velfaerdsteknologisk-vaekstloeft_ny1jpg'

Velfærdsteknologisk vækstløft

Identificering af og sparring til små- og mellemstore innovative virksomheder indenfor forretningsområdet sundheds- og velfærdsinnovation med henblik på at få udarbejdet specifikke vækstplaner, der udvikler og løfter virksomhederne til at blive vækstvirksomheder.

Kategori : Erhvervsudvikling
Ejer : Welfare Tech

Vækst via udarbejdelse af vækstplaner er kernen i dette projekt. Projektets opgave er at identificere små og mellemstore innovative virksomheder, som har et uforløst vækstpotentiale. Virksomhederne tilbydes et tilskud til køb af konsulentbistand til udarbejdelse af en vækstplan, som virksomhederne derefter kan bruge i deres bestræbelser på vækst. 

Tilbuddet er rettet mod virksomheder i Region Syddanmark, Region Midtjylland og Region Nordjylland.

Download Informationsark Velfærdsteknologisk vækstløft

Godkendte virksomheder kan via projektet få dækket op til 50 % af udgifterne til køb af konsulentydelser til udarbejdelse af en vækstplan – dog minimum 25.000 kr. og maksimalt 55.000 kr. Virksomhederne står selv for implementering og udførsel af vækstplanen.

Udarbejdelsen af vækstplanerne sker på markedsvilkår og efter gældende regler for modtagelse af statsstøtte og EU-medfinansiering. Virksomheder, der indgår som projektpartnere, følger regelsættet for modtagelse af statsstøtte og EU-midler. 

Velfærdsteknologisk vækstløft tilbyder:

 • En skræddersyet vækstplan
 • Køb af ekstern konsulenthjælp efter eget valg
 • Refundering af 50 % af omkostningerne
 • Medfinansiering på 25.000 til 55.000 kr. 
 • Rette mod små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark, Region Midtjylland og Region Nordjylland

Projektet gennemføres i samarbejder med Erhvervshus Fyn, som bistår i vejledningen og sparringen til virksomhederne, så virksomhederne får optimalt udbytte af det tilskud de modtager via projektet, samtidig med, at den administrative byrde minimeres mest muligt.  

Mulige elementer i en vækstplan kan være:   

 • Udarbejdelse af business case 
 • Rådgivning angående positionering og indsats i forhold til offentlige udbud
 • Styrke eksportpotentialet 
 • Tilpasning af løsning via brugerinddragelse 
 • Rådgivning vedrørende gennemførsel af evidensbaserede tests 
 • Styrket fokus på produktets anvendelsesmuligheder, herunder markedsføring og kommunikation
 • Plan for hvordan man gør sig attraktiv for investorer 
 • Salgsperspektiver i bedre design 
 • Implementeringsperspektiver, herunder hvordan virksomheden sikrer succesfuld implementering efter salg

Projektet bidrager til at øge antallet af vækstvirksomheder og skabelse af nye arbejdspladser samt styrker produktivitetsvæksten i Danmark.

Partner i Velfærdsteknologisk vækstløft

 • Erhvervshus Fyn

Projektet medfinansieres med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og af Syddansk Vækstforum, og løber fra 23.08.2016 til 31.12.2020.  

 

Kontakt

Søren_NY1.jpg

Søren Møller Parmar-Sielemann

Vicedirektør og daglig leder

Welfare Tech

Projektstyring, innovationspartnerskaber og sundhedsinnovation

T: +45 2932 7470

LinkedIn

Kontakt

Michael Larsen

Projektudviklingschef

Erhvervshus Fyn

T: +45 4046 9102

Download vCard

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK 580b.png