norcarejpg'

NorCare

Nordisk samarbejde mellem Danmark, Norge, Sverige og Finland, med fokus på implementering af velfærdsteknologi i de nordiske lande.

Kategori : Internationalisering
Ejer : Welfare Tech, Norwegian Smart Care Cluster, Business Region Gothenburg/All age Hub og Oulu Health

NorCare (Nordic Home Care Cluster Platform) er et nordisk samarbejde mellem virksomhedsklyngerne Welfare Tech, Norwegian Smart Care Cluster, Business Region Gothenburg/All age Hub og Oulu Health. Formålet med projektet er at støtte internationaliseringen af små og mellemstore virksomheder (SMV'er), igennem videndeling om markeder, matchmaking og samarbejds- og innovationsprojekter.

For at sikre god pleje og høj livskvalitet i sundheds- og plejesektoren i en tid, hvor andelen af ældre vokser hastigt, er der behov for at rette blikket mod teknologibaseret pleje, øget selvhjælp og skabelse af miljøer, som inkluderer ældre og udsatte borgere i samfundet. De nordiske lande, der har en forholdsvis ens sundhedspleje og sammenlignelige velfærdsmodeller, har over det seneste årti investeret stort i innovation af nye produkter og værdikæder på området. Produkterne og deres evidens er klar. Men for at implementere produkterne i større skala og høste fordelene heraf, skal de integreres i kommunerne, som leverer plejen, og forretningsmodellerne skal videreudvikles og innoveres. Det afgørende er den prækommercielle dialog med kommunerne. Og her spiller klyngerne en stor rolle som den upartiske partner i processen.

NorCare tilbyder:

  • Tættere samarbejde med slutkunder (kommuner) og leverandører (virksomheder)
  • Udveksling af information om innovative indkøb mellem kommuner og involverede klynger
  • Udbytte som følge af tværsektorielle samarbejder
  • Tættere samarbejde om forskning og produktudvikling  

Projektet NorCare sigter efter at forløse det store potentiale i prækommercielle indkøb (Pre-commercial procurement, PCP), hvor offentlige og private partnere samarbejder om at udvikle bedre produkter og services. Her kan de nordiske lande, med deres primært offentlige sundhedssektor, tage førerpositionen i østersøregionen og i resten af Europa.

NorCare skaber en fælles platform, som integrerer aktiviteterne af de førende velfærdsklynger og SMV'er i de nordiske lande: Danmark, Norge, Sverige og Finland. Dette danner ramme for adskillige tværnationale partnerskaber og samarbejder, for eksempel:

  • SMV'er får et tættere samarbejde med slutkunder (kommuner) og leverandører (virksomheder)
  • Udveksling af information om innovative indkøb imellem kommuner og involverede klynger
  • Udbytte som følge af tværsektorielle samarbejder, for eksempel kan SMV'er specialiseret i IT og/eller sensorteknologi hjælpe med at skabe IoT produkter og services
  • Tættere samarbejde om forskning og produktudvikling mellem SMV'er, større virksomheder, kommuner og universiteter

Bliv en del af netværket

Virksomheder og organisationer, der ønsker at blive involveret i NorCare's aktiviteter kan være med som netværkspartner. Kontakt Karen Lindegaard, seniorkonsulent, Welfare Tech, T. +45 2461 1931, karli@welfaretech.dk, for mere information.

Partnere i NorCare

NorCare er støttet af the Baltic Sea Region - Innovation Express. Projektet løber i perioden 01.01.2018 - 30.06.2019.

    

Kontakt

Karen-Lindegaard_NY.jpg

Karen Lindegaard

Seniorkonsulent

Welfare Tech

Internationalt samarbejde, klyngeudvikling, forretningsudvikling

T: +45 2461 1931

LinkedIn

Skype id : karen.santos.lindegaard

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png