kbs_eujpg'

Klyngeorganisation for Bedre Sundhed

Foranalyser og indhold til Danmarks fremtidige nationale klynge for life science og velfærdsteknologi. Gennem survey, temamøder og workshops bidrager aktører fra hele økosystemet med input til den nationale sundhedsklynge.

Kategori : Netværksprogram
Ejer : Welfare Tech

Lokalt og regionalt bliver nationalt! 

’Klyngeorganisation for Bedre Sundhed’ samler input og viden til konsolidering af en samlet, nationalt forankret klyngeorganisation for life science og velfærdsteknologi. Den nationale sundhedsklynge skal bidrage til kvaliteten og effektiviteten i det danske sundhedsvæsen og styrke virksomheders produktivitet, konkurrenceevne og internationalisering inden for området.

Projektet ’Klyngeorganisation for Bedre Sundhed’ gennemfører en kæde af aktiviteter, som via inddragelse af klyngeinteressenter afdækker, hvilke behov virksomheder, offentlige organisationer og videninstitutioner har til ydelser og temaer i den nationale sundhedsklynge.

Danmark har en styrkeposition på området, særligt indenfor life science, velfærdsteknologi, digital sundhed, sundhedsdata og medicoteknologi. Der er et stort internationalt potentiale for udbredelse af danske teknologier på baggrund af forskning, innovativ teknologi og erfaringer i den danske sundhedssektor. Det realiseres ved et nationalt fokus og samarbejde på tværs af sektorer. 

’Klyngeorganisation for Bedre Sundhed’ er afledt af erhvervsfremmeloven 2019.  (indsæt link )

Aktiviteter i projektet

Hovedaktiviteterne i projektet omhandler dialog og samarbejde med aktører indenfor hele værdikæden for life science og velfærdsteknologi. Aktiviteterne skaber et stærkt fundment for den nationale sundhedsklynge og sikrer, at den bevæger sig i takt med markedet. 

Aktiviteterne i projektet er rettet mod en bred vifte af aktører. Alle er velkomne til at deltage og give input til, hvilke ydelser og temaer, der skal på dagsordenen.

Læs også: Sundhedsvæsenet skal samles i en fælles dansk styrkeposition 

1 survey

Kvalitativ behovsafdækning blandt klyngeorganisationernes (projektpartnernes) interessenter. Surveyen kortlægger ønsker til ydelser og temaer i den nationale klynge for life science og velfærdsteknologi fordelt på virksomheder, offentlige organisationer og videninstitutioner. 

Læs mere om survey 

6 town halls/temamøder

Med udgangspunkt i surveyens resultater sætter temamøderne fokus på aktuelle temaer inden for og life science, velfærdsteknologi, digital sundhed, sundhedsdata, medicoteknologi, mm. for at tegne et tydeligere billede af interessenternes behov. Via matchmaking fremmer temamøderne også målrettet videndeling og innovationssamarbejder på tværs af virksomheder, offentlige organisationer og videninstitutioner. 

Modtag invitationer til Town Halls 

6 workshops 

Dybdegående analyser af specifikke behov, der er identificeret i surveyen og på temamøder. Klyngeorganisationens interessenter konkretiserer nærmere, hvad der efterspørges af den nationale klynge. 

Modtag invitationer til workshops

4 advisory board-møder

Projektets følges løbende af et advisory board, som rådgiver de besluttende organer hos projektpartnerne, der sammenlægges til en nationale klyngeorganisation.

Advisory Boardets medlemmer:

  • Mie Rasbech, sundhedspolitisk Chef, DI
  • Peter Huntley, direktør, Medicoindustrien
  • Erik Jylling, direktør, Danske Regioner
  • Christian Harsløf, direktør, KL
  • Jens Ole Pedersen, formand for Welfare Tech (direktør, Philips Health Systems Danmark, Philips Danmark A/S)
  • Jørgen Bardenfleth, formand, MedTech Innovation Consortium (MTIC) 
  • Pall Johannesson, formand, Life Science Innovation Nord Denmark (LSI) (direktør, Medei)
  • Jesper Grønbæk, direktør, Health Tech Hub Copenhagen (HTHC)
  • Thomas Hofman-Bang, direktør / Charlotte Krarup, udviklingschef, Industriens Fond
  • Thomas Bech Hansen, formand, Innovationsnetværk Danish Healthtech 

Partnere i projektet

Projektet medfinansieres med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og løber fra 09.09.2019 til 31.12.2020.  

Billede: iStock.

 


Tilknyttede nyheder


Tilknyttede arrangementer


Kontakt

Krista-Blaabjerg_NY.jpg

Krista Ebsen Blaabjerg

Chef for medlemsservice og kommunikation

Welfare Tech

Netværk og matchmaking

T: +45 3139 7892

LinkedIn

Skype id : krista.blaabjerg2

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png