2018-11-26-the-sound-of-music-i-sundhedsvaesenet_orgjpg'

Lyd og Sundhed

Lyd og Sundhed forener forskningskompetencer, virksomheder og slutbrugere i kommuner. Sammen undersøger og skaber de evidens for, hvordan lyd og musik kan lette hverdagen for demente og psykiske udsatte.

Kategori : Teknologiudvikling
Ejer : Welfare Tech Innovationsnetværk for Sundhed og Velfærdsteknologi

Lyd og Sundhed er et klyngesamarbejdsprojekt mellem to danske innovationsnetværk, Danish Sound og Welfare Tech Innovationsnetværk for Sundhed og Velfærdsteknologi. Sammen skaber de en offentlig-privat platform, der fremmer forbindelser mellem videndomæner, brancher og sektorer inden for lyd, informations- og kommunikationsteknologi (IKT) samt andre relevante teknologier, der imødekommer sundhedssektorens behov. Målet er at skærpe innovationen og vækstskabelsen i Danmark inden for lyd og sundhed og skabe evidens for, hvordan lyd og musik kan bruges i sundhedsvæsenet.

Lyd i sundhedsvæsenet er et vækstområde med stort potentiale, som adresserer globale, samfundsmæssige udfordringer både i forhold til velfærd og sundhedsydelser. De fleste kan nikke genkendende til, at musik og lyd har indflydelse på vores følelser og humør, men at det også kan bruges aktivt til at gøre patienter raske er relativt nyskabende. Med projektet ’Lyd & Sundhed’ skal små og mellemstore virksomheder sikres adgang til den aktuelle forskning på området gennem en række forsknings- og udviklingsprojekter, så de kan omsætte den nye viden til konkrete produkter eller produktforbedringer, og derved høste gevinsterne ved de teknologiske muligheder. 

Målet er at inspirere såvel virksomheder, det sundhedsfaglige personale som beslutningstagere til at se mulighederne og effekterne i at inddrage lyd i behandling og pleje af patienter og borgere. 

Læs også rapportage fra afslutningskonferencen The Sound Of Music i Sundhedsvæsnet, i november 2018: Musik giver bedre hverdag til mennesker med demens

Lyd og Sundhed tilbyder:

  • Viden om muligheder og effekterne i at inddrage lyd i behandling og pleje af patienter og borgere   

Lyd og Sundhed retter særligt fokus på to områder: demens og psykiatri. Områderne er udpeget på baggrund af en analyse, som Struer Kommune har foretaget i samarbejde med forsknings- og innovationsprojektet Patient@home. Den viser, at der er stort potentiale for at bruge musik og lyd i forhold til borgere med særlige behov. Forskning viser, at musik kan regulere vores vores sindstilstand og få os til at opfatte vores psykiske og fysiske tilstand på nye måder. Musikintervention kan derfor bruges aktivt til at afhjælpe tilspidsede situationer i psykiatrien i stedet for tvang og aktivere eller berolige demente, så de får en bedre hverdag. 

Partnere i projektet

Projektet er støttet af Styrelsen for Forskning og Innovation under Uddannelsesministeriet og løber fra 01.01.2016 - 31.12.2018.

Kontakt

Ima Mustafic

Project Manager, MBA

Danish Sound Network

T: +45 9351 1539

Download vCard

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png