visejpg'

VISE – VelfærdsInnovation for Sundt Erhvervsfremme

Styrkelse af danske virksomheders konkurrencekraft inden for sundhed og velfærd gennem fem innovationspartnerskaber med afsæt i tre tematiske spor: Nye servicemodeller for velfærdsteknologi, Digitale økosystemer og Konkurrencefordele via dataanalyse.

Kategori : Teknologiudvikling
Ejer : Welfare Tech

I løbet af de seneste 10 år er forretningsområdet sundheds- og velfærdsinnovation modnet. Kunderne er blevet bedre til at beskrive deres behov, og de er blevet bedre til at efterspørge løsninger, som skaber større effektivitet og bedre livskvalitet for borgere. Samtidig har virksomhederne fundet nye veje til at møde kundernes efterspørgsel. 

Men der er stadig behov for videnbaseret innovation, hvis virksomhedernes konkurrencekraft skal øges. 

Projektet VISE imødekommer dette behov gennem fem innovationspartnerskaber med afsæt i tre tematiske spor inden for sundhed og velfærd: 

Nye servicemodeller for velfærdsteknologi

I de nordiske lande bruges teknologi i stigende grad i borgeres eget hjem. Teknologien understøttes fagligt af social- og sundhedsfagligt personale i kommuner og på sygehuse. Men opgaven, med at hjælpe borgerne til at tage teknologien i brug og løbende anvende den, løses på mange forskellige - og ofte tilfældige - måder. I takt med at teknologien udrulles i borgernes hjem, opstår der et marked med efterspørgsel på private leverandører til at løse denne opgave. For at opnå en profitabel forretning er det nødvendigt at skabe nye, innovative servicemodeller, der imødekommer behovet fra borgerne, det offentlige og private virksomheder.

Digitale økosystemer

Markedet for sundheds- og velfærdsteknologi dækkes af mange innovative små og mellemstore virksomheder - samt få store virksomheder med dominerende markedsposition. Kunderne ønsker innovation fra de små og stabilitet fra de store. Det har ført til en stigende udbredelse af digitale økosystemer, hvor store virksomheder tilbyder kunderne mulighed for at købe funktionalitet fra små virksomheder på en tryg og stabil måde. SMV’er har behov for nye forretningsmodeller for at bringe deres løsninger i anvendelse gennem et miks af digitale økosystemer og egen infrastruktur.

Konkurrencefordele via dataanalyse

Sensorer og digitale registreringer skaber hele tiden nye datapunkter hos borgere i kommuner og på sygehuse. Det giver nye muligheder for bedre diagnose, monitorering, pleje og behandling. Mængden af data er overvældende. Derfor er der stigende fokus på dataanalyse som metode til at skabe mening udfra data. Dataanalyse giver øget konkurrencekraft som en service sammen med devices eller som service alene. Den bedste algoritme vinder. Derfor er dette et felt, hvor virksomheder kan drage fordel af at samarbejde med videninstitutioner, så de kan forbedre deres eksisterende services og skabe nye services gennem brug af avanceret analyse af sundhedsdata.  


VISE tilbyder

  • Indsigt i behovene i den offentlige sektor
  • Netværk med offentlige og private aktører
  • Udvikling og test af innovative løsninger med funding af op til 50 % af deltagerløn
  • Adgang til et finansieret tæt samarbejde med en syddansk videninstitution    

Aktiviteter i VISE

Etablering  af innovationssamarbejder, workshops, udvikling og test  af innovative produkter og services, videnspredning.    

Målgruppen 

Syddanske SMV’er, der ønsker at indgå i et innovationssamarbejde med to andre SMV’er og en syddansk videninstitution  .   

Partnere i projektet

Bliv del af VISE

Det er muligt løbende at søge om at deltage i VISE-projektet. Nedenfor findes en række dokumenter, der skal udfyldes og indsendes. Såfremt der er spørgsmål til selve projektet, er du velkommen til at kontakte seniorkonsulent Søren Møller Parmar-Sielemann, T. +45 2932 7470, smps@welfaretech.dk. Hvis du har spørgsmål til dokumenterne, kan konsulent Michelle Møller Esbensen, T. +45 4051 3276, mime@welfaretech.dk kontaktes.

  1. Ansøgning 
  2. Partnererklæring skal udfyldes af alle de partnere der indgår i projektet
  3. SMV-erklæring lille virksomhed eller SMV-erklæring
  4. GDPR-erklæring skal underskrives af alle partnere.

Behandlede VISE-projekter

VISE er medfinansieret med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Syddansk Vækstforum. Projektet løber fra 01.04.2019  - 31.12.2021. 

Kontakt

Michelle.jpg

Michelle Møller Esbensen

Konsulent

Welfare Tech

Administration og projektassistent

T: +45 4051 3276

LinkedIn

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png