pathjpg'

Patient@home

Dansk strategisk platform for forsknings- og innovationsprojekter med fokus på udvikling af velfærds- og sundhedsteknologier, som mindsker presset på den offentlige sektor og gør det trygt at være patient i eget hjem.

Kategori : Teknologiudvikling
Ejer : Syddansk Universitet

Patient@home er en dansk strategisk platform for forsknings- og innovationsprojekter med fokus på udvikling af velfærds- og sundhedsteknologier, som aktivt reducerer antallet og varigheden af indlæggelser på landets hospitaler. 

Platformen består af mere end 40 nationale og internationale partnere fra det private erhvervsliv samt offentlige institutioner. Det tætte samarbejde mellem virksomheder, sundhedspersonale, patienter og forskningsinstitutioner sikrer både relevans og effekt i de udviklede produkter og services. Målet er at opbygge stærke internationale markedspositioner omkring innovative og intelligente velfærdsteknologier- og ydelser, som muliggør, at patienter kan udlægges i eget hjem og motiveres til at tage ansvar for deres egen sundhed og behandling uden at gå på kompromis med kvaliteten i behandlingen og patientens tryghed.

Som virksomhed i Patient@home...

Virksomheder, der deltager i Patient@home, henter inspiration til nye produkter og konkret viden om de markedsmæssige muligheder, der er for løsninger til fremtidens sundhedsvæsen. Samtidig kommer de helt tæt på forskningen og kan anvende forskningsresultater i deres produktudvikling. Virksomhederne får desuden relevante kontakter til relevante udviklingspartnere, og interesserede aftagere og konsulenter, der tilbyder sparring om udviklingen af produkter og services til patienter i eget hjem. Herved banes vejen for at virksomhederne, sammen med hinanden og de offentlige parter, kan skabe egentlige kommercielle successer til både det danske og internationale marked.

Som forsker i Patient@home...

Forskere i Patient@home får en unik mulighed for at løse konkrete og relevante problemstillinger for de kliniske miljøer på sygehuse og i kommuner – i tæt samarbejde med virksomheder, innovationsmiljøer, forskere og sundhedspersonale. Denne sammensætning bringer tværfagligheden tæt på forskningen samtidig med, at den åbner nye chancer for at involvere brugerne, teste resultaterne og i samarbejde med virksomheder føre prototyperne frem til brugbare produkter.

Som projektpartner i Patient@home...

Patient@home har et klart mål. At patienter i højere grad bliver udlagt i eget hjem. Derfor er der i projektet etableret en innovationsmodel, som sikrer, at prototyper og produkter har afsæt i afdækkede og klart beskrevne behov og udfordringer blandt brugere og aftagere – i såvel regionalt som kommunalt regi. Modellen sikrer, at de opnåede resultater valideres i kliniske og brugernære miljøer, samt at nye ideer baserer sig på et solidt forskningsmæssigt grundlag kombineret med tæt inddragelse af såvel virksomheder som slutbrugere.

Perspektiver i Patient@home...

Fremtidens sundhedsområde kan groft inddeles i to brugergrupper: Én, som består af borgere, der kan og vil håndtere deres egen sundheds- og sygdomssituation og én med borgere, der har behov for hjælp og understøttelse i betydeligt omfang. Sundhedsvæsenet skal være for begge grupper. Og det kræver udvikling af ny teknologi. Patient@home er en mulighed for at skabe og planlægge fremtiden på en stor del af sundhedsområdet til gavn for den enkelte borger og patient samt alles lige adgang til samfundets sundhedsydelser ved hjælp af bl.a. nye teknologier.

Link til Patient@home's hjemmeside www.patientathome.dk

Hjemmesiden giver en oversigt over de mange partnere, der samarbejder i Patient@home, projekter, nyheder og aktiviteter i projektet.

Welfare Tech er med i Patient@home's direktion og bestyrelse.

Projektet er støttet af Innovationsfonden og Syddansk Vækstforum og løber fra 01.03.2012 - 28.02.2018.


Se video: Patient@home Overvågning af danske akut patienter


Tilknyttede nyheder


Tilknyttet materiale


Tilknyttede arrangementer


Kontakt

Søren_NY1.jpg

Søren Møller Parmar-Sielemann

Seniorkonsulent

Welfare Tech

Projektstyring, innovationspartnerskaber og sundhedsinnovation

T: +45 2932 7470

LinkedIn

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK 580b.png