2016-08-08-TrygFonden-støtter-demensprojekt-i-Sønderborg.jpg

Demensteknologier

Medicinhuskere, robotter og kommunikationsplatforme er nogle af de demensrettede teknologier, som danske virksomheder har udviklet. Se her et udsnit af hvad der findes på markedet netop nu.

Det stigende antal borgere, som rammes af demens, er en af de helt store udfordringer på sundheds‐ og ældreområdet, både nu og i de kommende år. Brugen af velfærdsteknologi ses som en af nøglerne til at løse udfordringen, hvis vi som nation skal sikre en høj og ensartet kvalitet i behandlingen og plejen af mennesker med demens og tilbyde hjælp til de pårørende.

Danske virksomheder er lagt fremme med velfærdsteknologiske produkter og services, som kan understøtter borgere med demens, deres pårørende og plejepersonalet.

Vi giver her et overblik inddelt efter de fem fokusområder, som er udstukket i den nationale handlingsplan 2025:

  1. Tidlig opsporing og kvalitet i udredning og behandling
  2. Bedre kvalitet i pleje, omsorg og rehabilitering
  3. Støtte til mennesker med demens og pårørende
  4. Demensvenlige boliger og samfund
  5. Øget videns- og kompetenceniveau

Fokusområde 2: Bedre kvalitet i pleje, omsorg og rehabilitering

ANYgroup
Intelligente sensorer: Intelligent Care understøtter borgerens liv bedst muligt i eget hjem. Det skaber trygge rammer for livet derhjemme blandt andet med intelligent teknologi, der selv kan varsle pårørende og personale, hvis borgeren falder.

Applikator
Kommunikation og planlægning: Apps til demente med fokus på egenmestring, udvikling, dialog, planlægning og kognitiv såvel som motorisk træning. Løsningerne er skræddersyede til de kommunikationsudfordringer, der findes for ledere, medarbejdere, frivillige, borgere og pårørende.

Blue Ocean Robotics
Robotter: Blue Ocean Robotics har udviklet robotter blandt andet til kognitiv stimulering, tele-tilstedeværelse og telemedicin, fx BeamPro, der bruges på plejehjem, hvor den skaber kontakt mellem praktiserende læger, pårørende og hospital.

DoseSystem
Medicinkasse med huskefunktion: DoseCan er en elektronisk reminder til dosispakket medicin eller pilleæsker. Med bip og blink minder den om, hvornår medicinen skal tages og gør det muligt at monitorere mange medicinbrugere samtidig. Det sikrer medicin til tiden og sparer ressourcer.

GDV Technology
Trykaflastende overseng: Oversengens automatiske trykaflastning medfører færre forflytninger og berøringer. Det giver roligere nætter og en bedre start på dagen. Borgerne bliver mindre udadreagerende, og forflytninger kræver kun én hjælper i stedet for to.

Gloria Mundi Care
Velfærdsteknologi: Gloria Mundi Care forhandler en række velfærdsteknologier til demente fx til aktivering, rehabilitering, stimulering, erindringstræning, dag og nat struktur, balance, ro, velvære og appetit.

Medema
Sensor: Mobility Monitor giver plejepersonalet faktabaseret kendskab om deres patienter ved at registrere og lagre data om patientens bevægelse og mikroaktivitet i sengen. Mobility monitor forstyrrer ikke patienten i sengen, er lydløs og helt uden kontakt med patienten.

Sekoia
Kommunikation og planlægning: Digitalt værktøj til plejesektoren, der består af touch-skærme med kundetilpassede apps, som installeres hos den enkelte borger. Ved hjælp af skærmene får personalet adgang til al den viden, der er brug for. Resultatet er bedre pleje, færre fejl og mere arbejdsglæde.

Wellness Nordic
Gyngestol: Gyngestolsterapiens beroligende virkning betyder, at der bruges mindre energi på at håndtere problemadfærd hos demensramte. Brugerne er mindre bange, mindre deprimerede og i bedre balance. De får mere livskvalitet uden brug af medicin.

Zibo Athene
Trykaflastning og sanestimulation: Zibo Athene forhandler trykaflastende madrasser og puder til forebyggelse og aflastning af tryksår samt sansestimulerende hjælpemidler målrettet mennesker med stress, ADHD, demens mm.

Fokusområde 3: Støtte til mennesker med demens og pårørende

Evondos
Automatisk medicindispenser: Minder borgeren om at tage sin medicin og sørger på den måde for, at den bliver taget på det rigtige tidspunkt. Borgeren får en bedre livskvalitet og føler sig mere selvstændig, fordi vedkommende selv får ansvaret for sin medicinering.

Hart Designs
Kommunikation og planlægningMemoAssist er en app, som bruges til at skabe struktur i hverdagen målrettet borgere med demens, hjerneskade, autisme eller ADHD. MemoAssist kan fjernstyres af pårørende, så de kan hjælpe i hverdagen.

IntelligentLIFE
Kommunikation og planlægning: Borgere, pårørende og plejere kan kommunikere via en app, som er integreret med intelligente sensorer, nødkald med positionering og unikke dørlåse, der samlet via intelligente algoritmer kan bruges til tidlig opsporing, til alarmering af fald, vandring mv.

Life-Partners
Kommunikation og planlægning: En innovativ kommunikationsplatform skræddersyet til hjemmepleje og plejehjem. Optimerer planlægning og kommunikation mellem borgere, pårørende og personale.

Min Livshistorie
Kommunikation: En digital platform, hvor brugeren kan oprette, udbygge, genkalde og gemme sine livshistorier i billeder, lyd, video og tekst. Det kan bekæmpe ensomhed og være værdifuldt for mennesker med demens eller andre hukommelsessygdomme.

Spektrumshop
Sansedyne: Kugledyne med omsluttende og tryghedsskabende effekt, der giver en bedre og roligere søvn. Stimulationen fører til øget krops¬bevidsthed, balance, ro og velvære. Dette har en terapeutisk og beroligende virkning for en lang række diagnoser som fx demens, autisme og ADHD.

TeleCall
Kommunikation: TeleCall har sammensat et unikt sortiment af fastnettelefoner og mobiltelefoner, som er specielt udviklet til ældre med nedsat syn, hørelse, mobilitet og hukommelse. Dertil kommer kommunikationsløsninger som DoMyDay, der er skabt til lettere til middelsvært demente.

Fokusområde 4: Demensvenlige boliger og samfund

Chromaviso
Ergonomisk Døgnrytmelys og Stimuli: Døgnrytmelys har en dokumenteret effekt på søvn, trivsel og appetit hos den demensramte. Det bidrager til at reducere medicin og nattekald. Lysløsningen understøtter den gode døgnrytme med optimalt lys og indeholder terapilys, som fx beroliger i opkørte situationer eller giver passive beboere mere energi.

Hudevad Care A/S
Radiator: Modellerne Lignum og Mundum er de mest hygiejniske radiatorer på markedet, Lignum er integreret og fremstår som en del af væggen. De er helt lukkede, ophober ikke støv, er lette at rengøre og sparer energi.

Sonovision
Indretningsløsninger: Akustikbilleder med evidensbaserede motiver, som bidrager til ro og afslappet stemning i plejemiljøer såsom hospitaler, hospicer, klinikker og plejecentre. Målet er at skabe øget velvære for brugere og medarbejdere.

Download publikation 

Virksomhederne er præsenteret i publikationen, Dänische Unternehmen:  Die Spitzenreiter der Demenztechnologie (Danske virksomheder i front med demensteknologi), på tysk.

Dansk-tysk demenssamarbejde

Welfare Tech følger den nationale demenshandlingsplan tæt og er sammen med en række partnere gået ind i det dansk-tyske demenssamarbejde, Demantec. Samarbejdet har til formål at fremme et selvstændigt liv for mennesker med demens og forbedre plejetilbuddene ved hjælp af teknologi. Via projektet sætter Welfare Tech danske virksomheders kompetencer spil, og synliggør hvilke løsninger og produkter der allerede findes på markedet, som kan tages i brug.

- Welfare Tech følger udrulningen af den nationale demenshandlingsplan i Danmark tæt. Derfor var vi også til stede, da handlingsplanen blev præsenteret på et symposium på Christiansborg den 26. januar 2017, ligesom vi er med i projekter med relevans for demens som fx Demantec og Patient@home. Vores medlemmer kan uden tvivl bidrage til opnåelsen af de nationale mål, siger Karen Lindegaard, seniorkonsulent i Welfare Tech.

Demantec er finansieret af Interreg Deutschland-Danmark med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Syddansk Vækstforum. 

Læs mere om Demantec her

Mere information

Kontakt Karen Lindegaard, seniorkonsulent i Welfare Tech, på T. +45 2461 1931 eller e-mail karli@welfaretech.dk, hvis du vil vide mere om Welfare Tech og vores medlemmer.

Kontakt

Karen-Lindegaard_NY.jpg

Karen Lindegaard

Seniorkonsulent

Welfare Tech

Internationalt samarbejde, klyngeudvikling, forretningsudvikling

T: +45 2461 1931

LinkedIn

Skype id : karen.santos.lindegaard

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png