• Forside >
 • Projekter >
 • Welfare Tech Innovationsnetværk for Sundhed og Velfærdsteknologi
isv5_dkjpg'

Welfare Tech Innovationsnetværk for Sundhed og Velfærdsteknologi

Welfare Tech Innovationsnetværk for Sundhed og Velfærdsteknologi samler førende danske kompetencer inden for sundhed og velfærdsteknologi i et nationalt netværk, som styrker udvikling, kommerciel udnyttelse og eksport af dansk sundheds- og velfærdsteknologi.

Kategori : Netværksprogram
Ejer : Welfare Tech

Innovationsnetværket for Sundhed og Velfærdsteknologi baner vejen for en øget kommercialisering og eksport af danske hjælpemidler, services, sundheds-it ved at sikre danske virksomheder lettere adgang til viden og kompetencer på de danske forsknings-, uddannelses- og videninstitutioner, herunder kommuner og hospitaler.

Projektet udspringer af en voksende efterspørgsel på teknologier og services, der kan hjælpe borgere med særlige behov til i højere grad at være selvhjulpne. Der tages primært afsæt i efterspørgslen fra hospitaler og kommuner, men netværket arbejder også med løsninger rettet mod private personer. Der er tale om udvikling og ibrugtagning af løsninger til behandling og pleje, som skaber bedre arbejdsgange og udnyttelse af ressourcer, og ikke mindst øger livskvaliteten for den enkelte borger og patient.

Innovationsnetværket tilbyder:

 • Viden og netværk til øget kommercialisering og eksport af danske hjælpemidler, services, sundheds-it
 • Lettere adgang til viden og kompetencer på danske forsknings-, uddannelses- og videninstitutioner, herunder kommuner og hospitaler

Partnerne i Welfare Tech Innovationsnetværk for Sundhed og Velfærdsteknologi

 • Aalborg Kommune
 • Alexandra Instituttet
 • DELTA
 • MedTech Innovation Center
 • Syddansk Sundhedsinnovation
 • Syddansk Universitet
 • Teknologisk Institut
 • Væksthus Hovedstadsregionen
 • Welfare Tech

Welfare Tech står for den daglige ledelse mens en styregruppe udstikker den strategiske retning for netværket og aktiviteterne.

Welfare Tech Innovationsnetværk for Sundhed og Velfærdsteknologi er støttet af Syddansk Vækstforum og Uddannelses- og Forskningsministeriet. og løber fra 01.07.2014 - 31.1.2018.2

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png