opi-pulje_eujpg'

Syddansk OPI-pulje 2019-2021

Mange produkter ender i dag deres levetid inden borgerne og sundhedssektoren får gavn af dem. Syddansk OPI-pulje 2019-2021 giver syddanske virksomheder en unik mulighed for at få testet, tilpasset produkter/services eller få dokumentation for produktets effekt.

Kategori : Erhvervsudvikling
Ejer : Welfare Tech

Med midler fra Syddansk OPI-pulje 2019-2021 kan produkter eller nye løsninger tæt på markedet nå fra udviklingsstadiet til markedet. Formålet er derfor at øge kvaliteten af den offentlige service til gavn for både borgere og brugere samt udvikle syddanske virksomheders forretningsmuligheder ved at skabe vækst, beskæftigelse og eksport.

Puljen støtter mindre, korterevarende projektforløb, hvor produkter og services, der er tæt på markedet afprøves og anvendes i forskellige brugssituationer. Eksempelvis produkter, der mangler den endelige dokumentation for effekt, eller afprøvning i forskellige brugssituationer, som øger vidensniveauet omkring den givne teknologi eller service for virksomhederne og de offentlige partnere.

Welfare Tech administrerer Syddansk OPI-pulje og hjælper og vejleder ansøgere med oplysninger om puljen, matchmaking i forhold til dannelse af OPI-konsortier samt sparring på ansøgninger. 

Ansøgningsfrister

Syddansk OPI-Pulje har foreløbigt 1 kommende ansøgningsfrister:

 • 1. december 2020

Senere datoer vil blive annonceret på siden her, men du kan også holde dig orienteret ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev.

Om Syddansk OPI-pulje 2019-2021

Projektet Syddansk OPI-pulje henvender sig til syddanske virksomheder inden for sundheds- og velfærdsinnovation med en prototype eller en ny løsning, der mangler den sidste test, tilpasning eller effektmåling for at blive introduceret markedet.

For at komme i betragtning til støtte skal prototypen eller løsningen eksempelvis mangle endelig dokumentation for effekten hos brugeren eller afprøvning i forskellige brugssituationer, som øger vidensniveauet om den givne teknologi eller service for virksomheden eller det offentlige. 

Små og mellemstore syddanske virksomheder kan søge midler til mindre kortvarende OPI-projektforløb i samarbejde med én offentlig part og SDU Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse.

I samarbejdet bidrager den offentlige part med viden og testmiljø mens SDU bidrager med sparring om offentlig-privat innovationsprocesser og generel forretningsudvikling.

Krav til OPI-samarbejdet

 • Der skal eksistere en prototype/en ny løsning herunder både varer og tjenesteydelser med kommercielt sigte
 • Innovation skal ske på baggrund af en kommerciel tilgang
 • Erhvervseffekt i Region Syddanmark
 • Virksomheden skal kunne beskæftige minimum 2 årsværk
 • Minimum én lille eller mellemstor virksomhed (SMV) registreret i Region Syddanmark i min. 6 måneder. (Store virksomheder kan deltage i projektet, men kan ikke modtage økonomisk støtte fra Syddansk OPI-pulje)
 • Minimum én offentlig part
 • Samarbejde med SDU – Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse
 • Støttebeløb fra 400.000 – 1.450.000 kr.
 • Virksomheden skal egenfinansiere med minimum 25%
 • Projektet gennemføres inden for ét år.

Partnere i projektet

Yderligere information

Virksomheder, som ønsker yderligere information, sparring til ansøgningen eller match til en offentlig part kan kontakte Alina Ryvænge Hansen, T. +45 6054 0985, alha@welfaretech.dk.

OPI-puljen består af regionale erhvervsudviklingsmidler og midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (tilskuddet er på 1,3 mio. kr.) og løber fra 01.01.2019 - 31.12-2021.

 

Kommende ansøgningsfrister:

 • Puljen er pt. lukket for udmøntning

Ansøgninger sendes til OPIpuljen@welfaretech.dk

Kontakt

Alina.jpg

Alina Ryvænge Hansen

Konsulent

Welfare Tech

Innovationsnetværket Danish Healthtech

T: +45 6054 0985

LinkedIn

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png