internationalisering
Ejer : Welfare Tech og BioRegio STERN

ILDA-Care (Intelligent logistik, digitalisering og automatiserede arbejdsprocesser i hjemmepleje- og plejehjemsektoren) er et dansk-tysk samarbejde mellem Welfare Tech og den tyske klynge BioRegio STERN fra Baden-Württemberg.

Den nye generation af ældre borgere har høje forventninger til kvaliteten af den pleje, de har krav på. Samtidig vokser gruppen af ældre mennesker markant, og det modsvares ikke af tilsvarende flere ressourcer i sundhedsplejen. Derfor er det nødvendigt at rette blikket mod mere effektivitet og bedre udnyttelse af ressourcerne i plejesektoren, for at opretholde den nuværende høje kvalitet i sundhedsplejen.

Antallet af varme hænder, som er tilgængelige i plejesektoren, bør bruges på personlig pleje af ældre og ikke på logistik eller andre tidskrævende arbejdsgange, som reducerer plejepersonalets tid til de ældre. Ved at bidrage til en social bæredygtig ældrepleje, opstår der en mulighed for at udvikle en ny værdikæde og derved bedre udnyttelse af potentialet på det globale marked. Værdikæden inkluderer automatisering, digitalisering og intelligent logistik på plejehjem og i hjemmeplejen.

Det er udgangspunktet for ILDA-Care, som arbejder for at fremme samarbejdsrelationerne mellem aktørerne i Welfare Tech-klyngen i Danmark og aktørerne i Bioregion STERN-klyngen i Tyskland. "Smart care technology" er et fremspirende marked, som hovedsageligt er udviklet af innovative, internationalt søgende, små og mellemstore virksomheder (SMV).

En af fordelene ved at forbinde danske og tyske SMV'er er bl.a., at tyske virksomheder får adgang til viden og danske test-faciliteter. Gennem partnerskaber med danske virksomheder får de tyske aktører mulighed for at udvikle produkter i det mere modne danske marked for ældrepleje. Fordelene for de danske SMV'er er at få adgang til og viden om det tyske marked, deres forretningskultur og deres store teknologiske kompetence.

Klyngemedlemmer i Welfare Tech har specifikt efterspurgt, at kunne udnytte mulighederne på det tyske sundhedsplejemarked. Det er et marked i hastig udvikling, som dansk sundhedsinnovation har haft fokus på de sidste ti år. Med en akut mangel på plejepersonale, åbner Tyskland nu op for markedet, hvor der skal leveres kvalitetspleje gennem introduktion af teknologi i nye arbejdsomfattende arbejdsprocesser.

Tyskland fokuserer på digitalisering 4.0 og industri 4.0, og kompetencerne indenfor disse områder kan med den rette indsigt overføres til ældreplejen.

Samarbejdet forventes at føre til:

  • Udvikling af nye tværsektorielle produkter og services inden for automatisering, digitalisering og intelligent logistik på plejehjem og i hjemmeplejen
  • Nye kommercielle, investerings- og/eller udviklingspartnerskaber indenfor automatisering, digitalisering og intelligent logistik
  • Udvikling af dansk-tyske partnerskaber
  • Forøget samarbejde inden for innovation
  • Fælles ideer til løsninger indenfor værdikæderne af automatisering, digitalisering og intelligent logistik på markedet for hjemmepleje og plejehjem

ILDA-Care tilbyder:

  • Udvikling af nye tværsektorielle produkter og services 
  • Nye kommercielle, investerings- og/eller udviklingspartnerskaber 
  • Udvikling af dansk-tyske partnerskaber

DOWNLOAD FLYER

Bliv en del af netværket

Virksomheder og organisationer, der ønsker at blive involveret i ILDA-care's aktiviteter kan være med som netværkspartner. Kontakt Søren Møller Parmar-Sielemann, seniorkonsulent, Welfare Tech, T. +45 2932 7470, smps@welfaretech.dk, for mere information.

Partnere i ILDA-Care

ILDA-Care er støttet af Baltic Sea Region - Innovation Express. Projektet løber fra 01.01.2018 - 30.06.2019.

            

Kontakt

Søren_NY1.jpg

Søren Møller Parmar-Sielemann

Adm. direktør

Welfare Tech

Projektstyring, innovationspartnerskaber og sundhedsinnovation

T: +45 2932 7470

LinkedIn

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png