isv3

Welfare Tech Innovationsnetværk for Sundhed og Velfærdsteknologi

Welfare Tech Innovationsnetværk for Sundhed og Velfærdsteknologi samler førende danske kompetencer inden for sundhed og velfærdsteknologi i et nationalt netværk, som styrker udvikling, kommerciel udnyttelse og eksport af dansk sundheds- og velfærdsteknologi.

Welfare Tech Innovationsnetværk for Sundhed og Velfærdsteknologi har til formål at bane vejen for en øget kommercialisering og eksport af danske hjælpemidler, services, sundheds-it ved at sikre danske virksomheder lettere adgang til viden og kompetencer på de danske forsknings-, uddannelses- og videninstitutioner, herunder kommuner og hospitaler.

Innovationsnetværket for Sundhed og Velfærdsteknologi tager udgangspunkt i den voksende efterspørgsel efter teknologi og services, der kan hjælpe borgere med særlige behov til i højere grad at være selvhjulpne. Eksempelvis når patienter udskives fra hospitalet men stadig skal holde øje med udviklingen i deres sygdom, eller når borgere efter sygdom eller funktionsnedsættelse har behov for genoptræning og særlige pleje.

Det primære afsæt i efterspørgslen fra hospitaler og kommuner, men netværket arbejder også med løsninger rettet mod private personer. Der er tale om udvikling og ibrugtagning af løsninger til behandling og pleje, som kan skabe bedre arbejdsgange, optimere ofte knappe ressourcer, og ikke mindst øge livskvaliteten for den enkelte borger og patient.

Metoden er samarbejde, videndeling og netværk. Aktiviteterne styrker virksomhedernes muligheder for at udvikle og sælge løsninger, som bygger på den nyeste viden; og som fra start har international appel og eksportpotentiale. Netværket indsamler og formidler derfor også den nyeste viden om standarder og regulatoriske krav, så løsningerne kan indpasses under forskellige lovgivninger, strukturer og kulturer.

- Der er stor efterspørgsel og uudnyttet vækstpotentiale på området, som vi indløser gennem et tættere samarbejde mellem virksomheder og den offentlige sektor og større videndeling med forsknings- og uddannelsesinstitutionerne. Virksomhederne skal have del i den viden, der ligger på fx universiteterne og GTS-institutterne. Vi optimerer virksomhedernes muligheder for at skabe løsninger, der tager udgangspunkt i reelle behov, med den selvhjulpne borger i centrum, og understøtter, at virksomhederne i sidste ende står med konkurrencedygtige forretningsmodeller, som kan eksporteres og skabe vækst til Danmark, siger Birgitte Dam Kræmmergaard, Zealand Care, der er formand for Welfare Tech Innovationsnetværk for Sundhed og Velfærdsteknologi.

Partnerne i Welfare Tech Innovationsnetværk for Sundhed og Velfærdsteknologi er:

  • Aalborg Kommune
  • Alexandra Instituttet
  • DELTA
  • MedTech Innovation Center
  • Syddansk Sundhedsinnovation
  • Syddansk Universitet
  • Teknologisk Institut
  • Væksthus Hovedstadsregionen
  • Welfare Tech

Innovationsnetværket har fået tildelt 12 millioner kroner fra Uddannelses- og Forskningsministeriet til aktiviteter de næste fire år. Hertil har Region Syddanmark lagt yderligere 8.9 millioner kroner, mens 176 private virksomheder har forhåndstilmeldt sig netværket.

Netværket bygger på opnåede resultater fra de to partnerskaber Lev Vel og UNIK samt velfærdsklyngen Welfare Tech.

Welfare Tech - Innovationsnetværk for Sundhed og Velfærdsteknologi er ét ud af 22 landsdækkende innovationsnetværk, som Uddannelses- og Forskningsministeriet støtter. Innovationsnetværkene dækker til sammen de vigtige områder for dansk erhvervsliv og forskning og samler forskere, virksomheder og offentlige myndigheder om at skabe innovation og vækst.

Se oversigt over de 22 godkendte innovationsnetværk 

Welfare Tech Innovationsnetværk for Sundhed og Velfærdsteknologi er støttet af Syddansk Vækstforum og Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Kontakt

Lene-Vistisen_NY.jpg

Lene Vistisen

Seniorkonsulent

Welfare Tech

Netværksleder for Innovationsnetværket Danish Healthtech

T: +45 3176 4331

LinkedIn

Skype id : lene.vistisen.work

22 danske Innovationsnetværk

Welfare Tech - Innovationsnetværk for Sundhed og Velfærdsteknologi er ét ud af 22 landsdækkende innovationsnetværk, som modtager støttet fra Uddannelses- og Forskningsministeriet. Innovationsnetværkene skaber innovation og vækst gennem samarbejde mellem forskere, virksomheder og offentlige myndigheder. Til sammen dækker de 22 innovationsnetværk de vigtigste områder inden for dansk forskning og erhvervsliv. Du kan se en oversigt over samtlige 22 innovationsnetværk i nedenstående link.

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK 580b.png